Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Tuesday, September 25, 2012

23.09.12

 Montague 23 September 2012

مونتاگ کین   ۳ مهر ۱۳۹۱

بیست و سوم سپتامبر سالگرد روز ازدواج ماست (خطاب به همسرش). خوشحالی ما چندان بود که گمان کردیم تا ابد تداوم خواهد داشت. البته ما تا ابد با یکدیگر هستیم ، ولی نه صد در صد بشکلی که تصور می کردیم. اینک ، من تو را در مورد کاری که روی زمین داری یاری می دهم و بهمین شیوه هم باید دیده شود. وقتهایی خواهد بود که تو نخواهی توانست پیامهای مرا بنویسی و مردم این قضیه را درک خواهند کرد. من به تو هشدار داده بودم که این کار ساده ای نیست ، و سدهایی در سر راه خواهد بود. اراده تو برای موفقیت ستودنی است. این ماٌموریت الهی توست. من فقط می توانم کمک کنم. بسیارند کسانی که در این سوی زندگی روشنگر کارهایی هستند که باید انجام شود. لطفا همه تلاش خود را برای ماندن در انرژی خودت بکن. تو یکشنبه گذشته و در روز روشن مورد حمله (با انرژی منفی) واقع شدی و نیز دیگرانی که همراه تو بودند. شما باید این امر را بعنوان یک هشدار تلقی و همیشه آماده دفاع (با انرژی مثبت) باشید. سیاهکاران برای حفظ موجودیت خود می جنگند. آنها با هر کسی که نوری بسوی آنها بفرستد می جنگند. تو نیاز به استراحت داری و نمی توانی همه مسٌولیتها را به تنهایی بدوش بکشی. من خوشحالم که می بینم همه چیز روشنتر شده. تو هرگز به مکانهای ویژه ای که طی زندگانیهای متعددی که روی کره زمین داشتی (تناسخها) نیاندیشیدی. 

همه تلاشها برای شروع جنگ جهانی سوم با حمله به ایران ناموفق مانده. مردم ایران علاقه ای به جنگ با کسی ندارند. فقط تعداد کمی هستند که خواهان جنگند. زمان آن رسیده که کشتن ها متوقف شود. وقتی انسانها به نور بازگردند دیگر جایی برای جنگ طلبان باقی نخواهد بود. همچنانکه اکثریت مردم در حال افزایش ارتعاشات (نور و عرفان) خود هستند ، بروشنی نفوذ و دستکاریهای آن عده قلیل را دیده و آنرا نمی پذیرند. آنها بیش از این تمایلی به فریب خوردن و پذیرش *دلایل دروغین* جنگها ندارند. کشتار بی گناهان را از این پس نخواهند پذیرفت ، صرف نظر از هر دلیلی که برایش تراشیده شده باشد. شما می دانید که قرنهاست که همین شیوه عمل شده ، تکرار همان روش کهنه و پوسیده. ولی بیش از این موٌثر واقع نخواهد شد. آن چند نفر بدون-روح باید چاره ای دیگر بیاندیشند!!

چه کسی روی زمین ، باور دارد که تهاجم موجودات کرات دیگر روی خواهد داد؟ چه کسی می خواهد به کره ای که تمامش زندان است حمله کند ، مگر آنکه بخواهد انسانها و انسانیت را از بردگی که بوسیله حاکمان جهانخوار (Cabal) به آنها تحمیل شده رهایی بخشد. شما باید با آغوش باز پذیرای آنها باشید که بقصد نجات شما باید حمله کنند! حاکمان جهانخوار (Cabal) سالهاست برای حمله (دروغین ساخت خودشان) ، تحت نام (Project-Bluebeam) طراحی می کنند. فقط منتظر زمان مناسبند که نقشه خود را عملی کنند. آنها تکنولوژی لازم را داشته برای آقدام آماده اند. ولی مردم اینک بسی عاقلترند و حاضر نیستند با تبلیغات نادرست و دروغین گرفتار احساسات غیرقابل کنترلی که در گذشته کارایی داشت ، شده ، بیش از این دچار گمراهی شوند. نور راستی و حقیقت بروشنی در جهان شما فوران نموده هر روز درخشنده تر می شود. بیداری عظیم در حال رویدادن و غیر قابل توقف است. سال ۲۰۱۲ سالی است که شما خواهید فهمید در واقع چه کسانی هستید و چه توانمندیهایی دارید ،  هنگامی که این پای بندها گسسته شوند ، شما آزاد خواهید بود از زندگی خود روی این کره زیبای خاکی مملو از صلح و هماهنگی نهایت لذت را ببرید. این امر بیش از این یک رویا نیست و در حال تحقق است. شجاعت و علاقمندی شما در کشف حقیقت این رویداد را بوجود آورده و عقب گردی در کار نیست. 

فراگیری تاریخ راستین برای شما سرگرم کننده خواهد بود. این مهم ، به تنهایی در شیوه تفکر و نگرش شما تفاوت بسیاری خواهد کرد. تاریخ باید بر مبنای حقیقت باشد و نه داستانهای دروغین. آن عده کمی که مسٌول نوشتن این داستانها هستند بخاطر جعل و تقلبشان در تاریخ ، به همگان معرفی خواهند شد. برخی ناراحت خواهند شد ،  چون این دروغها را کاملا باور کرده و در آن غلطیده اند. البته آنها تنها نیستند ، بسیارند کسانی که آنرا با اختیار و یا بزور سرنیزه و شمشیر پذیرفته اند. بسی غم انگیز است ، آنهایی هم که مقاومت کردند کشته شده اند. آرزوی زنده ماندن بسیاری را وادار به پذیرش این داستانهای معجول و نادرست کرده است. متاٌسفانهآنها نیز این داستانها را نسل به نسل منتقل کرده اند و بدین ترتیب این دروغها زنده ماندند. هنگامی که همه تاریکیها (Darkness) برطرف شوند شما خواهید دید و زندگی را بشیوه ای تجربه خواهید نمود که پیش از آن هرگز نیوده. زندگی همانند تجربه ای شادی بخش خواهد شد. تاریکیها نمی توانند در نور زنده بمانند و نخواهند ماند ، و شما در مقابل تبدیل به موجودات نورانی که هستید خواهید شد.

برای رسیدن به این هدف بسیار تلاشها شده. شما هم مدت زیادی انتظار نخواهید کشید. هر دو سوی زندگی بشکل گروهی واحد با یکدیگر در تلاشند. این یک عملیات مشترک است. ما به موفقیت بسیار نزدیکیم و زمان هم به نفع ماست. ما بسیار منتظر بودیم که اینکار را پایان بخشیم. افراد خاصی باید در شغلها و محلهای ویژه ای قرار می گرفتند تا این انتقال به آرامی و آسودگی صورت پذیرد.

ایرلند نقش عظیمی در بازسازی حقایق بازی خواهد کرد. همه چیز فاش خواهد شد و نیز سرزمین مقدس قوم آریا - مردم نورانی. نور آنان دیگر بار درخشیدن خواهد گرفت و حتی به چهارگوشه جهان سفر خواهند کرد ، همانگونه که در روزگار پیشین برای در میان گزاردن نور خود با دیگران ، کردند. ایرلند آماده است از رموز و اسرار خود که بوسیله آنهایی که کنترل را بدست گرفتند وحشیانه مخفی و یا نابود شده است ، چشم بپوشد. ایرلندیها ، همه جا ، از حقایق حمایت خواهند کرد. همه ملتها برای دوستی و اتحاد به یکدیگر خواهند پیوست ، هرگز درباره اعلان جنگ و یا سرکوب دیگران با هدف طمع و کنترل نخواهد شد. مردم ایرلند باید امیدوار باشند که آقای کنی  (Mr.Kenny) *نخست وزیر ایرلند* کودکان بی گناه را رها نکند ، که در گذشته ای نه چندان دور از آنها دفاع می کرد ، چرا که او به میهمانی کسانی که از کودکان سوٌاستفاده نموده خردشان کرده اند (واتیکان) ، دعوت شده است. شما در این سال ۲۰۱۲ کارهای بسیاری انجام داده اید. تا پیروزی نهایی فقط چند حرکت مانده و حالا که شما هوشیارتر و عاقلتر شده اید ، می توانید به بینید که نتیجه آخرین در دسترس شماست. 

همسر عزیزم نیاز فراوان به استراحت دارد. لطفا این مهم را قبول کنید اگر هر از گاه ، او باید جای دیگری بوده بجای شما کار کند. روزی او خواهد توانست همه چیز را توضیح دهد ، و شما حقایق همکاریهای ما را خواهید دانست. ورونیکا (همسرش) و من مدتهای زیادی در زندگانیهای (تناسخها) مختلف با یکدیگر بوده ایم. بنابر این همکاری نزدیک با هم برای ما امری طبیعی است. 

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تلاش در آرامش داشته باش. دیگران بتو کمک خواهند کرد. تو می دانی که چه باید کرد. اطمینان داشته باش همه مساعدتهای لازم ارایه خواهد شد. من و دیگران همیشه با تو خواهیم بود.

همیشه ، عاشقانه دوستت دارم 
مونتی     
Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Monday, September 17, 2012

16.09.12
Montague 16 September 2012
مونتاگ کین ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
متاٌسف است به آگاهی برساند بواسطه رویدادهای پیش بینی نشده ، این هفته پیامی از مونتاگ کین نخواهیم داشت.
با سپاس

 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

Tuesday, September 11, 2012

09.09.12
Montague 9 September 2012
مونتاگ کین ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
آنچه که شما بتازگی مشاهده کرده اید خط فاصل بین خوب و بد در ارتباط با دولتهاست که تصمیماتی می گیرند که به فرد فرد شما اثر کند. وقت آن رسیده صدای خود را بلند کنید و یا مثل گوسفندان به کشتارگاه هدایت شوید. تصمیماتی که گرفته شده بسیار مهمتر از آنست که به سیاستمداران فاسد واگذاشته شوند. شما خواهان یک جنگ جهانی که در آن میلیونها انسان سلاخی شوند ، با هوشیاری که دارید ، نیستید. این نقشه شروع جنگ آخرین تلاش آنها برای بدست آوردن کنترل کره شماست. آیا این چیزی است که شما می خواهید؟ حالا وقت شماست ، ای بردگان ، شجاعت پیدا کنید ، بدانید که شما واقعا چه کسانی هستید ، تلاش کنید در بدست آوردن حقوق خود بعنوان انسانهای روی کره زمین. شیطان صفتان برای سلطه جهان آجر روی آجر باقی نخواهند گذاشت. آنها متعلق به جهان شما نیستند (از کره دیگری آمده اند). بهمین دلیل از هیچ تلاشی برای اینکه اوضاع را بنفع خود تغییر دهند فروگذار نخواهند کرد. شما همگی بی کار ایستاده و نگریسته اید که آنها کنترل همه چیز را بدست گرفته اند. همه کارهایشان مخفیانه انجام شده. آنها به آهستگی عمل کردند جون نمی خواستند که گوسفندان بیدار شده به بینند آنها چه می کنند. آنها شما را گمراه و از طریق مغزشویی هوشیارانه خود بشما باوراندند که دشمنانی دارید. آنها چقدر بشما خندیدند وقتی که شما به درون تورهای دروغین آنها افتادید. تنها چیزی که فکرش را نمی کردند بیداری و هوشیاری نوع بشر به فریبهای آنان بود.
ما اینجا در جهان روحها بشما کمک می کنیم که خودتان به بینید ، چشمانتان را باز کرده و بروشنی تماشا کنید که چگونه بوسیله عده کمی که قصد کنترل توده ها را دارند اغفال شده اید. توده ها شما هستید که اینک تصمیم گرفته اید که نگذارید بیش از این با شما چون بردگان رفتار شود ، چه شما بخوبی توانایی اداره کره خودتان را برای نفع همگان و نه فقط عده معدودی ، از حالا به بعد دارید. همه چیز برای انجام این مهم در حال آماده شدن برای شماست. راه حرکت بجلو بشما نشان داده خواهد شد.
سلاح آنها پول است ولی بزودی شما دیگر نیازی به پول نخواهید داشت. این چیزیست که برای کنترل شما ساخته شده اند و تا کنون هم موفق بوده.
مردم خوب در حال پیش قدم شدن برای ساختن جهانی بهتر برای همه هستند. شما نیز در حال پس گرفتن جهان خود از غاصبان هستید. وقتی که شما تصمیم بگیرید قدم بجلو بگذارید ، همه چیز روشن شده و کمک خواهید شد. مردم کرات دیگر آماده اند: بشما نگریسته و منتظرند به نجات شما بشتابند بهمراه همه آنچه که شما احتمالا بدان نیاز خواهید داشت. چرا فکر می کنید که دولتهای شما با پخش مواد شیمیایی (Chemtrails) در آسمان تلاش دارند دید شما را کور کرده نیز مانع تابش انرژی شگفت انگیزی که از بالا به شما می تابد شوند. شما در مسیر عظیم ترین ماجرای قابل تصوری که همگی نیز بسیار خوبند قرار دارید. متاٌسفانه برخی هنوز درگیر و دار افکار طبقه سومی هستند و کسب درآمد مهمترین عامل برایشان محسوب می شود. آنها از ترک نژاد موشهای صحرایی وحشت دارند.
از طرف دیگر ، طرحها و نقشه های ما بزیبایی پیش می روند. تردیدی نیست که ما موفق خواهیم شد. هر گامی برمبنای راهنماییهای رسیده برداشته می شود و روزی شما خواهید فهمید چرا این روش اعمال شده است. هرگز اینهمه بدکردار روی کره شما نبوده که اکنون هست. باید مراقب بود که همه چیز کاملا صحیح انجام شود. ما وقتی اقدام می کنیم که برای آن هدایت شده باشیم. فقط کسانی را اطراف خود داشته باشید که قابل اطمینان هستند ، اگر کوچکترین تردیدی درمورد هر یک از آنها دارید ، باید سریع اقدام کنید ، چه جاسوسان فراوانی وجود دارند. وقت آنست که همه مردم خوب با عشق و حقیقت گرد هم آیند.
بزودی سنگرهای شیطان در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت. آنها برای همیشه از روی کره زمین پاک خواهند شد. شما یک سیب فاسد را نمی توانید در ظرف میوه ها بگذارید ، چون هرچه را که با آن تماس حاصل کند آلوده خواهد کرد. پاکسازی کره شما شروع شده است. جایی برای پنهان شدن آن موجودات شیطانی که اینهمه خرابی به بار آورده اند وجود نخواهد داشت. به آنها اجازه داده نخواهد شد که در پناهگاههای زیر زمینی خود را پنهان کنند. آنها جایی در کره زمین ندارند ، چه زیر زمین و چه روی زمین. آنها از اینجا رانده خواهند شد چون وقتشان به آخر رسیده.
منتظر آشنایی با انسانهایی از مناطقی از جهان باشید که بدان نواحی آشنایی ندارید. بخاطر بیاورید که تقسیم بندیهای مذهبی و نژادی سلاح حاکمان جهانخوار (Cabal) بمنظور جلوگیری از شناسایی دشمن واقعی ، توسط شما بود. انسانها بر علیه یکدیگر شوریدند در حالیکه غاصبان کنترل همه چیز را در دست داشتند. شما باید قبول کنید که این سیاست آنها کارایی هم داشت. آنها فکر می کردند منتظر بمانند و در لحظه مناسب برای تسخیر کامل اقدام کنند. چقدر متکبرانه باور داشتند اجازه خواهند داشت کره ای را تسخیر و موجودات آنرا در خدمت خود گیرند. دروغهای آنان بیش از این بدون پرسش نخواهند ماند. آنها شروع به ترسیدن از مردم خیابانها ، که اگر بدانند چه بر سرشان آورده شده ، کرده اند. انتظارشان بدرازا نخواهد کشید. کسانی هستند که همه چیز را بمنظور خیانت و کنترل شما دستکاری کرده اند. آنها *کتابهای مقدس* را نگاشته اند برای کنترل مفزهای شما و تاریخی نوشته اند که حقیقت نداشته و شما را به اشتباه انداخته است.
کشورهای عاقلی وجود دارند که اینک خواستار دانستن حقیقت هستند. آنها خود اقدام به تحقیق و مطالعه کرده اند. ما آنها را راهنمایی خواهیم کرد. بخاطر بیاورید که چه گفتم وقتی که بتازگی به جهان روحها آمده بودم. هیچ چیز آنگونه که بنطر می رسد نیست . در واقع همه چیز دقیقا بر عکس است. روح شما آن است که شما هستید و نه بدن شما. بدن فقط وسیله ایست که روح شما در آنست. شما بدنهای زیادی در زمانهای مختلف (تناسخها) داشته اید ، برخی بسیار متفاوت با آنچه که امروز دارید. روح از تجربیات زیاد زندگی لذت می برد. شما شروع به بخاطر آوردن زندگانیها (تناسخها) و تجربیات متعددی خواهید کرد که از شما کسی که امروز هستید ، ساخته است.
روی حقیقت و نور متمرکز شده و همه آنهایی که آرزوی یک زندگی صلح آمیز روی کره زمین را دارند گرد هم آیید. در مغز و افکار خود جهانی که مایلید در آینده در آن باشید مجسم کنید. بسیار اخبار هست که من اکنون نمی توانم فاش کنم. ما نمی توانیم دستهای خود را باز کنیم ، چرا که دشمنان ما آگاه خواهند شد. یک گام بلند باید برداشته شود و البته این کار انجام خواهد شد. ما آماده ایم.
همسر عزیز من بسیار کارها دارد که انجام دهد. او از تمام جریانات آگاه است. من او را با عشق خود احاطه نموده همیشه با او هستم. آنچه که او را به پی گیری راهنماییها و اعتماد به قضاوتهای من در مورد ماموریتی که روی زمین داریم واداشته ، عشق است. وقتی مردم با عشق به یکدیگر می پیوندند ، همه چیز ممکن می شود. وقت آن رسیده با گذشته خداخافظی کنیم که آینده از آن ماست.
مونتی
Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Wednesday, September 5, 2012

02.09.12Montague 2 September 2012

مونتاگ کین ۱۲ شهریور ۱۳۹۱

جهان در حال بیدار شدن است و حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ در حال از کف دادن آنچه که در دست دارند بواسطه گسترش نور راستی و حقیقت. اینک مردم آماده اند تا تحقیقات جدی و عمیقی در مورد تاریخ راستین خود در جهان شما ، قبل از اینکه حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ انرا ۲۰۰۰ سال پیش تحریف کنند ، انجام دهند. آنها سیاستهای خود را از طریق خونریزیهای فراوان کشور به کشور اعمال کردند. آنها بخشهای متفاوتی از طریق ساختن و گسترش باورهای (دروغین) مختلف (مذهبی ، قومی و اجتماعی) ایجاد و با اختلاف انداختن بین مردم به حکومت خود تداوم می بخشیدند. آگر شما آنچه را که تا کنون اتفاق افتاده نه بینید ، هرگز نخواهید فهمید چه تغییراتی مورد نیاز است. وقتی که حقایق درک شد همه کارها نیز درست خواهند شد. شما هیچ تغییری نمی توانید بدهید مگر آنکه بدانید چه تغییری مورد نیاز است و چه کسانی مسٌول بوجود آمدن شرایط موجود جهان. شما باید از خود بپرسید ، به چه کسانی می توانید اعتماد کنید؟ به عروسکهایی که شما مکرر رای داده اید بنگرید. شما را با شیرین زبانیهای پوچ اغفال کرده اند. بدون تردید اکنون شما متوجه شده اید آنچه که آنها گفته اند فقط حرفهای بدون عمل و توخالی بوده. آنها به آنچه که می گویند معتقد نیستند. نیت آنها اینست که شما را تحت کنترل خود داشته باشند و با وضع قوانین لازم شما را چون بردگان در خدمت خود گیرند. وقت آنست که بندهای بردگی را از هم بگسلید.

(خطاب به همسرش) ، افراد بسیار جالبی برای ملاقات با تو آمده و نتیجه تحقیقات خود را با تو درمیان خواهند گذاشت. این اطلاعات تصویری را که در ذهن داری تکمیل خواهند کرد. آنچه را که در مورد خطوط لی ‪(‬Ley lines‪)‬ طی این هفته آموختی بخاطر داشته باش که خیلی مهم هستند. محلی که خطوط لی یکدیگر را قطع می کنند انرژی مقدسی ایجاد می کنند. این خطوط در زمانهای باستان همیشه مورد احترام و تکریم بودند. حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ جنایتکارانه روی این نقاط فرودگاه ، نیروگاه برق و غیره ساخته که قدرت نور را خنثی کند. این یک جنایت است. مارک ‪(‬Mark‪)‬ در این مورد درست می گوید که ‪ارتباط شما با جهان روحها‬ ، حقیقت اینکه شما در واقع چه کسانی (و با چه تواناییهایی) هستید به عمد نابود شده بوسیله آنانی که به آنها اعتماد کردید که نهایت خیرخواهی را در مورد شما در قلب خود دارند. نسل به نسل شما را گمراه کرده اند. به کسانی اعتماد کرده اید که نباید. شبکه ای از مدارها که حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ اطراف کره زمین بنا کرده اند اینک در حال از هم گسستن است. تحت کنترل داشتن (جهان شما) هر روز برای آنها گرانتر و مشکلتر می شود. بنابر این از خود بپرسید چه کسی قدرت و نیروی بیشتری دارد؟

ماشین جنگ و کشتار آنها هم با مشکل روبرو شده. بزودی باید با حقیقت روبرو شوند. وقتی که حقیقت بر همگان عیان شد ، به آنها اجازه پی گیری و اجرای نقشه ای که در سر دارند داده نخواهد شد. آنها فکر کردند در کنترل کامل کره زمین و آنچه که روی آنست هستند. اکنون چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. کره زمین بار دیگر به آزادی خود باز خواهد گشت.

همچنین آگاه باشید آنها در حال تولید هرچه بیشتر *دارو* هستند ، همه داروها طراحی شده اند که شما را بعنوان یک انسان نابود کنند. برخی در درون میکروچیپسها ‪(‬Microchips‪)‬ هستند و بسیاری کاملا خطرناکند. شرایط ناامیدی اقدامات ناامیدانه می طلبد. آنها در حال از کف دادن کنترل و در پی یافتن راه حلی برای این اوضاع خود هستند. شما باید مسٌولیت کودکان و فرزندان خود را بدست خود گیرید. از طبیعت و داروهای طبیعی استفاده کنید. به قضاوتهای درونی و غرایز ذاتی خود اطمینان کنید. بشما آموزش داده شده که همیشه از دیگران بپرسید. این امر باید تغییر کند ، شما دارا و حامل همه دانشها و اطلاعات هر یک از زندگانیهایی (تناسخها) که داشته اید هستید و همه را در وجود خود دارید.

مردمی چون مایکل تساریون ‪(‬Michael Tsarion‪)‬ بدرون خود نگریسته و همه را بخاطر آورده اند. درک او از اینکه چگونه حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ همه چیز را تغییر داده بسیار برجسته است. او در واقع مرد بزرگی است. مایکل ‪(‬Michael‪)‬ از موقع شروع زمان روی زمین حاضر بوده و حالا شما را بطرف حقیقت راهنمایی می کند. او بدین منظور در این زمان به ایرلند بازگشته. حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ برای مدت ۲۰۰۰ سال تلاش کردند که مردم ایرلند را نابود کنند. آنها مسٌول مرگ وحشیانه میلیونها ایرلندی هستند. مدارک مربوطه برای کسانی که علاقمندند به تحقیق در این واقعیت هستند موجود است. حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ می خواستند DNA ایرلندی را در مسیر تاریخ نابود کنند. ایرلندیها هم سفرها کرده در کشورهای مختلف اقامت گزیدند. بنابر این شما DNA ایرلندی را در همه جهان خواهید یافت. چرا حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ اینهمه از DNA ایرلندی وحشت دارد؟ چه خواهد شد اگر ایرلندیها در سراسر جهان بیدار شده حقایق را دریابند؟

وقت آن رسیده که قید و بندهای (اسارت) خود را نسبت به حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ بگسلید. وقتی شما آکاه شدید که ترسی که آنها ایجاد کرده اند برای ببردگی کشیدن شماست و حقیقت آن را درک کردید ، دیگر اثری در زندگی شما نخواهد داشت. هیچ کس نخواهد توانست بشما آسیبی برساند مگر اینکه شما به او اجازه دهید. وقتی که ساختار جدید بر قرار شد ، شما مساوات را در انسانها خواهید دید. گرسنگی و بی خانمانی موجود نتیجه حرص و آز حاکمان جهانخوار ‪(‬Cabal‪)‬ است. چنین چیزی دیگر هرگز رخ نخواهد داد. همه چیز بوفور برای همگان موجود است. احتمال دارد کمی طول بکشد که بتوان سازماندهی لازم را برای تامین و تدارک فراوانی برای همه کرد ولی هرگز دوباره مردم بصورت همشهریهای درجه دو دیده نخواهند شد.

نفرات و نمایندگان سیاهکاران در همه رنگ و لباسی فعالند ، و همیشه آماده اند که حقیقت و حقیقت طلبان را نفی کنند. اصلا مهم نیست آنها چه عناوینی برای خود تراشیده و یا چه اجتماعاتی سر هم کرده اند که هدف نهایی آنها نفی حقیقت است. قبلا بشما گفته بودم که بسیار تعجب کردم وقتی که به جهان روجها آمدم و بروشنی دیدم آنهایی را که مدعی تحقیق دروغین درباره حقایق و مدارک آن بودند. هیچ چیزی برتر از راستی نیست. آنها (جهانخواران) همه جا هستند ، درست مثل سرطان ، همه جا با هدف جلوگیری از افشاٌ حقیقت ریشه می دوانند. البته تعدادی از آنها معاف از نفی کردنها هستند. تو ممکن است بپرسی عزیزم (خطاب به همسرش) چگونه چنین کسانی می توانند با خودشان کنار بیایند و من بپرسم ، چگونه آنها خواهند توانست به جهان ارواح بیایند ، با علم به آنچه که دانسته انجام داده اند ، چون همه کارشان جنایت بر علیه انسانیت است.

اکنون شما وارد سپتامبر شده اید ، ماه قولها و وعده ها ، وقتی که رخدادهای غیر منتظره روی خواهند داد ، اگر زمانش مناسب باشد. همانگونه که می دانی ، عزیزم (خطاب به همسرش) ، برای هر رویدادی همیشه باید زمانی مناسب باشد تا نتیجه مورد نظر حاصل شود. ما پیوسته در حال پیشرفت بسوی اهداف خود هستیم. (تو هم) برای حرکت به جلو آماده باش.

اطلاعات از تمامی جهات و جوانب بسوی تو روان است. بخاطر سپردن همه آنها کاری مشکل است. من هیجان ترا وقتی که پاسخ پرسشهایت را در شرایط بفید دریافت می کنی احساس می کنم. مردم کارآمد برای کمک به تو پا پیش می گذارند. در انتظار دیدارهای تعجب انگبز و اوقات مهیج باش ، عزیزم (خطاب به همسرش).

عاشقانه درستت دارم.

مونتی


Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations