Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Wednesday, August 28, 2013

25.08.2013 Montague Keen, 25 August 2013مونتاگ کین – 3 شهریور 1392


ابرهای طوفان زا جمع می شوند . گروههای مختلف برای آن فتح بزرگ آماده می شوند . زمان آن نیست که عقب نشسته و منتظر شویم تا ببینیم چه پیش می آید . شما باید مسئول باشید . خود را با واقعیت ها مجهز کنید . آنها در دسترس قرار دارند و تنها تلاش اندکی می طلبد تا معلوم شود چه چیز حقیقت است و چه چیز باطل . 
اوهامی که توسط مذهب بر شما تحمیل شد بر پایه ترس و برای مهار کردن شما بود . تصویری که مذهب از زندگی پس از مرگ نقش می زند ، کاملا نادرست است . به شما از خدایی خبر داده اند که قضاوتگر و تنبیه کننده است . خدایی که با رنج شما آرام می گیرد . این سوال را بپرسید که چرا آنها همیشه خدا را بوضوح مذکر توصیف می کنند؟ این امر جنبه مونٍث خدای عشق را به طور کامل نفی می کند. از آنجایی که از زنانگی می هراسند تمامی منابع مربوط به الهه گان را که روزگاری مورد احترام بودند از میان برداشتند زیرا که آنها نمایانگر عشق بودند . عشق را در رابطه جنسی محض خلاصه کرده اند : حال آنکه  در واقع ، این رابطه پاک ترین تجلی عشق است. آن را در تلویزیون و فیلم ها و غیره به ابتذال کشیده اند . آنها به روشی کاملا هدفمند تمام پاکی و خوبی آن را حذف کرده اند . به ندرت به عشق واقعی اشاره ای می شود .
آنهایی که در حال حاضر زیر سلطه قرار دارند نمی توانند عشق را تجربه کنند . توان آن را ندارند. برایشان پول برابر است با عشق . آنگاه که با هم متحد شوید و به اهمیت عشق پی ببرید ، سیاره خود را نجات خواهید داد . من قادر نیستم آنچنان که باید بر اهمیت عشق تاکید کنم . عشق هرگز نمی میرد . برای همین، آنهایی که دوستشان داشته اید در بسیاری از زندگی هایتان پیدایشان می شود . شما همیشه آنها را خواهید شناخت ، زیرا زنجیر عشق ناگسستنی است .   
ایرلندی های باستان در تمام دنیا سفر می کردند تا مذهب عشق را آموزش دهند . اما سلطه گران با اعمال زور آنها را نابود کردند . امروزه ایرلندی ها کم کم خود را باز می یابند و از جنایتی که علیه آنها توسط کلیسای کاتولیک رم صورت گرفت، آگاه می شوند. حتی امروز واتیکان همچنان خود را بر آنها تحمیل می کند . 
اکنون ایرلندی ها برای از میان برداشتن نفوذ واتیکان اولین گام ها را بر می دارند . آنها بزودی پس از گذشت نزدیک به 2000 سال برای اولین بار طعم آزادی را خواهند چشید. خفقان واتیکان از راههایی که هرگز گمان نمی برید به کشورهای زیادی سرایت کرده است. آنها بیش از آنچه مردم فکرش را می کنند مسئول بوده اند . اما اکنون از ماهیت واقعی آنها و این حقیقت که آنها در خدمت که هستند پرده برداشته می شود . آنکه به او خدمت می کنند خدای عشق و نور نیست !
شما در تیرگی سلطه آنها زیسته اید و بسیاری از شما در زمانهای گذشته بی رحمی آنها را تجربه کرده اید . هنوز سابقه آن موجود است و قابل پنهان کردن نیست . آنها ادعای حق می کنند اما حق با آنان نیست . حکومت آنها رو به پایان است و تنها قدرتشان از سوی ترس شما ( مردم ) است. آنگاه که به اندازه کافی بیدار شوید این نکته را به روشنی در خواهید یافت و همه آنچه را که از روی سهو به ایشان داده بودید باز پس می گیرید . تنها آن هنگام است که به موجوداتی نورانی ، هماهنگ و قدرتمند تبدیل می شوید . 
]با مراجعه به صفحه اصلی وب سایت  www.montaguekeen.com  می توانید با نحوه انجام این کار آشنا شوید. برای انجام آن به هم کمک کنید. اگراین کار توسط بیش از سه نفر انجام شود موثرتراست.[

  زمانه حساسی است . از آنجایی که در آخرین روزهای این نظام کهنه بسر می برید ، وقتی برای تلف کردن ندارید . بسیاری از مغزهای متفکر دوران گذشته هم اکنون بر روی زمین بسرمی برند تا این بیدار شدن به سوی نور را تجربه کنند . نیروهای تاریکی تمام روش های کنترل ذهن را به کار می برند تا افرادی که در حال حاضر بر روی زمین ماموریت دارند را به دام انداخته و کنترل کنند . عزیزم ( خطاب به همسرش ورونیکا ) تو هم شاهد یک به دام افتاده هستی که با چنین موردی درگیر است . دیدنش غم انگیز است ، اما وقتی قربانی، خودش نیز این را می داند هیچ کاری از تو ساخته نیست . 
در گذشته در تلویزیون یک نفر را می دیدید که تحت تاثیر هیپنوتیزم با خوشحالی یک پیاز را می خورد با این باور که آن یک سیب است . عده زیادی هم اکنون در دنیای شما آنقدر تحت کنترل قرار گرفته اند که تنها می توانند آنچه کنترل کنندگانشان می خواهند را ببینند . به همین دلیل از شما می خواهم زمام زندگی خود را به دست بگیرید . دیگر قربانی نیروهای تاریکی نباشید . آنگاه که به طور کامل بپذیرید تنها تحت سلطه دروغ بوده اید،  همانی می شوید که حقیقتا هستید . 
آنها که در راه نشان دادن حقیقت می کوشند، پیوسته مورد حمله قرار می گیرند . برای مثال به کامپیوتر همسرعزیزم مرتبا حمله شده و آن را هک می کنند . همه اش به خاطر این است که او را ساکت کنند . البته این موضوع او را نارحت می کند ، اما ساکت نمی کند . آنهایی که به حمله کردن به دیگران عادت دارند ، باید از خود بپرسند چرا به این راحتی بازیچه دست تاریکی قرار گرفته اند؟ نیروهای تاریکی برای نفس آنها پیغام فرستاده و این احساس را القا می کنند که باید در جایگاه قضاوت دیگران بنشینند. اما به یاد داشته باشید : قضاوت نکنید و گرنه قضاوت می شوید! (متیو ۱ر۷)  
نیروهای تاریکی احساسات برتری جویانه ابلهان را تحریک کرده و آنها در دام می افتند . خیلی ها زیر سایه آنها قرار گرفته اند و خودشان نمی دانند . برای همین بسیار مهم است که همیشه مراقب باشید . همگی شما در یک منطقه جنگی بسر می برید : جنگی که می خواهد روحتان را تسخیر کند . همه آنچه آموخته اید در تضاد با راستی و حقیقت است . آنهایی که آرزوی نابودی شما و آنچه برایش ایستاده اید را دارند توانسته بودند به خوبی شما را فریب دهند . 
به من توجه داده اند که یافته های پژوهشی بسیاری از بهترین دانشمندان سرکوب می شود زیرا صاحبان قدرت اجازه نمی دهند که حقیقت در دسترس همگان قرار بگیرد . از این رو به این دانشمندان برچسب یاغی می زنند . عزیزم می دانی که زمانی به من هم لقب یاغی داده بودند. پس این را می توان  نشان افتخار محسوب کرد . آنها بوضوح از یافته های شما می ترسند و می خواهند آنها را سرکوب کنند . 
راههای دیگری برای در اختیار عموم گذاشتن کارهایتان بدون عبور از این کانالهای اختصاص یافته به سرکوب اطلاعات، وجود دارد. من هم دقیقا گرفتار همین وضعیت شده بودم و احتمالا زمانی که من در زمین بودم همین افراد با کار من در "گزارش دهکده اسکول" مرتبط بودند . 
اینک زمان خارج شدن از سیستم کنترلی فرا رسیده است ، زمان ایجاد تغییراتی که برای به پیش رفتن به سوی نور و حقیقت به آنها نیاز دارید. اراده و زمان زیادی لازم بود تا سلطه گران بپذیرند سیاره زمین واقعا کروی است و نه مسطح ، آنگونه که بیرحمانه به نوع بشر تحمیل شده بود . 
شما معماران «عصر جدید روشنایی» هستید . شما باید آزاد باشید تا راههای نوین زیستن را بر روی سیاره کشف کنید ، راههایی که از زنجیرهای وحشتناک گذشته رهایتان می کند. از این ماجرای بی نظیر لذت ببرید.
عزیزم ، حمله هایی که به کامپیوتر تومی شود گرچه پرهزینه است اما به روشنی نشان میدهد کسانی هستند که از حقیقت می ترسند !
ما با هم موفق می شویم . دوستدار تو مونتی .

مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Wednesday, August 21, 2013

18.08.2013 Montague Keen, 18 August 2013
مونتاگ کین،   ۲۷  مرداد  ۱۳۹۲

آنچه در این هفته به شما نشان داده شد ثابت می کند که نور حقیقت به طور قطع پیروز خواهد شد . آماده سازی ها در حال انجام است . برای غیر منتظره آماده باشید . عنصر غافلگیری اهمیت دارد . شما شواهد آن را دیده اید . افرادی در موقیتهای کلیدی در سرتاسر دنیای شما وجود دارند که می دانند چه انتظاری از ایشان می رود . و آنها تاثیرگذار خواهند بود . 
عزیزم ( خطاب به همسرش ورونیکا ) همه چیز تحت نظم الهی است . موعد آن فرا رسیده است که بشریت را از تاثیر نفوذ اهریمنی که او را تحت انقیاد در آورده و از نقشه هایش برای نابودی آنچه دلخواه او نیست، نجات دهیم . می باید تعدادی از بزرگترین مغزهای متفکری که تا به حال به زمین آمده اند را در جای خود قرار دهیم تا بشریت را هدایت کنند. آنها در زمان مناسب شناخته می شوند . هم اکنون برخی از آنها بتدریج پی می برند واقعا چه کسانی هستند و چرا در این زمان در زمین حضور دارند. هویت واقعی آنها می باید شدیدا محفوظ بماند ، حتی برای خودشان . آنها تا الان زندگی هایی معمولی داشته اند هرچند که هر از گاهی به آنها در باره نقش های مهمی که انتظار می رود در امر « انتقال » ایفا نمایند اشاره هایی شده است .  آنها هم اکنون در حال درک سنگین وظیفه ای هستند که قبل از بازگشت دوباره به زمین در باره آن توافق کرده اند . آنها یکدیگر را پیدا می کنند و همه چیز در جای خود قرار می گیرد . تمام تکه های پازل در کنار هم قرار می گیرند ، همانطور که طراحی شده بود . 
عزیزم این تصادفی نبود که درآن سالهای دور « روپرت شلدریک » نتوانست دعوت تو را به مهمانی شام بپذیرد و پیشنهاد کرد که مرا به جای او دعوت کنی . روح از روپرت استفاده کرد تا من به تو برسم . 
در فرودگاه دابلین با RYANAIR یک مشکل به وجود آمد . از این موضوع استفاده شد تا فرد دیگری مورد توجه تو قرار بگیرد . حالا دیگر می دانی اهمیت آن ماجرا چه بود . دنیای روح هر چه را که لازم باشد برای رساندن افراد مناسب به هم به کار خواهد برد . نگرانی را به ما واگذار کن . ما مردم مناسب را در مکان مناسب و در زمان مناسب به هم خواهیم رساند . 
عزیزم می دانم گاهی به آدمهای اطرافت نگاه می کنی و می خواهی بدانی آیا آنها برای رسیدن به تو در نظر گرفته شده اند یا نه . حالا دیگر می دانی هیچ چیز اتفاقی نیست! گروه ما بر روی زمین آماده است و مشتاق تا دستورالعمل ها را در زمان مناسب دنبال کند و این چیزی است که ما در باره اش تصمیم خواهیم گرفت .  
می دانم دیدن آنچه در مصر و عراق و دیگر جاها اتفاق می افتد تو را بسیار پریشان می کند . مردم بیگناه زیادی در این آشوبها گرفتار شده اند . تسلط بر این کشورها از سالهای بسیار دور توسط توطئه گران طراحی شده بود و آنها همچنان به شدت به آن طرح چسبیده اند. هرچند که دارند پی می برند هرگز اجازه موفق شدن نخواهند داشت . زیاده روی آنها در کشتار متوقف خواهد شد . آنها از افرادی استفاده می کنند که مغزشان کاملا شستشو داده شده است تا برای تجزیه و تسخیربه این کشورها بروند و دستورات را بدون فکر در باره پیامدهای آن انجام دهند . مردم درحال بیدار شدن در برابر دروغهایی هستند که به آنها گفته می شود . خودتان می توانید آن را ببینید چرا که شواهد آن واضح و روشن است . از خود بپرسید چرا « کشورهای قدرتمند » برای جنگ آماده می شوند . آنها چه نقشه ای دارند؟ آیا این آخرین تلاش آنها برای ماندن است ؟ به چشم آنها نگاه کنید وقتی سعی می کنند شما را در باره « تجاوز برای دفاع » قانع کنند یا در باره آنکه « سلاحهای کشتار جمعی وجود دارند » و غیره . آنها چطور باوردارند که  می توانند باز هم مردم را فریب دهند ؟ حقیقت آشکار شده است . دیگر نمی توان آن را پنهان کرد .
به نوع بشر کمک خواهد شد تا بهبود پیدا کند . مداخله برای کمک مناسب برنامه ریزی شده است تا تمام آنچه برای ترمیم دوباره از این حمله های بی امان لازم است فراهم شود . سفینه هایی سیاره زمین را احاطه کرده اند با تمام آنچه احتمالا برای دوباره سازی و بازگرداندن هرآنچه توسط توطئه گران نابود شده است به آن نیاز دارید .  برای این کار به پول احتیاجی نیست . همه چیز داده خواهد شد . و صلح باز خواهد گشت . شما در جنگ میان خوبی و بدی قرار دارید . اما خوبی برنده خواهد شد . سیاره زمین به زودی جایگاه واقعی خود را در کائنات باز می یابد و تمام کانالهای ارتباطی دوباره برقرار خواهند شد .به عده ای از شما نیاز است تا این امر محقق شود . به بیدار کردن مردم ادامه دهید تا آنها بتوانند از تجربه شرکت در مهمترین اقدام متهورانه تاریخ دنیا لذت ببرند . مهم نیست که در چه کشوری باشید . همه شما مهم هستید . پس آنچه را که توسط کشورهایی خاص به شما گفته می شود نپذیرید. ورونیکا با مردمی از کشورهایی ملاقات کرده است که گفته می شد در برابر چنین اطلاعاتی بسته هستند مثل چین ، کره ، روسیه و غیره . آنها همگی در حال بیدار شدن هستند و به آنها در پیوستن به این خانواده بزرگ که هیچ حد و مرزی نمی شناسد، بسیار خوشامد گفته می شود .  همگی ما در  پیروی ازحقیقت و عدالت برای همه یکسان هستیم .
نگذارید خشم یا بدگمانی افکار شما را خدشه دار کند . همه چیز را با قلبی پرمهر نگاه کنید چرا که این کار همه چیز را تغییر می دهد . همه شما در ابعاد پایین محبوس بوده اید جایی که در آن ترس زندانبان شماست : ترس از مذهب ، ترس از قانون بدون آنکه بدانید این امر تا چه اندازه نادرست است. تنها زمانی که به علت آن پی ببرید آزاد می شوید .
برای هرکس در هر کجا عشق بفرستید . از نتیجه ای که به همراه خواهد آورد شگفت زده خواهید شد . عشق می تواند قدرت توطئه گران را نابود کند . عشق خوب و پاک است وزندگی کسانی را که دوست دارند و دوست داشته می شوند را وسعت می بخشد . کلمه عشق را با حروف بزرگ نوشته و آن را در فراز کنید . به نام عشق گرد هم آیید و بگذارید همچنان که در مسیر انتقال به پیش می روید نورعشق راهنمایتان باشد . 
عزیزم همه چیز همانگونه است که باید باشد. دوستدار همیشگی تو مونتی 

مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Tuesday, August 20, 2013

11.08.2013 Montague Keen, 11 August 2013مونتاگ کین،  ۲۰  مرداد  ۱۳۹۲

زمان آنکه همه آنچه پنهان بود آشکارشود ، به سرعت فرا می رسد . سرانجام برای آن زمان آماده می شوید . بسیاری از« نیروهای تاریکی » تا کنون شکست خود را پذیرفته و در جستجوی راه گریزی هستند تا مجبور به رویارویی با قضاوت نوع بشر نباشند.  آنها که می دانستند این روز خواهد آمد ، برای به تعویق انداختن آن ازهیچ کوششی فروگذار نکردند. تنها می باید درصد قابل توجهی از انسانها بیدار می شدند تا بر آنچه شر و فساد بود نوری افکنده شود . شما نوع بشر می باید با قدرت خود بیدار شوید و این نکته را در نظر داشته باشید که برای خدمت به عده ای اندک برروی زمین قرار ندارید. همگی شما موجودات قدرتمندی از نور هستید که توسط آموزش و مذهب تحت انقیاد در آمده اید تا باورتان شود که ناتوانید . من به شما اطمینان می دهم که تمام قدرت از آن شماست . همچنان که مسائل آشکار می شوند به آن پی خواهید برد . آنانکه در راس هرم قرار دارند بدون شما هر گز نمی توانستند به هدفهای فاسد خود برسند . بارها گفته ام که آنها به شما نیاز دارند و بدون شما نمی توانند وجود داشته باشند . این واقعیتی است که باید در باره آن تعمق کنید . 
از آنجایی که شما بیدار شده اید ، ما می توانیم مداخله کرده و برایتان علائمی بفرستیم که می باید به آنها توجه کنید . ما دائما مراقب هر حرکتی هستیم که تلاش می کند شما را تحت کنترل در آورد تا بتواند آن « بیداری عظیم » را مختل نماید . عزیزم ( خطاب به همسرش ورونیکا )  آنچه دیشب در آسمان دیدی به تو نشان می داد که انرژی برای سرعت بخشیدن به این امر در حال تولید شدن است . آماده باش تا هر آنچه از تو خواسته می شود را انجام دهی . برخی از شما تا کنون دانسته اید که چه باید بکنید . این موضوع بستگی به توافقاتی دارد که قبل از آمدن دوباره به زمین انجام داده اید . در هر دو سوی زندگی بر روی این موضوع کار می شود. به سلاح و بمب نیازی نخواهد بود ، بشریت قدرت خود را دوباره به دست خواهد آورد ، با صلح و با افتخار . همه آنچه که به عنوان هنجار پذیرفته اید یک شبه دگرگون خواهد شد . خواهید آموخت که دنیایتان را در نوری کاملا تازه ببینید . تمام ساختارهای باطل برچیده خواهند شد و مردم ، خود بر مبنای عشق و احترام به تمام نوع بشر ، تصمیم خواهند گرفت . ذهنتان را برای استقبال از آن روز آماده کنید .کمی در باره اینکه هرکدام از شما می تواند چه نفعی برای بشریت به عنوان یک کل داشته باشد ، فکر کنید . تولید غذا و انرژی از بالاترین اهمیت برخوردار است . هرگاه متخصصین دنیا با هم جمع شوند تمام موانع را از سر راه بر خواهند داشت . آنها تمام مشکلاتی را که به سبب آن انتقال اولیه ایجاد می شود را حل خواهند کرد . این بزرگترین ماجرای تمام زمانهاست که همه شما در آن نقش دارید . 
توطئه گران هرآنچه و هر آنکس را که بتوانند به کار خواهند گرفت تا آن امر ناگزیر را به تعویق بیندازند . احتمال دارد بسیاری از کسانی که به آنها اطمینان دارید را تحت نفوذ خود در آورده و سبب اختلال و بی نظمی شوند . این موضوع بستگی دارد به اینکه آن افراد چه اندازه درعقاید خود محکم باشند تا بتوانند در برابر آن حمله ها از خود پایداری نشان دهند. اینگونه اعمال گرچه سبب تاخیرمی شود اما آنها هرگز اجازه نخواهند یافت که مانع این انتقال شوند. همیشه بخواهید که چشمانتان برروی چنین حمله هایی باز باشد تا بتوانید واقعیت آنها را ببینید . دعا کنید تا برای از میان برداشتن تمام افکار و اعمال مربوط به بعد سوم به شما یاری رسانده شود . شما توسط تلویزیون ، فیلمها و روزنامه ها با اطلاعات بعد سومی بمباران می شوید . اما همینکه از بعد سوم قدم بیرون بگذارید آنها دیگر قادر به کنترل ذهن شما نخواهند بود . آنانکه سعی کرده اند دنیای شما و ونوع بشر را نابود کنند افشا خواهند شد . نقشه هایشان برملا خواهد شد و سلاح بر زمین خواهند نهاد . 
با ارتباط با معنویت خودتان نیرومند می شوید . مطمئن باشید که در مسیر درست قرار دارید و راهنمایی خواهید شد . شما هرگز تنها نیستید . مدیتیشن به شما در شناخت خود کمک می کند . این نکته مهمی است . هر چند که در ابتدا آسان نیست اما اگر پشتکار به خرج دهید به طور طبیعی در موقع مناسب به آن دست پیدا می کنید . اکنون هر چه بیشتر بیاموزید در زمان انتقال آماده تر خواهید بود . ما شما را به بتدریج به سوی آن هدایت می کنیم . همه شما به این واقعیت آگاهید که بدن هایتان در حال تغییر است . این بخشی از آمادگی برای زندگی جدید شما بر روی زمین است که از آن لذت خواهید برد . آنگاه که تمامی فساد و همه آن توطئه گران از میان بروند و کنترل ها برداشته شوند ، بار دیگر درگاهها گشوده خواهند شد و ارتباط با روح از سر گرفته خواهد شد . آنگاه زندگی بر روی زمین توام با صلح ، هماهنگی و شادمانی خواهد بود . 
عزیزم ( خطاب به همسرش ورونیکا ) نوری که تو دیشب دیدی اندکی از آنچه بود که خواهد شد . مطمئن باش که در مسیر درست قرار داری . انسانهای درست در زمان درست قدم پیش خواهند نهاد . همه چیز تحت نظم الهی است . از خلال نیروی عشق به همه چیز دست خواهید یافت . این بزرگترین سلاح شماست و البته ترس بزرگترین دشمن شماست . ترس همواره شما را از طریق پول کنترل کرده است . این مهمترین ابزار آنهاست ، خدای من ، آنها خوب می دانند چطور باید آن را به کار ببرند . 
سلامتی نیز برای ایجاد ترس به کار رفته است . آنها در آزمایشگاههای خود بیماری هایی بوجود آورده آن را میان مردمی که هیچ ظنی به آنها نمی برند منتشر می کنند . و این سبب ترس بیشترمی شود . اما اگر کنترل سلامتی خود را به دست بگیرید و در باره  آنکه چه چیزی برایتان بهترین است تحقیق کنید از نتایج به دست آمده شگفت زده خواهید شد. آن زمان که پی ببرید ترس سلاحی است که برعلیه شما به کار گرفته می شود ، خودتان کنترل را به دست گرفته و از اینکه « قربانی » ترس باشید ، سر باز می زنید . برای بدست  آوردن دوباره کنترل زندگی خود نیاز است که تصمیمی آگاهانه بگیرید . 
امروز را اولین روز باقی زندگی تان بدانید . آن عده از شما که مسئولیت بچه ها را بر عهده دارید ، لطفا اطمینان حاصل کنید زندگی آنها بر روی حقیقت ، نور و عشق گشوده باشد . آنها را برای آنچه در پیش است آماده کنید . این مسئولیت شماست . با عشق و راهنمایی شما آنها بدون تردید قادر به پذیرفتن دستاوردهای آن انتقال خواهند بود .
 چند ماه  آینده خیلی مهم است . شما با تغییراتی روبرو خواهید شد که باید آنها را پذیرفته و تصمیماتی بگیرید . به هر حال این چیزی است که منتظرش بوده اید . نور و عشق راهنمایتان خواهد بود . 
همسر عزیزم ، من همیشه مونتی عاشق تو باقی می مانم .

مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations