Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Tuesday, September 17, 2013

15.09.2013


 Montague Keen, 15 September 2013مونتاگ کین  ۲۴  شهریور  ۱۳۹۲

حتی اگر در اقلیتی یک نفره باشید ، باز هم حقیقت ، حقیقت است  –  مهاتما گاندی 
دیوارهای زندان فرو می ریزند. شما اکنون واقعیت آن فسادی که بشریت را به کام خود فروبرده و او را به اسارت درآورده است، می بینید. ساختار هرم ، بی پرده نمایان می شود و آنهایی را که در راس آن قرار دارند ، هر روز بیش از پیش برمی آشوبند. آنها از اربابان فرازمینی خود بی چون و چرا اطاعت کرده اند ، با این باور که نقشه هایشان با موفقیت اجرا خواهد شد. هرگز حتی برای لحظه ای به ذهنشان خطور نکرد که اگر انسانها بیدار شوند ، چه باید بکنند زیرا گمان می بردند که همه چیز را برای تضمین موفقیت نقشه هایشان فراهم آورده اند. آنها زندگی شما را از لحظه تولد تا زمانی که این مرحله زمینی را ترک می کنید ، تحت کنترل دارند. 
این واقعیت که بسیاری از شما با وجود همه آن موانع ، بیدار شده اید ، به خودی خود ، یک معجزه است. هنگامی که تاریخ (راستین) دنیایتان نوشته شود ، نام افراد شجاعی که برای برملا ساختن فساد ، نخستین گامها را برداشتند ، هرگز فراموش نخواهد شد. وقتی به همه آنچه که برای نگه داشتن شما در بعد سوم انجام گرفت آگاه شوید ، از اینکه بعضی ها هنوز در دام آن گرفتار هستند تعجبی نخواهید کرد. از همین افراد برای قضاوت کردن و مورد حمله قرار دادن کسانی که در این مسیر به راه افتاده اند ، استفاده می شود. این اتفاقی است که در همه دنیا می افتد. 
با قلبتان بیندیشید. روحتان می داند چه چیز حقیقت دارد و چه چیز قابل تردید است. این مسیر دشواری است که در این دوران تغییر از آن عبور می کنید. دورانی که سردرگمی ، فریب و دروغهای محض ، از همه طرف به سویتان نشانه رفته است. راهنمایی در دسترس است. فقط باید بخواهید. همگی باید آگاهی خود را افزایش داده و هرآنچه که مربوط به بعد سوم است را پشت سر بگذارید. شما که بیدار شده اید ، باید همواره هشیار باشید و اطمینان حاصل کنید که هرگز در دامهایی که برای فریفتن و بازگرداندن شما به بعد سوم کارگذاشته اند ، نمی افتید. 
تلاش عظیم برای بیداری انسانها موجب گردید نوری بر حقیقت تابانده شود. نوری که اظهارات دروغ برای وادار کردن شما به پذیرش جنگ را افشا می کند. شما انتخاب کردید: نمی خواهید کسی را بکشید و نیز نمی خواهید دیگران این کار را به نام شما انجام دهند. آن روزها گذشت که مردم ابلهانه باور می کردند که وظیفه دارند به دلیلی بکشند و یا کشته شوند. اما اکنون می پرسید: « به دلیل چه کسی؟ » و « چه کسی از جنگیدن سود می برد؟ »
هر روز که می گذرد پاسخ به این پرسش ها روشن تر می شود. پایداری شما بر سر این موضوع ، جنگ را منسوخ می کند. به همین دلیل است که فعالیتها ، افکار و باورهایتان بسیار اهمیت دارند. آرزوی شما برای صلح ، جنبشی فزاینده را ایجاد کرده است که پیروز خواهد شد. 
شما خودتان را پیدا می کنید و در می یابید که هستید. شما کنترل زندگی خود را دوباره به دست می گیرید در حالیکه ستمگران ، به دنبال یافتن راههایی برای تحت کنترل نگه داشتن شما ، دست و پا می زنند. تا به امروز همیشه کارشان همین بوده است. چقدر ترحم انگیزاست که این ، شیوه جدید زندگی آنها شده است. اما قضاوت نکنید و خشونت به خرج ندهید زیرا این کار شما را به سطح آنها تنزل می دهد و این چیزی نیست که در حال حاضر واقعا خواستار آن باشید. شما در فرایند ایجاد دنیایی شرکت دارید که همگی در آن ، در صلح به سر می برند. دنیایی که عشق بر آن حاکم است و همه در آن برابرند. تغییرات مورد نیار برای رسیدن به این دنیا ، در آینده ای نه چندان دور انجام خواهد گرفت. آیا با قلب و روحتان آماده پذیرش تغییراتی شده اید که عده زیادی حداکثر کوشش خود را به خرج می دهند تا آن را برایتان فراهم آورند؟ 
هر کدام از شما باید بپرسد: « چگونه می توانم در ایجاد این تغییرات سهیم باشم؟ از چه راهی می توان کمک کرد؟ » اگر یاد بگیرید که با هم باشید و با هم کار کنید ، بر شرارت پیروز خواهید شد. توطئه گران ، شما را در جعبه ای کوچک نگه می دارند ، با انبوهی  ازتبلیغات تلویزیونی تا ذهن شما را کنترل کنند. NLP (برنامه ریزی عصبی – کلامی ) نیز برای فرستادن پیامهای نامحسوس به کار می رود. تا به این نکته واقف نشوید نمی توانید از خودتان در برابرآن محافظت کنید. فکرش را بکنید: دارید برای نگهبانهای زندان خودتان هزینه می کنید!
با همدیگر حرف بزنید ، درست همانطور که در زمانهای قدیم این کار را می کردند. در آن روزها می دانستند چگونه باید زندگی کرد. آنها همه چیز را با هم در میان می گذاشتند. و به این طریق می آموختند. من با اطمینان به شما می گویم که آنها کاملا از چگونگی عملکرد کائنات آگاه بودند. آنها از اهمیت مجراهای انرژی طبیعی آگاهی داشتند. اکنون می دانید که این مسیرهای طبیعی برای فرونشاندن انرژی دربرگیرنده دنیای شما مسدود شده اند. این به خودی خود یک جنایت علیه بشریت است که می باید برداشته شود. همه آنچه که برای سرکوب و کنترل شما تغییر دادند ، آشکار شده و برای درست کردن آنها به شما کمک می شود. نور برای کمک به شما درخشش بیشتری یافته است. 
به ماموریت خود ایمان داشته باشید و بدانید که موفق خواهید شد. به یاد داشته باشید ... همه چیز مطابق زمان ما روی می دهد و نه زمان شما. پس اگر کارها به آهستگی پیش میرود ، بی صبرنباشید. ما در لحظه مناسب وارد عمل می شویم. ما موفق خواهیم شد. استقامت داشته باشید و به خود یادآور شوید که دیگر وارد بازی توطئه گران نمی شوید. دیگر «گوشت دم توپ» برایشان فراهم نمی کنید ، با هر بهانه ای که برای جنگ تراشیده باشند. نوع بشر دیگر خواهان بازی های جنگی نیست که توطئه گران را سرگرم و ثروتمند می کند ، در حالیکه آنها مردم را برای کشته شدن جمع می آورند. شما می پرسید چگونه انسانها مدتهای مدید ، از دیدن آن ناتوان بودند: پاسخ آن کنترل ذهن است. 
اکنون زمان آن است که همچون « یک خانواده بزرگ » گردهم بیایید ، خانواده ای که اعضای آن در سرتاسر دنیا پراکنده اند وآرزو می کنند که دوباره یکدیگر را ببینند تا دانش و تجربه زیستن بر روی زمین را با هم به اشتراک بگذارند. بدانید که در حال آفرینش دنیایی سرشار از صلح هستید . به همین دلیل است که اکنون بر روی زمین قرار دارید . بگذارید چشم بندها از چشمانتان برداشته و زنجیرها از دست و پایتان گشوده شود . ذهنتان را آزاد کنید و ببینید ، نه آنچه را که گفته بودند ، بلکه آنچه را که واقعا می بینید. از این رهایی که در حال آفرینش آن هستید لذت ببرید. ما در کنارتان هستیم تا راهنما و پشتیبان شما باشیم. بلند قامت بایستید و بدانید که در مسیر درست قرار دارید. 
ورونیکای عزیزم ، آنها که قراراست کنار تو باشند ، در کنارت خواهند بود. در این باره نگران نباش. من هرگز تو را ترک نخواهم کرد. 
دوستدار همیشگی تو ، مونتی. 

مترجم: مهنازTranslator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Friday, September 13, 2013

08.09.2013 Montague Keen, 8 September 2013


مونتاگ کین – ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

اکنون انرژی بیدارشدگان دنیایتان را دگرگون می سازد. این انرژی روز به روز افزایش می یابد تا عده بیشتری از شما بتوانند نور حقیقت را ببینند و دریابند که همه آنچه به عنوان حقیقت پذیرفته بودند، دروغی بیش نبوده است. 
هنگامی که بیداری اتفاق می افتد ، دروغها برملا شده و دروغ پراکنان همچون عروسکهای خیمه شب بازی ظاهر می شوند . آگاه باشید که اینها بزودی با عروسکهای دیگری جایگزین می شوند که درهمان بسته قدیمی «ترس، جنگ ، کنترل» و تنها با نامی متفاوت عرضه می گردند، با این تلاش که شما را قانع کنند هدفشان خیر و صلاح بشریت است. 
انسانها نباید باز هم فریب بخورند .وقتی به شما دروغ می گویند نگاهشان کنید. لازم نیست فریاد بکشید و صدایتان را بلند کنید. فقط خیلی مودبانه نشان دهید که آنچه می گویند را باور ندارید و آن را نمی پذیرید. این برای شما فرصت بزرگی است تا کنترل شرارتبار نیروهای تاریکی و نیز سرکوبهای شیطانی همراه با آن را یکبار و برای همیشه از میان بردارید. این کار می تواند بدون خونریزی و هیچگونه رنجی انجام شود. وقتی انسانها با هم یکی شوند ودیگر نپذیرند که بخشی از سیستم کنترل توطئه گران باشند ، آنها از هم پاشیده و نابود می شوند. 
آنها از بیداری شما می ترسند و برای تحت کنترل و درغفلت نگه داشتن شما حتی حاضرند کوهها را جا به جا کنند. کافی است به تلویزیون و اخبار رسانه ها در سراسر دنیا نگاهی بیندازید تا ببینید که با چه شدتی تلاش می کنند قدرت خود را دست نخورده نگه دارند. 
از سوی منابعی که هنوز برایتان ناشناخته است به شما کمک شد تا بتوانید حقیقت را ببینید. حقیقتی که توطئه گران به خوبی از آن آگاهند و به طرزی خستگی ناپذیر در تلاشند تا همگان از آن مطلع نشوند. وقتی که این دوران تیرگی رو به پایان ، برای همه شناخته شود ، از پی بردن به اینکه توطئه گران برای چیرگی بر شما و دنیایتان تا چه وسعتی پیش رفته بودند وحشتزده می شوید. آنها DNA شما را تغییر دادند که اکنون طی فرایندی به وضعیت سابق خود بر می گردد. واکسیناسیون و داروها برای پیشگیری از بهبودی طبیعی به کار برده می شد. اما اکنون شما از این حقه هم آگاه شده اید. پخش مواد شیمیایی در آسمان از طریق هواپیماها نیز به همین منظور به کار می رفت. 
چقدر جالب است که همیشه برای جنگها و کنترل انسانها پول به فراوانی وجود دارد. آنها به روشی هدفمند همه چیز را نابود کردند: هوا ، آب ، غذا وهر چیزی که برای بقای انسان ضروری است. اما هنوز عده ای به این افراد شیطان صفت بها می دهند. آیا برای دیدن شرارت آنها کور شده اند و یا از ترس به آن گردن می نهند؟ البته بعضی از روبرو شدن با حقیقت ترسیده اند اما این سبب از میان رفتن آن نمی شود. باید با آن روبرو شوند و با آن کنار بیابند ، هر چه زودتر بهتر. برای توقف کشتارها باید با واقعیتی که هر روز روشن تر می شود روبرو شوید. وظیفه شما نسبت به همنوعتان این است که از آنها حمایت کنید. حمایت از بیگناهان از بیشترین اهمیت برخوردار است. در نظر داشته باشید ، توطئه گرانی که عروسکها را حرکت می دهند ، به ترس و رنج شما برای بقایشان نیازمندند. اگر کشتارها را متوف و از شرکت در برنامه سلطه گرانه آنها خودداری کنید ، آنها تمام می شوند زیرا بدون شما توان انجام آن را ندارند. ازهیچ راهی به ماشین جنگی آنها کمک نکنید ، نه با کشتار و نه با تولید سلاح. آنها فقط با حمایت شما موفق می شوند زیرا شما اکثریت 99% هستید.
یک لحظه به این فکر کنید که اگر آگاهی و DNA شما به وضعیت کامل خود برگردد ، زندگی چگونه می شود ، وقتی می فهمید که هستید و چه توانمندی هایی دارید. آنوقت و تنها آنوقت است که ازوسعت آنچه برای تسلط بر زمین ، بر سر بشریت آورده بودند ، آگاه می شوید. شما به سرعت بهبود خواهید یافت و در حرکت به سوی روشنایی تجربه هایی همانند خواهید داشت. نوع بشر ، گرد هم می آیند و دیگر مانعی به نام مذهب و نژاد وجود نخواهد داشت. کنترل مرزها به یک خاطره دور از دوران تیرگی بدل می شود. قانون «تفرقه بینداز و حکومت کن» دیگرهرگز به کار نمی رود. دولتهایی که مفاهیم دروغین حمایت از کشورها را می سازند در حالیکه برای منافع خود و سلطه جویی ، آنها را مورد هجوم قرار می دهند ، دیگر وجود نخواهند داشت. 
همه چیز بر پایه یک ماشین جنگی که همواره آماده است انرژی مورد نیاز کشتار و ترس را برای توطئه گران فراهم کند ، استوار است. آنها بر روی رنج و ترس بیگناهان بالیده اند. آیا می خواهید این وضع ادامه پیدا کند؟ 
آیا آماده اید برای گفتن:«دیگر بس است! ما از رژیم های فاسد شما حتی برای یک لحظه دیگر حمایت نمی کنیم.»
هر روز شاهد نبردی هستید که برای تصرف ذهن و روح افراد در می گیرد. بعضی ها سردرگم می مانند که باید چه کسی را باور کنند. من از آنها می خواهم به چشم آن عروسکهای خیمه شب بازی نگاه کنند. می بینید که آنها نمی توانند به چشمانتان نگاه کنند زیرا مرتبا دروغ می گویند. آنها می دانند بزودی وقتی که دیگر نتوانند شما را قانع کنند ، کنار گذاشته می شوند. آنها نیز برای بقای خود در میان توطئه گران ، در حال جنگیدن هستند. 
آنهایی که اکنون برای انجام ماموریتهایی بر روی زمین بسر می برند ، بیرحمانه مورد حمله قرار می گیرند. تلاشهای جدی برای بازداشتن آنها از انجام ماموریت هایشان در کار است. از پول و از کنترل فکر به شکل گسترده ای استفاده می شود تا مانع شوند که آنها به روشنی ببینند که چه باید بکنند. این حمله ها با ظواهر گوناگون اما با یک هدف صورت می گیرند. 
برای همین وقتی افراد جمع می شوند تا با هم کار کنند سایه تیره ای ظاهر شده و دلخوری ها ، اختلاف نظرها و برخوردها پیش می آید ، در جایی که نباید چنین چیزهایی باشد. توطئه گران از کنارهم قرار گرفتن افراد مناسب می ترسند. چرا ، آه ، چرا اینها نمی بینند که در جهت تحکیم توطئه گران به کار گرفته شده اند؟ 
تو عزیزم ( خطاب به همسرش ورونیکا ) این را بارها و بارها دیده ای و هر بار آن را شناخته ای . تو باید ایمان و اعتقاد خود را برای کار در این زمینه محکم کنی. تو همچنین باید تشخیص بدهی چه موقع تاریکی مداخله کرده است و هر آنچه که یقین داری توطئه گران در آن دست دارند را کنار بگذاری. آنها به این دلیل موفق بوده اند که مردم این اجازه را به آنها داده اند. 
من از همه شما می خواهم کاملا حواستان به این حیله باشد و به دام آنها نیفتید. به خود این اجازه را ندهید که از کار کردن با نور فاصله بگیرید. شما با هم قدرتمند هستید و برای همین آنها در تلاشند بین شما تفرقه و جدایی بیندازند. مهم است که از این واقعیت همیشه آگاه باشید. 
خود را همچون « سپاهیان نور » بدانید که با همدیگر، با عشق در قلبهایتان برای نوع بشر و برای بهبودی سیاره تان کار می کنید. شما می توانید و این کار را خواهید کرد!
از دنیای روح ، عشق و نور نثار همگی شما باد ، در هر کجا که هستید. در این راه قدم به قدم با شما هستیم . این عشق ، آنهایی را که با موفقیت با یکدیگر کار می کنند، در بر می گیرد. این تفرقه و میل به سلطه است که از راهی شاید کوچک اما مهم دوباره بازگشته است . 
وقتی افراد با موفقیت در کنار هم کار می کنند و ناگهان ، تقریبا از جایی نامعلوم ، اختلافها پدیدارمی شوند ، آنوقت شما می توانید بدون تردید اطمینان داشته باشید که دست کابال سیاهکار در کار است. این دقیقا همان دلیل قطعی موفقیت آنها (در جلوگیری از ترقی و تعالی زمین و زمینیان) است ، که مردم (ناآگاهانه) چنین اجازه ای به آنان می دهند.
من از همه شما می خواهم کاملا حواستان به این حیله باشد و به دام آنها نیفتید. به خود این اجازه را ندهید که از کار کردن با نور فاصله بگیرید. شما با هم قدرتمند هستید و برای همین آنها در تلاشند بین شما تفرقه و جدایی بیندازند. مهم است که از این واقعیت همیشه آگاه باشید. 
خود را همچون « سپاهیان نور » بدانید که با همدیگر، با عشق در قلبهایتان برای نوع بشر و برای بهبودی سیاره تان کار می کنید. شما می توانید و این کار را خواهید کرد!
از دنیای روح ، عشق و نور نثار همگی شما باد ، در هر کجا که هستید. در این راه قدم به قدم با شما هستیم. این عشق ، آنهایی را که با موفقیت با یکدیگر کار می کنند، در بر می گیرد. این تفرقه و میل به سلطه است که از راهی شاید کوچک اما مهم دوباره بازگشته است. 
دوستدار تو مونتی. 


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Wednesday, September 4, 2013

01.09.2013 Montague Keen, 25 August 2013


مونتاگ کین – ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

التماس می کنم به شما ، به همگی شما ، از هر کشوری که هستید و به هر نظام عقیدتی که به آن تعلق دارید ،  به جنگ بگویید نه !
انسانها می باید بیش از هر زمان دیگری با هم متحد شوند. تقسم بندیهای دروغین را کنار بگذارید و به یاد داشته باشید که آن جداکردن ها و خط کشی ها برای تحت کنترل نگه داشتن شما به کار می رفت. به آنان که حقیقت را با شما سهیم می شوند احترام بگذارید و یاری شان کنید. آنچه از قبل در باره اش هشدار داده شده بود در حال رویدادن است. آماده باشید که به یکدیگر یاری رسانده و از هم حمایت کنید. از شما خواسته خواهد شد تصمیماتی بگیرید که هرگز در تمام زندگی خود انتظارش را نداشته اید. این بزرگترین نبردی است که در آن نور و تاریکی روبروی هم قرار می گیرند. آنان که از نیروهای تاریکی حمایت می کنند هر روز بیشتر شناخته می شوند. دیگر نمی توانند زیر سایه ها مخفی شوند زیرا در معرض دید قرار گرفته اند. فقط آنهایی که بخشی از توطئه هستند از آنها پشتیبانی می کنند. دیگر نمی توانند مانند گذشته نیت واقعی خود را از دید مردم پنهان کنند. بیداری شما این روزها کار را برایشان سخت کرده است. این موضوع آنها را نگران کرده و نابود کردن سیاره شما را برایشان دشوار ساخته. به دقت مراقب باشید هر حرکتی که این روزها انجام می دهید ، سنجیده باشد و به کسی آزار نرساند. به زمین و انسانها از صمیم قلب توجه نشان دهید. دیگر وقت خودخواه بودن نیست. باید صلاح بشریت را در نظر بگیرید.
توطئه گران از طریق رسانه ها پیوسته دشمنانی « نادیده » می آفرینند تا افکار عمومی را به سوی منصرف شدن از آزادی های بنیادین آنها سوق دهند. آنها نقشه های ضد بشری خود را با فریب و اغفال و با رفتار اجتماعی قابل قبولی به پیش می برند. با هیچ کاری نکردن در واقع این سیستم ها را تغذیه کرده و زنده نگه می دارید. با سایه های ترس و خود فریبی روبرو شوید. در مقابل نیرنگ آنها بایستید ، با پرسیدن این سوال که : چه کسی در این میان سود می برد؟ 
به قلب تان متصل شوید . 
هیچکس دیگری نمی تواند این کار را برایتان انجام دهد . 
به یاد داشته باشید که توطئه گران در برابر حقیقت شفاف هیچ شانسی ندارند.
اکنون بسیار مهم است که آنچه که از بعد سوم بود پشت سر بگذارید. نباید تسلیم ترس شوید. شما بر روی زمین هستید تا آن را از دست غاصبینی که در تلاش برای تصرف آن هستند نجات دهید. توطئه گران وعده هایی می دهند تا شما را از مسیرتان منحرف کنند ، اما مطمئن باشید که هرگز به وعده هایشان عمل نمی کنند. وقتی که دیگر استفاده ای برایشان نداشته باشید شما را مچاله کرده و دور می اندازند. آنها از شما بیزارند و هر کاری که بکنید ، شما را از خودشان نمی دانند. حتی با فکر پیوستن به آنها همه چیز را از دست داده وهیچ چیز به دست نخواهید آورد. این جنگی است که برای تصرف روح شما درگرفته است. در این باره اشتباه نکنید. بزودی تمام نهادهای فاسد متزلزل شده و ترکهایشان پدیدار می شود. آنها سرنگون خواهند شد و هرگز دوباره از میان خاکسترشان برنخواهند خاست. آنها به تاریخ می پیوندند: به محض آنکه انسانها به آغوش نور بروند و صلح و عشق فراگیر شود ، آنها نیز به سرعت فراموش می شوند. 
عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) ، مورد خیانت قرار گرفتن عمیقا آزاردهنده است آنهم از سوی افرادی که زمانی مورد قبول تو بودند و پی بردن به اینکه آنها در نظر دارند آنچه به تو واگذار شده است را به خود اختصاص دهند. آنها تحت تاثیر نفس و افکار بعد سومی قرار گرفته اند. آنها را می شناسند. آنها سعی می کنند از کسی که به تو نزدیک بود استفاده کنند ، زیرا ابلهانه فکر می کنند که او همه پاسخ ها را می داند. 
ورونیکای عزیز من ، هیچکس بر روی زمین همه چیز را نمی داند. دنیای روح ها آنقدر ابله نیست که همه اطلاعات را افشا کند. زمان مناسب که برسد ، فقط به آنهایی که قرار بوده است چنین طرح هایی را به پیش ببرند ، اطلاعات داده خواهد شد. حرکت احمقانه آن سه نفر می توانست پیامدهایی برای بشریت داشته باشد. من خطاب به آنها می گویم که از نفسانیت خود دور شده و به احمقانه بودن اقدامات خود فکر کنند. تاریکی ، نفس آنها را برانگیخت و به آنها قبولاند که می توانند اوضاع را به دست بگیرند. حتی یکی از آنها سیطره ای را پیش بینی کرده بود که اگردر مسیرویرانگر آنها قدم می گذاشت ، برایشان اتفاق می افتاد. اکنون روح از آنها می خواهد که باز بایستند و از انجام این کار خودداری ورزند. دنیای شما در مسیر پر تزلزلی قرار دارد ، با جنگ طلبی توطئه گران به هر قیمت و به خاطر افراد ابلهی مانند اینها که نور را به مخاطره می اندازند. 
مردم در همه جا باید بپرسند ، «من به چه کسی اعتماد دارم؟» ، « چه کسی را باید باور کنم؟ » در این زمانه تیره و تار، صداقت و درستی از بیشترین اهمیت برخوردار است. اگر نتوانید به افراد خودتان اعتماد کنید ، پس اوضاع خیلی تاسف بار است.
زمان ، زمان مسئول بودن است. برای مصلحت بشریت کار کنید – همه بشریت. اطلاعاتی که به شما می رسند را با دقت ملاحظه کنید. در باره همه چیز بپرسید و به دنبال دلیل باشید. شما به خوبی به این نکته واقف هستید که این جنگها از سالها پیش طراحی شده بودند. وقتی مردم این را بفهمند ، دیگر با این دروغها فریب نمی خورند. در باره اش فکر کنید: چطور می توانید بگویید که برای نجات بی گناهان وارد جنگ می شوید؟
با بمباران کردن آنها؟ با کشتن هزاران نفر دیگر و با نابود کردن زیرساختهای کشورهایشان؟ 
چنین داستانهایی را در طول تاریخ بارها شنیده اید . جنگ ها همچنان ادامه دارند ، نسل پس از نسل ، و هیچ چیز عوض نمی شود . من روشن وعلنی می گویم: کسانی هستند در دنیای شما که برضد نوع بشر دسیسه می کنند. بله ، آنها ظاهرا شبیه شما هستند ، اما هیچ وجه اشتراکی با شما ندارند. شما قلب دارید و عطوفت. اما آنها به جز چیرگی کامل بر سیاره زمین ، هیچ چیز و هیچکس برایشان مهم نیست و برای رسیدن به این رویایشان تا هر کجا که بتوانند ، پیش می روند. و چون روح ندارند ، زمانی به پیروزی می رسند که موفق شوند افرادی با انگیزه های نفسانی را از مسیرهایی که برای آن برگزیده شده اند خارج کنند. 
همگی شما در یکی از سخت ترین دوران زندگی هایتان بر روی زمین بسر می برید. در کنار هم باشید زیرا با هم موفق خواهید شد. دراین راه ما در کنارتان هستیم . 
عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) ، تو هم باید تصمیماتی بگیری. با چه کسی می توانی کار کنی که قابل اعتماد باشد؟
من هرگز نگفته ام که این راه آسانی است ، اما تو خودت آن را انتخاب کردی. در این روزگار سخت ، عشق من تو را در بر می گیرد. 
دوستدار همیشگی تو مونتی.

مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations