Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Friday, May 9, 2014

04.05.2014


 Montague Keen 04.05.2014

مونتاگ کین – ۱۴ اردیبهشت  ۱۳۹۳ 

هفته گذشته برای همیشه در ذهن تو باقی خواهد ماند. اندوه تو، وقتی که فهمیدی یکی از بزرگترین حامیانت باید برای مدتی تو را ترک کند. این را بدان که او باید کار بسیارمهمی انجام دهد. او در زمان مناسب بر می گردد و در کنارتو کار می کند. او در امان خواهد بود. او دوست توست و برای حمایت و یاری تو همیشه حاضر خواهد بود.  
ما ذهن تان را نسبت به خطوط لی (ley lines) باز کردیم و اکنون نشان می دهیم که برای کنترل شما چه می کنند. ما ارتباط میان تو و «اندرو بارتزیس»Andrew Bartzis  را بر قرار کردیم. اندرو می توانست توضیح دهد آن سلطه گران برای تغییر مسیر زندگی شما چه کاری انجام می دهند. اندرو درباره روش بسیار موثری نوشته است که می تواند رشته ای که شما را به سیستم کنترل ، پیوند می دهد و به آن متصل نگه می دارد ، قطع کند.
اندرو آن روش را « فسخ قرارداد روحی » ( SOUL CONTRACT REVOCATIONS) می نامد.
این روش قدرت فراوانی دارد. تو ازاین حقیقت آگاهی. در تجربه هایی که روز اول ماه می با اندرو داشتی به این موضوع پی بردی. چشمان تو کاملا بازشد ، عزیزم. پس از انجام آن «فسخ ها» خیلی بهتر شدی. این کاربرای هرفردی برروی زمین ضرورت دارد. می توانید آن را دروبسایت اندرو پیدا کنید: اندرو بارتزیس تاریخدان کهکشانی Andrew Bartzis Galactic Hisorian )  (. از نتایج بدست آمده شاد و شگفت زده می شوید. 
این کار را ادامه دهید تا زمانی که بشریت از همه محدودیتهای ناروایی که به او تحمیل کرده اند، رها شود. کنترل کنندگان درهر قراردادی که شما در هر دوره زندگی بسته اید دست می برند. گاهی آنها یک کلمه را عوض می کنند و فقط همان یک کلمه مانع از انجام ماموریتی می شود که برای انجام آن به زمین باز گشته اید. این گره ها می باید هرچه سریعتر باز شوند. وقت خود را هدر ندهید. تردید نکنید. می باید از خود و خانواده خود محافظت کنید. شما در معامله قراردادهای روحی ، رودرروی سیستم کنترل و سلطه قرار گرفته اید.  
آنها می توانند در زمان به جلو وعقب بروند و به این ترتیب نتیجه را برای بسیاری از شما تغییر دهند. می باید از«فضای مقدس» خود محافظت کنید و برای آن مرزهایی را در نظر بگیرید. نگذارید که هدف واقع شوید و مورد سوء استفاده و کنترل قرار بگیرید. حالا فهمیده اید که آنها برای کنترل خطوط لی چه کرده اند. کار در این باره را ادامه دهید . این دو کار مکمل همدیگر هستند و باید با هم انجام شوند. شما برای بقای نوع بشر و سیاره زمین فعالیت می کنید.
توجه ورونیکا به سوی CERN (مرکز اروپایی تحقیقات هسته ای) جلب شد و امیدهایی که سیاهکاران در سر می پرورانند. آنها می دانند بازی برایشان تمام شده و پذیرفته اند که نابود شده اند. آنها مانند شما نیستند و مثل شما فکر نمی کنند. آنها می خواهند از Cern برای نابودی زندگی هزاران نفر از شما و نیز بخشی از دنیایتان استفاده کنند. فریب آنهایی را نخورید که می خواهند در شما یک حس امنیت دروغین ایجاد کنند. من هرگز و هرگز قصد ترساندن شما را ندارم. اما باید گام هایی را برای مراقبت از خودتان بردارید. 
توصیه های ما را دنبال کنید تا به بیداری کامل برسید. وقتی واقعا بفهمید که با شما چه کرده اند گام های لازم را برای آزادسازی خودتان برخواهید داشت. رسانه ها را برای تغییردادن ادراک شما برپا کرده اند. ازعناصر کنترل ذهن موجود در آن بهره می برند تا مانع دیدن واقعیت ها وقضاوت شما شوند. هر یک از واژه ها ، نوع بیان و همه ژست هایشان حساب شده اند تا شما را کنترل کنند. یادتان باشد وقتی موضوع کنترل مطرح می شود ، شما با انسانهایی مثل خودتان طرف نیستید و نمی توانید آنها را با معیارهای خودتان مورد قضاوت قرار دهید. آنها مثل شما فکر و رفتار نمی کنند. عزیزم ، آنها خیلی بزدل اند. بدون پشتیبانی کسانی که از آنها حمایت می کنند و سرپا نگهشان می دارند ، هیچ نیستند. آنها را مثل خرگوشهای ترسانی ببین که زیر نور چراغ حقیقت قرار گرفته اند: فاش شده و ترسیده از یک جمعیت ۹۹ درصدی. از آنها نترسید ، زیرا بدون حمایت شما نمی توانند حتی یک تارمو از سرتان کم کنند. شما اکنون تحت کنترل هستید اما با مهربانی و عطوفت با آن کنار بیایید زیرا این مسئولیت بسیار بزرگی است. قبل از هر حرکتی پیامد آن را در نظر بگیرید. 
تاریخ راستین دنیای شما زمانی نوشته خواهد شد که واتیکان سقوط کند. آنها می دانند که دیگر نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند زیرا دیگرهیچکس فریب شان را نمی خورد. روشن شدگان به پیش رفته اند و شگفت زده اند که چگونه مورد آن همه شرارت و سلطه جویی قرار گرفتند. در آنجاست که می بینند چگونه از ترس برای چیره شدن بر دنیایتان بهره بردند. واتیکان مذاهب دیگر را برای ایجاد تضاد ، اختلاف و کشمکش به وجود آورد. این روش کاملا موثر واقع شد تا زمانی که نور حقیقت ، نیت واقعی آنها را آشکار کرد. 
۲۰۱۴ سال روبرو شدن وتعامل شما با واقعیت هاست. نیروهای فساد از هر چه داشته استفاده کرده و هر کاری که می توانستند انجام دادند. اما به قول معروف ، ماه پشت ابر نمی ماند. 
ما در عالم روح بسیار خوشحالیم که عده زیادی از شما ، با دل و جان بر روی پروژه خطوط لی (Ley lines) و ابلیسک ها (obelisks) کار می کنید. شما کار شکوهمندی انجام داده اید. دست از تلاش برندارید تا زمانی که آخرین بقایای خرابکاری بر روی انرژی زمین از میان برود. می باید مواظب مکان های مقدس و دروازه های ستاره ای (stargates) باشید و نیز محافظین آنها ، خزندگان دوپا (Reptilians) را از میان ببرید. اینکه افراد زیادی در سرتاسر دنیا برای مشارکت در این امر مهم گرد هم آمده اند ، شادی آفرین است. شما به بشریت و سیاره زمین خدمت می کنید. بی تردید این کار تحسین برانگیز است. یک روز به گذشته نگاه می کنید و از آنچه می بینید شگفت زده می شوید.
 تو برای فسخ قراردها در وبسایت اندرو به وقت نیاز داری ، پس من باید بروم. 
عزیزم ، این هفته کارهای زیادی در پیش داری. کار ما باید ادامه پیدا کند وادامه پیدا می کند! مردم ، نور را می بینند و مسئولیت می پذیرند. خیلی کار داریم. 
من همیشه راهنمای تو هستم. دوستدار تو ، مونتی. 

مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com


Monday, May 5, 2014

27.04.2014


 Montague Keen 27.4.2014

مونتاگ کین – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

امروزصبح ورونیکا خبرغمگین کننده ای شنید. خانمی که به مدت 34 سال دوست صمیمی او بود ، اصلا حال خوبی ندارد. این بسیار ناراحت کننده است. لطفا برایش عشق و نور بفرستید. 
سیاهکاران بی احتیاط شده ند. اعمال شان نزد آنهایی که بیدار شده اند ، آشکارتر می شود. اکنون باید در باره همه کارهایی که زیر نقاب و پنهانی انجام می دادند جستجو و فعالیت کنید. من از ورونیکا خواستم ویدیوی « پشت نقاب سبز» (Behind the green mask ) که توسط  Rosa Koire  تهیه شده است را در یوتیوب تماشا کند. می خواستم او به روشنی ببیند که برای تسلط بر سیاره زمین چه کرده اند. آنها اعمال خود را با حرفهایشان طوری جلوه می دهند که گویی همه آن کارها به سود شماست. آنها می خواهند همه چیز را از شما بگیرند و نا امید و درمانده رهایتان کنند. 
آیا می خواهید اجازه دهید این اتفاق بیفتد بی آنکه برای حقوق مسلم خود ایستادگی کنید؟ آنهایی که به شما «طرح سبز» ( Green Agenda) را عرضه می کنند ، در حال اجرای « طرح 21» هستند. (Agenda21 طرحی برای قرن ۲۱ بود که سازمان ملل در پی کنفرانس محیط زیست و توسعه که درسال ۱۹۹۲ در برزیل برگزار شد ، ارائه کرد.) آنها از هر نوع استتاری استفاده می کنند تا شما را گیج کنند و با یک احساس امنیت دروغین فریب دهند. 
شما موجودات روشن و هوشمندی هستید که اکنون به درون نور قدم گذاشته اید. شما دیگر زیردستانی که به آسانی فرمانبرداری می کنند ، نیستید. باید این را بفهمید که آنها هرگز ، هرگز به سود شما کار نمی کنند. آنها شما را نمی خواهند ، فقط آنچه که دارید را می خواهند. 
آنها خواهان کنترل دنیای شما هستند. می خواهند عده اندکی از شما را زنده نگه دارند تا برده هایشان باشید. زمانی برای تلف کردن ندارید. به یاد داشته باشید که با همدیگر نیرومند هستید. بسیاری از افراد ارتش کم کم به این نتیجه می رسند که آنها فقط ماشین های کشتار و در حال پیشبرد « طرح ۲۱» هستند. برخی از این سربازها دیگر نمی پذیرند که دست به کشتار بزنند. همین واقعیت به تنهایی گامی به پیش است. 
خواهش می کنم به مدیتیشن برای ابلیسک ها ( obelisks) و خطوط لی (Ley lines ) ادامه دهید. نتیجه آن را می بینید ، هرچند که شاید کاملا از آن آگاه نشده باشید. شما در حال آزادسازی انرژی های زمین هستید. هر تلاشی هرچند کوچک ، مهم وضروری است.
روز اول ماه می ( ۱۱ اردیبهشت) روز Beltane است (جشنواره ای با محوریت آتش که در اول ماه می ، بر اساس یک سنت باستانی در اسکاتلند و ایرلند برگزار می شود.) در آن روز نیروی خود را مضاعف کنید زیرا سیاهکاران انرژی خود را بر علیه شما به کار خواهند برد. کافی است آنچه می فرستند را به سوی خودشان برگردانید. به شما گفته بودم که ۲۰۱۴ سال بسیار مهمی است. چند ماه آینده اهمیت زیادی دارند ، پس لطفا نیروی بیشتری در مدیتیشن خود بگذارید. نژاد و مذهب را فراموش کنید: شما نوع بشر هستید که برای بقای خود تلاش می کنید.ما اطمینان می دهیم که اگر با هم متحد باشید سیاره تان در برابر حمله های سیاهکاران محفوظ خواهد ماند. مهم است که براساس ظاهر امور قضاوت نکنید ، هرچند که آن را برای فریفتن شما آراسته باشند. آنها هیچ علاقه ای به کمک کردن به شما در هیچ زمینه ای ندارند. 
آنها افرادی که رسالت آزادسازی انسانها را بر عهده دارند به تله می اندازند. از شما می خواهم برای فردی که در حال حاضر زیرکنترل در آورده تا مانع تکمیل ماموریت او شوند ، عشق و نور بفرستید. هر روشی را بر علیه او به کار برده اند: کنترل ذهن ، محروم کردن از خواب ، مواد مخدر در غذا و از این قبیل. او دوران وحشتناکی را می گذارند و برای رها شدن از این دام به کمک شما نیازمند است.
بار دیگر به شما یادآور می شوم که «هیچ چیز آنگونه که به نظر می رسد نیست.» این را در ذهن خود داشته باشید بویژه وقتی شاهد تبلیغاتی هستید که برای گول زدن شما طراحی کرده اند. دنیای تبلیغات توسط سیاهکاران اداره می شود ، با این هدف که شما را قانع کنند بدون کالاهایشان قادر به زندگی کردن نیستید. سنگین ترین مبادله ها در زمینه کالاهایی صورت می گیرد که بیشترین آسیب را به شما می رسانند. آنچه واقعا برایتان مفید است را برداشته و به کنترل خود در آورده اند. 
آنها هدفمندانه سیاره شما را به سوی نابودی می برند و بسیاری از شما با آنها مشارکت می کنید. اما هیچ حرفه ای ارزش نابود کردن آنچه برای بقای بشرضروری است را ندارد. نکته مهم این است که شما نژاد خود را نابود می کنید. آیا می توانید به تصویر خود در آیینه نگاه کنید و بگویید: « من هرگز کاری که بشریت را به خطر بیندازد انجام نداده ام ». شما در دوره خیانت آمیزی بسر می برید. اگر اقدام مثبتی صورت ندهید همه چیز از دست می رود. ما در عالم روح ها ، تا جایی که می توانیم به شما یاری می رسانیم اما اقدام شما هم لازم است. ما با هم آن را انجام می دهیم. 
بپاخاستن برای حقیقت و عدالت نیاز به شجاعت دارد و نیز چشم پوشیدن از وعده های دروغین و دورنمای یک زندگی آسوده. از مسموم کردن همنوعان خود از طریق افزودن فلوراید به ذخیره آب پرهیز کنید. تمام غذاها را از نظر مواد افزوده شده سمی بررسی کنید . بیشتر وقتها این کار را با نام های مختلف و برای گیج کردن شما انجام می دهند. آنها نام مواد افزودنی که می توانند موجب بیماری و استرس شوند را تغییر می دهند. یادتان باشد که « عوارض جانبی » واقعیت ندارد ، آنها فقط « عوارض» هستند. 
همه فرقه های سیاهکاران  به نزاع میان خود مشغولند. آنها برای بقای خود در حال جنگیدن هستند. برای همین مرتکب اشتباه خواهند شد. پس لطفا در هر لحظه مراقب باشید. دزدها شرافت ندارند. به آن سوی چهره اجتماعی آنها نگاه کنید و تصویر حقیقی را ببینید. این جنگ داخلی آنها را غافلگیر کرده است. آنها آمادگی اش را نداشتند. 
تمام دروازه های ستاره ای (stargates) در سیاره شما توسط پلیدترین خزندگان دوپا (reptilians) به شدت محاصره شده اند. شما به نیروهای های روحی قدرتمند برای ازمیان بردن آنها نیاز دارید. اما شما هم می توانید ذهن خود را برای تکمیل کار آنها به کار ببرید. خطوط لی می تواند آنها را آشفته کند. پس انرژی خود را بر استارگیت ها متمرکز و با اگاهی آنها را آزاد کنید. خزندگان دوپا را از میان بردارید. «قدرت عشق» را برای ارتباط با استارگیت ها به کار ببرید زیرا خزندگان دوپا نمی توانند در اتمسفرعشق زنده بمانند. فقط ترس و استرس شما آنها را قوی تر می کند. 
می باید با ابلیسک ها و خطوط لی و Arc of convenant مرتبط شوید و به سرعت آنها را فعال کنید. شما آنچه برای از میان بردن شرارت و نجات سیاره و انسانها لازم است را دارید.
منتظر چه هستید؟ 
قدرت ذهن خود را بیابید : آن را برای بازگرداندن صلح و سلامتی و سعادت به دنیای خود به کار برید. عده زیادی برای انجام ماموریت های خود به زمین باز می گردند. اغلب آنها ازمسیر خود منحرف می شوند. این گیج کننده است ؛ زیرا با وجود تغییر مسیرشان شما همچنان می خواهید به آنها ایمان داشته باشید. اما آنها به راه درست باز نخواهند گشت. آنها دارای «اراده آزاد» هستند. پس توجه داشته باشید که آیا آن شخص در راه درست قرار دارد یا نه . 
عده ای ازآنها از ایستادگی در برابر سیاهکاران به هراس می افتند و یا در برابر پول و مادیات خود را می بازند. ترس ، اسلحه سیاهکاران است و عده ای از آنها در کنترل کردن افراد خبره هستند و سالهای زیادی در این زمینه تجربه داشته اند. 
رم
بر رم تمرکز کنید ، زیرا که سرنگونی واتیکان تمامی فساد را در دنیای شما نابود خواهد کرد. چهره ای که آنها به شما نشان می دهند کوچکترین شباهتی ندارد به آنچه که واقعا رخ می دهد و یا طرح آن را ریخته اند. فریب واژه هایی را نخورید که به امید تسلیم نگه داشتن شما به دقت انتخاب شده اند. آنها فقط حرف هستند ، هیچ محتوایی ندارند و نباید به آنها اعتماد کرد. یک روز ، بزودی به گذشته نگاه خواهید کرد و شگفت زده می شوید از اینکه توانستید انرژی زمین را به انسانها بازپس دهید. 
عزیزم با خودت مهربان باش. باید نیروی خودت را حفظ کنی. می خواهم از همه آنهایی که در این کار از ما حمایت می کنند تشکرکنم. ما یک تیم فوق العاده هستیم. 
همیشه باعشق ، دوستدار تو مونتی.
مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.comSunday, April 27, 2014

13.04.2014


 Montague Keen 13.4.2014


مونتاگ کین – ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

ما در حال پیشرفت بزرگی هستیم. نور منتشر می شود و در مسیر خود حقیقت را گسترش می دهد. آنچه در ۲ فوریه آغاز گردید به زیبایی کار می کند. هر چه کشورهای بیشتری در آن سهیم شوند شدت نور بیشتر می شود. 
لطفا تا رسیدن به نتیجه دلخواه، به کار برروی ابلیسک ها ( Obelisks ) در رم ادامه بدهید.
از آنجایی که رم مرکز فساد است ، می باید منبع انرژی آن را قطع کنید. هرگز، هرگز زور به کار نبرید زیرا این کار نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. زور لازم نیست. تنها به قدرت ذهن شما نیاز است. من هرگز زور را تایید نمی کنم. 
عشق بزرگترین سلاح شماست. آن عده در میان سیاهکاران ، نمی توانند به شما آسیبی برسانند اگر که عشق خود را برای آنان بفرستید ، زیرا نمی دانند چگونه باید با آن روبرو شوند. 
هر روزی در ماه آوریل اهمیت دارد. متوجه خواهید شد که برخی از تاریخ های خاص توسط مذاهب مختلف انتخاب شده اند. زیرا اعتقادشان بر این بود که آن روزها قدرت خاصی دارند. بنابراین به شما پیشنهاد می کنم در آن روزها قلب و روحتان را در مدیتیشن بگذارید تا انرژی منفی ایجاد شده توسط مذاهب مختلف را خنثی کنید. آن را همچون یک بازی بنگرید که به تازگی آموخته اید. مهارت شما درآن در حال افزایش است. تا به امروز خیابانی یک طرفه وجود داشت: سیاهکاران تنها مسیر خود را داشتند اما اکنون آنها نور را دیده اند. شما زندگی را برایشان کمی دشوار کرده اید . آنها دست وپا زنان به سوی واتیکان می گریزند تا از آنها حمایت شود. در حالی که واتیکان ، خود از اینکه سوء استفاده هایشان در دادگاه  Kevin Annett افشاء شده ، گیج شده است. این مرد خدمت بزرگی به بشریت کرده است. تنها او می توانست بر علیه نهادی اقدام کند که از زمان شکل گیری اش در ۲۰۰۰ سال پیش ، از اختیار تام خود برای انجام هر چه که می خواسته لذت برده است. دنیا به افراد بیشتری مثل  Kevin Annett و David Icke و نیز افراد برجسته دیگری مانند آنها نیاز دارد که شجاعانه برخاستند و شواهد را ارائه کردند. بشریت صدای خود را یافته و از این بابت شاد است. شما زیردست نیستید . شما موجودات توانمندی از نور هستید که سرانجام راه خود را پیدا کرده اید. 
هرکس نقشی برای ایفا کردن دارد. هرکس یک ذهن دارد. آن را برای ایجاد صلح به کار ببرید. آینده را آنچنان که می خواهید ببینید. با استفاده از قدرت فکر آینده را بسازید. واژه ها قدرت دارند و نیز افکارتان قدرت دارند. از برنامه های بی معنا و کنترل کننده ذهن در تلویزیون پرهیز کنید. به هنر گفتگو و ارتباط بازگردید. خنده ، عصاره زندگی است.
به دقت آنچه را که می خواهید وارد زندگی تان شود ، انتخاب کنید. اطرافتان را برنامه های تلویزیون و آموزش های کنترل ذهن فراگرفته است. دیدن یک ذهن آزاد موهبتی است. 
در طی یک مدیتیشن قدرتمند درروز یکشنبه گذشته در خانه ما ، فروریختن قدرت واتیکان را نشان دادیم. اینکه به زانو درآمده و به همراه آن تمام ساختارهای قدرت حامی آن ، از میان خواهند رفت. به مدیتیشن ادامه دهید زیرا نتیجه را می بینید. نباید متوقف شوید. دوستان من ، شما تواناتر از واتیکان هستید. در این باره فکر کنید و قدرت درونی خود را دریابید. سیاره خود را به نور بازگردانید زیرا زمان زیادی برای بیداری شما انتظار کشیده است. ببینید که با شما چه کرده اند. شما نور را دیده اید و دیگر نمی توانید قربانی واتیکان و بانکهایی که درست کرده اند باشید. 
زندگی در نور یک ماجرای بزرگ خواهد بود. چیزهای زیادی باید آموخته و جذب نمایید. هیچکدام از چیزهایی که به شما آموختند ، حقیقت ندارد. پس بر روی جستجوهای شخصی خودتان تمرکز کنید. سیاره فوق العاده ای که در آن اقامت دارید را بشناسید. بسیار بیشتر از آنچه تصور می کنید در آن هست. شما آن را نخستین بار بدون چشم بندهای سیاهکاران خواهید دید. شما درسیاره خودتان زندانی بودید اما بی هیچگونه کشتار و خونریزی ، در حال آزاد کردن خود هسیتد. قدرتی که با مدیتیشن ایجاد می کنید تا جایی پیش میرود که مانع جنگ جهانی سوم شود. بی تردید ، تنها همین دلیل قدرت شماست.
شما برادران و خواهران نور هستید. شما بدون مانع نژاد و آئین با یکدیگر کار می کنید. شما جهانی ایجاد می نمایید که صلح و عشق ارزشهای اساسی آن هستند. آینده سیاره در دستان شماست. این یک وظیفه عظیم است. شما برای آن به زمین آمدید و من مطمئن هستم که موفق خواهید شد. هرچه بیشتر تلاش کنید آن را زودتر به واقعیت بدل می کنید. تنها آن هنگام است که از عظمت آنچه به آن رسیده اید آگاه خواهید شد. تمام سیاره ها آزاد خواهند شد و ارتعاش آنها به همراه شما افزایش خواهند یافت. این یک تعهد بسیار بزرگ است که پیش از بازگشت تان به سیاره زمین طراحی شده بود. 
بله عزیزم ، می دانم سیاهکاران همچنان در این راه مانع ایجاد می کنند اما اینها زودگذر هستند. ورونیکا ، آنچه که تو می دانی ، با روحت می دانی و بسیاربه آن پایبند هستی. آنچه امروز صبح به تو نشان داده شد دلیل محکمی برای این واقعیت بود .تو را شگفت زده کرد اما به پرسش تو پاسخ داده شد. مشکلاتی کوچک هرازگاهی خواهند بود اما هیچ چیز تو را از آنچه مقدر شده است باز نمی دارد. این امر مقدر شده است. همه چیز آنگونه که باید ، اتفاق خواهد افتاد. تاخیر پیش می آید اما توقفی در کار نیست. این را به عنوان یک الویت در ذهن خود نگه دار و همیشه آماده و گوش بزنگ باش. تو می دانی چه باید بکنی. اطرافیان تو به دقت انتخاب و آماده شده اند. به نظم الهی ایمان داشته باش. بشریت ازسیطره سیاهکاران رها خواهد شد. عده ای از سیاهکاران خود را در موقعیتی می یابند که آن را برای شما طراحی کرده بودند. آنها طرح جایگزینی برایش ندارند. آنها این را در تاریکترین لحظه های خود هم پیش بینی نمی کردند. 
زمان آنها بسر آمده است. آنها برخلاف میل خود شما را ترک خواهند گفت. پس برایشان طلب خیر کنید. انرژی باارزش خود را برای آنها هدر ندهید. درعوض ، به آینده بنگرید. گذشته را فراموش کنید که پایان یافته است. آن را رها کنید.
عزیزم ، تو راه خود را می شناسی. به آن ادامه بده. نتیجه نهایی به تو نشان داده شده است. وقتی به هدف خود برسید تمام جهان آن را جشن خواهد گرفت. پیوندی شادمانه میان همگان برقرار خواهد شد. آماده باش برای رفتن به پیش. 
عشق من ، همیشه درکنارت هستم. دوستدار تو مونتی. 
مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com
Friday, April 11, 2014

06.04.2014


 Montague Keen 6.4.2014مونتاگ کین – ۱۷ فروردین  ۱۳۹۳

ای کاش می توانستید مانند ما پیشرفتی که از زمان آغاز پروژه خطوط لی (ley lines) بدست آورده اید را ببینید. تلاشی که در زمینه ابلیسک ها (obelisk) وخطوط لی انجام دادید فراتر از حد تصور بود. هنگامی که تاریخ این دوران نگاشته شود ، از آن یاد خواهد شد. لطفا این کار را ادامه دهید زیرا سیاهکاران در تلاشند تا فعالیتهای شما را خنثی کنند. آنها برای هزاران سال در امنیت بودند و گمان نمی بردند چنین اتفاقی بیفتد. شما ، دوستان عزیزم ، نقطه ضعف آنها را یافته و بر روی آن کار کردید. برای بسیاری از شما این کار تجربه های قابل توجهی به همراه آورد و برای نخستین بار از قدرت خود آگاه شدید. فقط فکرش را بکنید که اگر ۹۹٪ مردم با هم مدیتیشن می کردند ، یک پاکسازی کامل صورت می گرفت.
اکنون می دانید که می توانید تمامی آن فساد را از میان ببرید. پس منتظر چه هستید؟ از شما خواسته شده که دست به کار شوید. به پیش بروید!
تنها باید به تمام آن اطلاعاتی که تا کنون از دسترس تان دور مانده بود نگاهی بیندازید. اکنون آن اطلاعات به میان مردم راه پیدا می کند و فاش می سازد که کسانی شما را در این سیاره به اسارت نگه می داشتند ، گروه رقت انگیزی هستند که به آینده خود اطمینانی ندارند. کنترل از دست آنها خارج شده و اکنون خود را درهمان موقعیتی می یابند که برای شما تدارک دیده بودند. 
شما با یکدیگر یک نیروی مقتدر خیر هستید. شما تغییرات مورد نیاز برای ایجاد یک جامعه عادلانه و قدرتمند را ایجاد خواهید کرد. اکنون هیچ چیز قادر به توقف شما نیست. به کار در زمینه « رم » ادامه دهید زیرا نیروی زیادی می طلبد تا به طور کامل فساد آن عمارت بزرگ که آنها سخت در پنهان کردن آن تلاش می کنند ، برملا شود. اینکه هر روز به فریب و اغفال افراد آسیب پذیر دست می زنند بیشتر به یک پانتومیم شبیه است. هر روز داستانی در باره قاچاق کودکان شنیده می شود که سعی در پوشاندن آن داشته اند. اکنون آنها خودشان ستمی که نسبت به آن کودکان بیگناه و معصوم روا داشتند را احساس خواهند کرد. هرچند که آن سیاهکاران وانمود می کنند همه چیزعادی است اما مطمئن باشید که در باره سرنوشت خود بسیار نگران شده اند. آنها باور دارند که تنها راه رستگاری شان آغاز جنگ جهانی سوم است. اما همانطور که می بینید جلوی این کار گرفته شده است. آنها برای آغاز آن به هر ترفندی دست می زنند. کشتار ، پاسخ آنها به همه چیز است. اما اکنون کنترل از دست آنها خارج شده است. شما ، دوستان من کنترل را به دست گرفته اید و تصمیم دارید در دنیایی صلح آمیز زندگی کنید. فقط فکر کنید که این تغییر بزرگ چه اندازه آسان خواهد بود! شما آن را انجام دادید و این تازه آغاز کار است. شما روز به روز قدرتمندتر می شوید. هیچ چیز خارج از دسترس شما نیست . شما شکست ناپذیرید.
متاسفانه باید اطلاع بدهیم که «مارک» تصمیم گرفته است دیگر با ما همکاری نکند. مارک موافق کار بر روی ابلیسک های رم نبود. تحقیقات او جنوب انگلستان و ایرلند را در بر می گرفت و او می خواست در همان مناطق کار کند. او درخواست کرد تمام منابع مربوط به کارهایش از وب سایت برداشته شود. این موضوع ورونیکا را غمگین کرد زیرا او کار مارک را بسیار تحسین می کرد و از دوستی صمیمانه با او لذت می برد. ولی ما نمی توانیم کارمان را به انگلستان و ایرلند محدود کنیم وقتی تمام دنیا در رنج است. 
مارک ... دردو سوی زندگی از همکاری تو سپاسگزاری می شود. ما برایت آرزوی خیر داریم و متاسفیم که به این زودی این پروژه را ترک کردی. 
خودتان را همچون سپاهیان نور بدانید. شما به اطراف جهان خواهید رفت و تنها از قدرت ذهن و از عشق در قلب هایتان برای آوردن صلح و امید برای آنان که رنج می برند بهره خواهید برد. هرکس در هرکجا از نیرویی که شما از طریق مدیتیشن وارد می کنید سود خواهد برد. این یک وظیفه عظیم است که شما برای آن فراخوانده شده اید. یک روز ، بزودی ، برگشته و به آن نگاه خواهید کرد و می بینید که آشکار کردن و تغییر دادن همه آنها به نفع بشریت چقدر آسان بود. فساد دیگر هرگز دوباره چهره زشت خود را نشان نخواهد داد. آن روزها به معنای واقعی به گذشته خواهند پیوست و هرکدام از شما می تواند سرخود را بالا بگیرد و بگوید من سهم خود را برای ایجاد آن تغییر ادا کردم . 
آگاهی خود را افزایش دهید و خود واقعی تان را پیدا کنید ؛ یک روح پاک که زمین را تغییر می دهد. رسالت شما نجات سیاره و آنهایی است که از دست نیروهای شررنج می برند. شما برای پیروی از دستورات ، شرطی شده بودید و هرگز در باره آنچه از شما خواسته می شد سوال نمی کردید. منفعل بودن شما به آنها اجازه داد که هر چه دلشان می خواهد به نام شما انجام دهند. شما ایستادید و تخریب هدفمند بشریت را تماشا کردید. باید مسئولیت آن را بپذیرید.
در باره همه چیز بپرسید: در باره هوایی که تنفس می کنید ، غذایی که (تا همین الان) مواد سمی به آن افزوده اند ، داروهایی که درد پدید می آورند و آب (که بسیار برای بقای نوع بشر اهمیت دارد) که مسموم است و شما با مالیات خود هزینه آنها را می پردازید. 
ورونیکا به سختی به خاطر شما کار می کند. او فقط بر روی خطوط لی کار نمی کند. اوپروژه های دیگری در دست دارد که نیازمند توجه بسیاری از جانب اوست. این کار سختی است و انتظار زیادی از او وجود دارد. اما او اراده کرده است که موفق شود. هرچند موانع زیادی بر سر راه او گذاشته شده یکی پس از دیگری ، اما او از همه آنها می گذرد و ادامه می دهد. لطفا برای او و آنهایی که در این پروژه اهمیت دارند عشق و انرژی شفابخش خود را بفرستید زیرا همه اینها می توانند اثر زیانباری بر جای بگذارند. مشکلاتی که ایجاد می شوند تا ذهن او را از کارش منحرف کنند. برای همین او به حمایت دوستان و خانواده اش نیاز دارد. 
ما گرد هم آمده ایم: همه ملیت ها و همه آئین ها. ما باهم با یگانگی کار می کنیم تا هرآنچه منفی است را از روی زمین برداریم. شما به این نکته رسیده اید که در حقیقت همه یکی هستید وهمگی شما با یکدیگر برای یک هدف کار می کنید. این یک پیشرفت عظیم است و باید به شما تبریک گفت. ما در عالم روح به شما افتخار می کنیم. شما با یکدیگر توانمند هستید. همیشه به یاد داشته باشید که تفاوتها را کنار بگذارید و با یگانگی برای بقای بشریت تلاش کنید. 
عزیزم ، روز خیلی شلوغی داشتی و زمانی که باید خواب باشی (شنبه شب) برای من کار می کنی. فردا (یکشنبه) روز پردردسری در پیش داری. باید در باره تصمیم های بزرگی بحث شود. من مثل همیشه پیش تو خواهم بود و تو را راهنمایی خواهم کرد. حالا سعی کن استراحت کنی. عشق مرا که هرگز تو را ترک نمی کند احساس کن. 
دوستدار همیشگی تو ، مونتی. 


مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.comWednesday, April 2, 2014

16.03.2014


 Montague Keen 16.3.2014مونتاگ کین- ۲۵ اسفند ۱۳۹۲

دوستان من ، بار دیگر زمان عمل فرا رسیده است. هرچند که کار در گلاستونبری را همچنان ادامه می دهیم ، باید طرح های دیگر را نیز به پیش ببریم. امروز از شما می خواهم که به خطوط عظیم لی LEY LINES در «رم» نگاهی بیندازید. دوستان من ، وقتی می گویم خطوط لی مهم هستند ، لطفا باورکنید. آنها راه ورود به دنیای صلح آمیز هستند. ورونیکا در این باره مطالعه کرده و پیشنهاد می کند شما نیز نگاهی به این مطلب بیندازید:
شیطان: هولوکاست واتیکان- بخش 1
اگر به اندازه کافی حوصله اش را دارید ، بهتر است همه بخش های آن را بخوانید. هشت OBELISK (ستون هرمی شکل سنگی) مصری در رم قرار دارند. از خودتان پرسیده اید که چرا؟
چرا آنها نیاز دارند تمام دانش باستان را تحت کنترل خود در آورند؟
چرا آنها نمی گذارند مردمی که ادعای خدمت به آنها را دارند ، به این منابع دسترسی پیدا کنند؟ این مطلب به شما کمک می کند به روشنی ببینید با شما چه کرده اند. دوران بی خیالی بسرآمده است. شما برای بقای خود در حال نبرد هستید. شما با هم می توانید کوهها را جا به جا کنید. اکنون می باید کوهی که مانع رسیدن نور به شما شد ه است را از جای برکنید. با این کار چشمان تان بر روی آنچه هوشمندانه از شما پنهان کرده بودند ، باز خواهد شد. اکنون زمان روبرو شدن با واقعیت هاست. اگر شما اقدام نکنید هیچ چیز عوض نمی شود. رویارویی باحقیقت می تواند برای بسیاری از شما دشوار و دردناک باشد اما این کار برای رفتن به پیش لازم است. 
نقشه خطوط لی و تمام اطلاعات مورد نیاز برای شما فراهم خواهد شد تا با ذهن خود این انرژی را به نفع تمام بشریت آزاد کنید. از شما می خواهم که در VERNAL EQUINOX  ( روز عید بشارت در 25 مارس 2014 ) و یا در حوالی آنروز ، هر طور که برایتان امکان دارد بر روی این موضوع تمرکز کنید.  این کار تلاش بسیار زیادی می طلبد ، زیرا امر بسیار عظیمی است. آنچه ما با صلح و قدرت در حال انجام آن هستیم ، به کار بردن ذهن و روحمان برای آزاد سازی خطوط معنوی انرژی است که شما را به مبدا هستی  پیوند می دهد. 
وقتی این انرژی از شما گرفته شد ، شما به تیرگی فرورفتید. اکنون ما در عالم روح ، چگونگی بازگرداندن این نور را به شما نشان می دهیم. اگر با ما کار کنید ، تغییراتی ایجاد خواهید کرد که بشریت را از اسارت خواهد رهانید. ما مناطقی که در دنیای شما تحت کنترل بوده اند رامشخص کرده و بتدریج برای ایجاد دنیایی صلح آمیز برای همگان تلاش می کنیم. آنچه که در این زمان بر شما تحمیل کرده اند ، نهایت شرارت است. تنها ابلهان و آنهایی که ذهن کنترل شده دارند ، آنچه به عنوان حقیقت به شما گفته می شود را باور می کنند. ۲۰۱۴ سال بازگشت صلح و حقیقت خواهد بود. وقتی جریان خون دررگهایتان متوقف شود ، بیمارخواهید شد. به همین ترتیب انسداد جریان انرژی در خطوط لی ، به دنیایی بسیار مریض منجر می شود. شما می باید آن را درمان کنید. مطمئن هستم که تعداد بیشتری از شما در این زمان به ما خواهند پیوست. ما با همدیگر موفق خواهیم شد. شما در می یابید که برداشتن انسدادها در رم انرژی بسیارزیادی می طلبد. برای همین لازم است که همگی با ذهن پاک و خلوص نیت برای اصلاح بشریت تلاش کنیم. 
وقتی درباره انرژی های تیره ای که به تازگی وارد دنیایتان شده اند تا سبب اضطراب ، نا امیدی ، درماندگی و تمایل به خودکشی شوند حرف زدیم ، بسیاری از شما از جاهای مختلف دنیا برای ورونیکا نوشتید که شما نیزچنین پدیده ای را تجربه کرده اید. این ثابت می کند که انرژی تیره ای را برای ایجاد استرس و ترس به کار گرفته اند. مراقب چنین تجاوزهایی به زندگی خود باشید. آنچه را که تجربه می کنید ، با دیگران در میان بگذارید. شما در زمانه بسیارسختی  بسر می برید. آنها از هرگونه تیرگی و شرارت سود می برند تا مانع بازگشت نور شوند. 
برای پیشرفت موفقیت آمیز می باید که با هم باشید و یافته های خود را به اشتراک بگذارید. به دیگران کمک کنید تا آنچه که قصد انجام آن را داریم ، درک کنند. عده ای از شما برای رهبری به این دنیا آمده اند ، آنها به پیش خواهند آمد و راه را به شما نشان خواهند داد. این افراد در همه جا ظاهر می شوند و شما را هدایت خواهند کرد. 
در برابر آنهایی که به تازگی در حال بیدار شدن هستند ، صبور باشید. بسیاری از آنها می ترسند و هنوز در افکار بعد سومی خود بسر می برند و از نزدیک شدن به آنچه که به نظرشان ناشناخته می آید هراس دارند. قبول کنید که این یک گام بزرگ است اما گامی است که باید بی درنگ برداشته شود ، زیرا زمان سیاهکاران رو به پایان است. همه آن طلاهایی که در طی سالیان بر روی هم انباشتند ، دیگر به دردشان نمی خورد. برای همین در تلاشند تا جنگهای بیشتری برافروزند ، با این امید که وقت بیشتری برای خود بخرند. اما اکنون زمان توقف کشتارها و اتحاد انسانها برای کارکردن با یکدیگراست.
برای دریافت راهنمایی و بینش برای آنچه که لازم است انجام دهید ، مدیتیشن کنید. شما راهنمایی خواهید شد. ما در عالم روح ، با شما همکاری می کنیم . هنگامی که نور باز گردد ، ارتباط بیشتری میان هر دو سوی زندگی برقرار خواهد شد و به درک بهتری از آنچه که مرگ می نامید و معنای حقیقی آن نائل خواهید شد. ما هرگز شما را ترک نخواهیم کرد. ما مراقب شما و در کنارتان هستیم.  
برای چگونگی کار برروی خطوط لی طرحی بریزید. تصمیم بگیرید کی و کجا همدیگر را ملاقات کنید و غیره. همواره با این باور که موفق خواهید شد ، از طریق ذهن و روح با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. زیرا هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند. سیاهکاران با هیچ حیله و نیرنگی نمی توانند مانع شما شوند. زیرا این کار بر همه امور دیگر مقدم است. 
یادتان باشد که « همه راهها به رم ختم می شوند.» حالا معلوم شده است که چرا.
ما در مسیر خودمان هستیم ، یک سپاه نور که تیرگی و فساد را برملا کرده و راه بازگشت نور را روشن می کنیم. شادمان باشید ، زیرا به همین خاطردر حال حاضر روی زمین هستید. این هدف زندگی شماست.
عزیزم ، آشفتگی های کوچک در خانه برای این ایجاد می شوند تا تو را ناراحت کنند. به تو کمک خواهد شد تا دوباره همه چیز را درست کنی. کار بر روی خطوط لی را یک ماجرای بزرگ ببین که پیامدهای آن تاریخ ساز خواهد بود. با این کار، سیاره یکپارچگی خود را به دست خواهد آورد. 
دوستدار همیشگی تو ، مونتی.  
مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com
Tuesday, March 18, 2014

09.03.2014


 Montague Keen 9.3.2014پیام مونتاگ – یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
از همه آنهایی که در پاک کردن انرژی های منفی از Tor در گلاستونبری انگلستان شرکت کردند ، صمیمانه سپاسگزاریم. این نقاشی الهام گرفته شده از آن، به خوبی نتیجه تلاش شما را نشان می دهد.
دوست خوب ما ، Renata Van Risoot از هلند تور Tor را ترسیم و چنین گفت: « حجابها  برداشته شده و گذرگاهها به طرزی قابل مشاهده ، آشکار و توقف ناپذیر گشوده شدند ، که نشان از ظهور یک Avalon  جدید را می دهد. انرژی فرشته تاجدارمایکل Archangel Michael از آن دروازه به دنیا می تابد و آن را محافظت می کند. دیگر هیچ انرژی تیره ای هرگز نمی تواند دوباره از آن سر برآورد.» 
این چیزی بود که با همکاری یکدیگر توانستیم به آن دست پیدا کنیم. این کار باید در سرتاسر دنیا ادامه یابد. شما ثابت کردید که می توانید. آنچه که باید انجام دهید به دست گرفتن کنترل و از میان بردن منفی ها و تیرگی هاست. خیلی ها بیدار شده اند و دیگر نمی خواهند قربانی جنگ ها باشند ، جنگهایی که تنها به سود عده اندکی است که برای ادامه بقای خود به انرژی آن نیاز دارند. با گسترش نور، دروغ ها برملا می شود. تبلیغات شان دیگر برای آنهایی که از ماهیت واقعی این جنگ ها آگاه شده اند ، بی اثر است.  
مهم است که از آنچه بر سر عده زیادی از شما آورده اند آگاه شوید. باید بدانید که یک نیروی خارجی برای ورد به ذهن های شما به کار گرفته می شود تا شما را وادار به انجام کارهایی کند که هرگز به فکرتان هم خطور نمی کرد. به ورونیکا خبر داده شد که به تازگی یکی از دوستان ، که معمولا آدم باثبات و معقولی است ، در دو موقعیت او را از نظر ذهنی وادار کرده بودند که خود را از یکی از بلندترین ساختمانهای لندن به پایین پرتاب کند. این موضوع چند هفته پیش اتفاق افتاد.
دوشنبه گذشته چیزی مانند یک ابر عظیم تیره بر روی ورونیکا فرود آمد. او ناگهان احساس نومیدی و بی پناهی کرد ، احساس تنهایی شدید ، چیزی که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. این احساسات بسیار قوی بودند. نیروهای تاریکی سعی می کردند او را وادار به تسلیم کنند. او با هر کسی که سعی می کرد تماس بگیرد ، در دسترس نبود و احساس بی پناهی به او دست داده بود. نا امیدی او شدت پیدا کرد ؛ اما در نهایت اراده او برای زنده ماندن و تکمیل کارش ، او را از این حالت بیرون آورد. 
جند روز بعد ، همکار دیگری با او تماس گرفت که او هم دچار همین وضع شده بود. بدانید که این را دارند علیه شما به کار می برند. هرچند که بسیار دردناک است اما می توانید از آن نجات پیدا کنید. حالا متوجه می شوید که چرا خیلی ها به تازگی دست از کار کشیده اند. من به شما هشدار داده بودم که سیاهکاران هر سلاحی که در انبارهای خود دارند برعلیه شما به کار خواهند برد. آنها سالهای زیادی برای آماده شدن فرصت داشتند. شما باید بپاخاسته و از خود دفاع کنید.
پول عامل مهمی در همه این موارد است. ازآن برای ایجاد استرس استفاده می کنند تا شما را از نظر ذهنی تضعیف کرده و این افکار میل به خودکشی را به شما انتقال دهند. همه اینها نشان می دهد که چقدر از شما ترسیده اند. آنها از اینکه بتوانند مانع تکمیل ماموریت شما بر روی زمین شوند نا امید شده اند. من به شما می گویم: قوی باشید و به خود ایمان داشته باشید. بزودی پول ، قدرت خود را بر زندگی شما از دست خواهد داد. از آن همچون سلاحی استفاده کردند تا شما را زیردست و برده نگه دارند. وقتی قدرت خود را از دست بدهد ، همه چیز عوض می شود. و آن روز در حال نزدیک شدن است. 
شما اکنون سرنوشت خود را به دست گرفته اید واین احساس خوبی است. شما می آموزید که با همدیگر به نفع بشریت کار کنید. شما حامیان جنگ را همچون عروسکهای خیمه شب بازی می بینید که دستورات را پیروی می کنند. تصویر بزرگ برایتان روشن می شود: طرحهای محرمانه آنها نقش بر آب می شود و آنها برهنه بر صحنه جهان باقی می مانند. وقتی سرانجام شکست خوردند ، دقت کنید که چگونه با این موضوع کنار می آیید. هرگزخود را در سطح معیارهای آنها پایین نیاورید. زیرا در آن صورت علیرغم میل خود ، همان نقشی را بازی می کنید که آنها می خواهند. 
شما قدرت را به دست آورده اید و با هم به عنوان نوع بشر کار می کنید. شما ثابت کردید که می توانید. آن را در پروژه خطوط لی Ley Lines ثابت کردید. از این پس انجام هر کار دیگری که از شما خواسته شود برایتان آسان خواهد بود. کنترل اوضاع به دست شماست و بدانید که موفق خواهید شد. با اطمینان به کار خود ادامه دهید و بدانید که با اتحاد ، برقرار مانده و با اختلاف ، شکست خواهید خورد. شما همچنین آموخته اید که زبان هیچ مانعی برای کارکردن شما با یکدیگر نیست. ما از همه آنهایی که پیامها را ترجمه می کنند صمیمانه سپاسگزاریم ، زیرا آنها نقش مهمی در نزدیک کردن انسانها به یکدیگر ایفا می کنند. بدون تلاش آنها این امر ممکن نبود. 
بهوش باشید و میان واقعی و غیرواقعی تفاوت قائل شوید. هشیار باشید که ممکن است برای ممانعت از بیداری شما ، با انواع ویروس ها و ابزار کنترل ذهن مورد حمله قراربگیرید. «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد». شما می دانید که برتراز آنها هستید. بی تردید آنها از شما قدرتمندترند. اما شما ۹۹% هستید. قدرت شما در تعداد و آگاهی تان از نقشه هایی است که طرح می کنند. اکنون هیچ چیز شما را متوقف نمی کند. ما با هم می توانیم تیرگی و بدی را از میان ببریم . نکته فوق العاده در این امر این است که نیازی به خشم و آتش افروزی نداریم. هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا محیطی صلح آمیز برای خود فراهم نمایید که در آن انسانیت به اوج شکوفایی خود برسد ، همانگونه که زمانی بود. آماده باشید که هر زمان که نیاز بود به یاری هم بشتابید. 
عشق من ، هفته سختی بود. از آنجایی که توحساس هستی ، رنجی که بر تو تحمیل شد وآن نومیدی و درماندگی را احساس کردی. اما روح تو می دانست که باید زنده بمانی و کاری که برای آن روی زمین هستی را ادامه دهی. یادت باشد ، نیروهای تاریکی برای بقای خود می جنگند و سلاح های فراوانی در اختیار دارند که در به کاربردن آنها درنگ نمی کنند. اما زمان آنها بسرآمده و شکست خواهند خورد. ما در طرف حقیقت و نور هستیم. ما می دانیم که موفق خواهیم شد. هر دو سوی زندگی در این امرمتحد شده اند ، پس شکست نخواهیم خورد. 
عزیزم ، آرام باش و سخت نگیر. برای چندمین بار حاصل کار به تو نشان داده شد. تو می دانی چه اتفاقی خواهد افتاد. همه چیز در جای خود قرار می گیرد، آنچنان که باید. دوستدار همیشگی تو ، مونتی.  
مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Sunday, March 9, 2014

02:03:2014 Montague Keen 2  2014مونتاگ کین  روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
ورونیکا، عزیزم ، زمانی که در پروژه خطوط لی (ley lines) شروع به کار کردی ، حتی یک در میلیون هم تصورش را نمی کردی که چنین نتایج شگفت انگیزی در پی داشته باشد. هر روز صدها نفر دیگر به این جمع اضافه می شوند. امروز وقتی به تو گفته شد که بودایی ها نیز در از میان بردن انرژی تیره ای که دنیای شما را در خود فرو برده شرکت می کنند ، اشکهایت سرازیر شدند. وقتی انسانهای نورانی با یکدیگر کار می کنند ، معجزه می شود. و این چیزی است که می توانی انتظارش را داشته باشی. پیش از مبادرت به هر کاری ابتدا می باید بر روی خطوط لی کار می شد. عزیزم ، همانطور که می دانی ، همیشه باید زمینه را فراهم کرد.انرژی ای که با نیت و تمرکز انسانهای نیک ، آزاد گردید ، انرژی بیشتری به پروژه های دیگر ما خواهد داد. ما در مسیر درست قرار داریم. تردیدی در این باره نداشته باش. خیراندیشی افرادی که گرد هم آمده اند ، پروژه های ما را به موفقیت می رساند. خیلی مهم بود که مردم نسبت به این انرژی شناخت پیدا کنند و اینکه چگونه آن را بر عیله انسانها به کار برده اند. 
سرانجام زندگی در همه چیز شکوفا می شود و انسان به اوج توانمندی خود می رسد. زمین بهبود یافته و بار دیگر غذای خوب و سالم به بار خواهد آورد. و به این ترتیب مردم از آن همه مواد شیمیایی که در طی دوران تاریکی مجبور به تحمل بودند ، رها می شوند. شما نخستین گامها را برداشته اید و ما راه را به شما نشان خواهیم داد. 
ارتعاش خود را با خشم و کینه نسبت به آنهایی که شما را به اسارت در آوردند ، پایین نیاورید. هرچند که آنان همچنان نقشه های پلید خود را برای از میان بردن سیاره تان ادامه می دهند. یادتان باشد آنهایی که اولین نقشه ها را طرح کردند ، مدتهای مدید است که زمین را ترک گفته اند. ارتعاش خود را تا جایی که برایتان امکان دارد افزایش دهید. به این ترتیب از خودتان و آنچه به شما تعلق دارد محافظت خواهید کرد. عده زیادی از نیروهای تاریکی پیش ازاین سیاره شما را ترک گفته اند ، بسیاری نیزاز روی ناچاری در تلاش برای ترک آن هستند. اما عده ای از آنها هرگز شکست را نخواهند پذیرفت به هرقیمتی که هست تا پایان کار می مانند.بنابراین از هرگونه تعامل و برانگیختن آنها بپرهیزید. فقط با آنها خداحافظی کنید.
به آینده امیدوار باشید و گذشته را پشت سر بگذارید. آنچه می باید بر آن تمرکز کنید ، آغازی دوباره است و اینکه چگونه دنیایی با صلح وهمبستگی میان انسانها پدید آورید. 
از سوی موجودات دیگری که آماده و گوش به زنگ هستند ، کمک فراوان دریافت خواهید کرد. آنها آماده و خواهان آن هستند که با تکنولوژی خود و دانشی که شما را شگفت زده می کند ، به یاری تان بیایند. و آن فراتر از هر چیزی است که بتوانید تصور کنید. انسانها دیگر هرگز مجبور نخواهند بود که فقط برای زنده ماندن به سختی کار کنند. و این موضوع به گذشته خواهد پیوست. زندگی همان چیزی می شود که قرار بود باشد. می دانم در حال حاضر تصور یک زندگی بدون استرس، دشوار است.  البته همه این استرس ها ساختگی هستند: توسط بانکها ایجاد شده اند و بیماری هایی که در آزمایشگاهها به وجود آمده اند و نیز جنگهای عمدی که در جهت نابودی زندگی های زیادی به کار می رفت. دیگر هرگز اجازه وقوع دوباره آنها ، داده نخواهد شد. دیگر در حضور نور ، این امر ممکن نخواهد بود. در انتظار لذت بردن دوباره از نور واقعی خورشید باشید. گرچه آنها همه پرتوهای شفابخش خورشید را مسدود کرده اند ، این سدها برداشته خواهند شد و همه چیز دوباره آنچنان که باید به اوج شکوفایی خود می رسد. این  چیزی است که برایش کار می کنید و نخستین گامها را برای آن برداشته اید. 
لطفا حواستان به آنچه می خورید ومی آشامید، باشد. آن حروف ریز چاپی که ترجیح می دهند آنها را نبینید را ، بخوانید. هر چه بشتر برای یک محصول تبلیغ می شود ، بیشتر باید به آن مشکوک شوید. چرا با این شدت از شما می خواهند آن را مصرف کنید؟ در غذاهایی که تمایل به خوردن آنها دارید ، مواد بیماری زای پنهان وجود دارد. دوران خطرناکی است. سیاهکاران سخت در تلاشند تا شما را در خواب نگه دارند. فریب تبلیغات شان را نخورید. در هیچ موردی نمی توان به آنها اعتماد کرد. از راهنمایان خود کمک بخواهید. 
خدایان دروغین که برای پنهان کردن حقیقت به کار برده می شدند را رها کنید. نور حقیقت در وجود همه شما هست. شما اکنون در حال کشف دوباره آن در خود و دیگران هستید. نوری که در واقع نور خدای عشق است. همه چیز طوری طراحی شده بود تا این حقیقت از دید شما پنهان بماند. مادیات را به گونه ای جلوه دادند که جای عشق واقعی را بگیرد. عزیزم ، من و تو این واقعیت را می دانیم که وقتی همدیگر را دوست داشته باشید ، می توانید هرآنچه که در زندگی آرزویش را دارید ، داشته باشید. عشق همه چیز است و هیچ ثروتی هرگز نمی تواند جای آن را بگیرد. آنهایی که دوستشان داشته اید هرگز شما را ترک نمی کنند زیرا پیوند عشق حقیقی، جاودانه است.
در چهار هفته گذشته ، مسیری طولانی را طی کردید. با این سرعت بزودی همه تغییرات را انجام خواهید داد. اکنون هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند. هنوز وضعیت ریه های ورونیکا نگران کننده است و او به استراحت بیشتری نیاز دارد. در حال حاضر هوای سرد برایش اصلا خوب نیست.
از شما می خواهم همچنان بر روی خطوط لی به خوبی کار کنید. باید صبر کنیم و ببینیم هفته آینده چه پیش می آید. شاید بتوانبم جلوتر برویم. 
شاد باشید و بدانید تلاشهای شما همه آن چیزهایی که حتی تصورش را نمی کردید ، برایتان به ارمغان می آورد. 
عزیزم، آرام باش ، ما موفق خواهیم شد.
دوستدار همیشگی تو، مونتی.
یادداشتی از ورونیکا کین
از اینکه چند روز پیش ، ویدئوی طلوع خورشید در «تور Tor» گلاستونبری برای چند ساعتی برداشته شد و باعث سردرگمی گردید ، عذرخواهی می کنیم. در واقع به این دلیل بود که شخص فیلمبردار، می خواست نام او حذف شود. گرچه او همچنان عضو گروه ماست ، ما کاملا علت درخواست او را درک کرده و با کمال میل خواسته او را اجابت کردیم. ما از او به خاطر تهیه این فیلم تاریخی سپاسگزاریم.  
مترجم: مهناز
Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com
Tuesday, March 4, 2014

23:02:2014 Montague Keen, 23 February 2014


مونتاگ کین – ۴ اسفند ۱۳۹۲
ده سال است که من به دنیای روح آمده ام. در این مدت چندین بار در باره اهمیت خطوط لی (leylines) صحبت کرده ام. قبل از کار کردن بر روی این اطلاعات ، مجبور بودیم منتظر بمانیم تا وقت مناسب آن فرا برسد. موارد زیادی را باید بررسی می کردیم. پاسخ ها از سوی دنیای شما باشکوه بود. اکنون از همه شما انسانهای نیک می خواهم که فیلم طلوع خورشید را در« تور» (Tor) گلاستونبری که در۲ فوریه ۲۰۱۴ فیلمبرداری شده است ، با دقت تماشا کنید. برخی از مهمترین خطوط لی در دنیای شما از این منطقه عبور می کنند. ضرورت دارد که هر چه سریعتر و با تمام قدرت ، برای آزادسازی این انرژی اقدام نمایید. 
ما می خواهیم تا جایی که ممکن است تعداد بیشتری از شما با این فیلم ارتباط برقرار کنید. ذهن ، انرژی و نیت خود را برای آزادسازی این انرژی به کاربرید. شما تا به حال نمی دانستید که ذهن تان چه قدرتی دارد. اگر همگی با هم این کار را انجام دهید ، این انرژی بار دیگر به نفع همه انسانها جریان می یابد. با انجام این کار، انسانها سیاره خود را نجات خواهند داد.اگر ترتیبی بدهید که در گروههایی گرد هم بیایید ، این کار با قدرت بیشتری انجام خواهد گرفت. این کار توسط هر کسی بر روی زمین و حتی از درون خانه های خودتان قابل انجام است. این فرصتی است تا قدرت خود را اثبات کرده و از قربانی بودن دست بکشید. 
نقشه ای وجود دارد که اهمیت خطوط لی را در «تور» نشان می دهد. به همین دلیل بود که تصمیم گرفته شد ورونیکا روز ۲ فوریه به آنجا برود. چند ماه آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. آینده بشریت در معرض خطر است. این مسئولیت عظیمی برای همه شماست. ذهن خود را اینگونه نظم دهید که آن را به انجام خواهید رساند. و آن اتفاق خواهد افتاد. شما همه چیز بدست می آورید و چیزی از دست نمی دهید مگر سلطه آنان (سیاهکاران و جهانخواران) که نسل های متمادی شما را به اسارت در آوردند. ما شما را به این لحظه هدایت کردیم. اکنون شما اطلاعات کافی برای رسیدن به نتایج دلخواه را در اختیار دارید. 
با آزاد شدن این انرژی ، زندگی شما کاملا عوض می شود. توان مغزی شما افزایش می یابد و انسانها به توانمندی کامل خود باز می گردند. شما بسیار بیشتر از آنی هستید که شما را به باور آن وادار کردند. ما به همراه شما بر روی این انتقال کار می کنیم. وقتی برای هدر دادن باقی نمانده ، چرا که سیاهکاران از هر طرف درخواست کمک کرده اند. این نخستین بار است که مردم بسیاری از کشورها از حق الهی خود برای زندگی بر روی سیاره زمین دفاع می کنند ، زندگی بدون دخالت آنهایی که انسانها را به بردگی کشانده اند. نیروهای تاریکی دست به کار شده اند تا هرآنچه را انسانها برای زیستن به آن نیاز دارند ، نابود کنند. شما نمی توانید بی تفاوت بمانید و اجازه دهید که این اتفاق بیفتد. نکته فوق العاده در باره آزادسازی انرژی این است که نیازی به سلاح و توپ و تفنگ ندارد: تنها نیروی ذهن.
در باره این موضوع مدیتیشن کنید. تا جایی که می توانید برایش وقت بگذارید. نتایج آن را احساس خواهید کرد و شاهد تغییراتی خواهید بود که این انرژی به همراه خواهد آورد. فکرش را بکنید: شما می توانید همانطور که در خانه خود نشسته اید ، سیاره تان را پس بگیرید. من دارم راه و روش های رسیدن به آینده ای توام با صلح را نشان تان می دهم . نگران پول نباشید. خیلی طول نخواهد کشید که تمام طلاهایی که از شما پنهان شده بودند ، آزاد شوند. 
من تصمیم گرفتم به دنیای روح بروم تا بتوانم با ورونیکا کار کنم . او برای انجام این کار به زمین آمده و این تنها پروژه ای نیست که او در آن فعالیت می کند. او از زمان بازدیدش از گلاستونبری ، به سختی بیمار شده و خیلی ناراحت است که نتوانسته به همه ای میل های شما پاسخ بدهد. لطفا وضعیت او را درک کنید. ما همه شما را بخشی از خانواده بزرگ خودمان به حساب می آوریم. ما گرد آمده ایم تا دنیای بهتری برای همگان بسازیم. شما قبل از بازگشتن به زمین ، این کار را انتخاب کردید و از همین رو با آن هم طنین شده اید. شما در حال آگاهی یافتن از قدرت درونی خود هستید و آماده می شوید تا آن را برای بهبودی نوع بشر به کار ببرید. ما در عالم روح ، تلاش کرده ایم تا راه را برایتان روشن کنیم. اکنون شما باید کنترل را بدست بگیرید. و البته در هر قدمی که بر می دارید ، در کنارتان خواهیم بود.شما هرگز تنها نیستید. پس از خواندن این مطلب هر چه زودتر ، مدیتیشن کنید. تا جایی که می توانید برای آن وقت بگذارید. برای مدیتیشن می توانید از هر فیلم و عکسی که مربوط به « تور» باشد ، استفاده کنید. این کاملا به خودتان بستگی دارد.
«مارک» گزارشی را برایتان تهیه کرده است. لطفا باور داشته باشید که انرژی « تور» باید هرچه زودتر آزاد شود. فکر می کنم برای امروز همین مقدار تعمق در این باره کافی باشد. این یکی از مهمترین پیام های من تا به امروز بوده است.
برای آنکه حال ورونیکا بهتر شود ، لطفا انرژی شفابخش خود را به سوی او بفرستید. یادتان باشد که ما با هم موفق خواهیم شد. همه چیز در دستان شماست.
عشق من ، تو همچنان خودت را به زحمت می اندازی. اما ریه هایت باید درمان شوند. همه چیز خوب پیش می رود. طرح های ما شکست نخواهند خورد. من تا ابد مونتی دوستدار تو باقی می مانم. 

مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.comSunday, February 23, 2014

16.02.2014


 Montague Keen, 16 February 2014


مونتاگ کین – 27 بهمن 1392
«یک ملت می تواند با وجود ابلهان وحتی ماجراجویانش دوام بیاورد اما با وجود خیانتکاران داخلی قادر به ادامه حیات نیست. دشمنی که بر دروازه ایستاده است به اندازه او خوفناک نیست ، زیرا که پرچم به دست دارد و قابل شناسایی است. اما فرد خائن درون دروازه ها آزادانه می گردد و نجوای موذیانه اش در گذرگاهها و تالارهای حکومتی به گوش می رسد. یک خائن ، خائن به نظر نمی آید. او با قربانیان خود با لحنی آشنا سخن می گوید و با چهره ای موافق در بحث های آنان شرکت می کند. او از ضعفهای نهانی انسانها سود می برد. او روح ملت را می پوساند. او شبانه و در خفا ستونهای شهر را سست می کند . او ارکان دولت و ملت را فاسد می کند تا جایی که دیگر توان مقاومت نداشته باشند. او از یک قاتل ترسناک تر است. فرد خائن یک آفت است. »-  سیسرو

این گفتار که قرنها پیش نوشته شده ، بیش از آن دوران به این زمانه مربوط می شود وبرای دیدن افرادی که حرفهایی می زنند ، اما دقیقا برعکس آن عمل می کنند ، به شما کمک خواهد کرد. بسیار مهم است که بدانید آنها می خواهند به چیزی باور داشته باشید که تمام شواهد نشان می دهند برخلاف حقیقت است. شما وارد سناریوی «ما» و«آنها» شده اید. آنها تمام امکانات خود را به کار می برند تا شما را در خواب نگه دارند. هوش خود را به کار ببرید و به جستجوهای خودتان تکیه کنید و بر آن پای بفشارید. آنها شما را برای مدت زمان طولانی نمی خواهند. اما در حال حاضر نمی توانند شما را از دست بدهند. آنها به شما نیاز دارند که ترتیب کارها را برایشان بدهید تا آنها بتوانند سلطه خود را بر سیاره شما اعمال کنند. بعد از آن شما را دور خواهند انداخت. این موضوع تا به امروز هیچگاه اینقدر آشکار نبوده است. باید در خوابی عمیق بود تا آن را ندید.
دیگر به تلویزیون و چیزهایی که ذهن تان را کنترل می کنند توجه نکنید. روزنامه ها را دور بیندازید. اینها از شما سوء استفاده کرده و از آنچه واقعا در حال روی دادن است ، تصویری غلط ترسیم می کنند. برای رسیدن به نتایج مورد نظرشان آب و هوا را دستکاری می کنند . آنها در حال نابود کردن دنیای اطرافتان هستند. ما در این باره هشدار داده بودیم. اکنون با چشمان خود می بینید. هر چه بیشتر رنج ببرید انرژی بیشتری برایشان فراهم می آورید. در حال حاضر آنها نا امیدانه و بشدت به این انرژی برای بقایشان نیاز دارند. زیرا آنها در نبرد با نوری هستند که بیدار شدگان در میان شما به زمین آورده اند. 
پروژه خطوط لی (Ley Lines) انرژی فوق العاده ای را ایجاد کرده. از همه آنهایی که برای آن وقت گذاشتند و زحمت کشیدند سپاسگزاریم. نمی توانم به اندازه کافی بر اهمیت این خطوط تاکید کنم. این کار باید در فواصل منظم زمانی انجام شود. البته می توان هر زمانی آن را انجام داد اما وقتی انرژی های خود را با هم ترکیب کرده و با هم کار می کنید نتایج اینگونه شگفت انگیز می شوند. شما با خطوط لی (Ley Lines) احاطه شده اید و همه آنها نیاز به توجه دارند. زندگی شما به عملکرد تان در این برحه از زمان بستگی دارد. دیگر نمی توانید آنچه در برابر دیدگانتان قرار دارد را نادیده بگیرید. می باید با حقایق روبرو شوید. پول ، کمکی به شما نمی کند. می باید با هم یکی شوید زیرا قدرت در تعداد شماست و شما واقعا ۹۹% هستید. از انزوا بیرون بیایید و با افرادی که قلبشان برای بشریت می تپد ، ارتباط برقرار نمایید. 
برداشته شدن موانع مهم است. با همدیگر تبادل نظر کنید. یافته هایتان را به اشتراک بگذارید. در پروژه هایی که به آنها علاقه دارید با هم کار کنید. شاید ازدانستن تعداد افرادی که آمادگی اش را دارند شگفت زده شوید. آنها تنها به اندکی تشویق نیاز دارند تا اولین گامها را به سوی نور بردارند و هنگامی که نور را ببینند دیگر هرگز نمی تواننند چشمان خود را بر روی آن ببندند. 
سال ۲۰۱۴ از سوی خداوند ، سال ازسرگیری ارتباط زمین با کائنات در نظر گرفته شده است. با کمک اندکی از سوی دنیای روح ها ، این امر به انجام خواهد رسید. نیروهای شر که انسانها را به بردگی کشانده اند و نقشه نابودی زمین را دارند ، دیگر نمی توانند کنترل را به دست داشته باشند. این بزرگترین نبردی است که سیاره شما تا کنون درگیر آن شده است.  توطئه گران طرح آن را از ۲۰۰۰ سال پیش ریخته اند. اما شما تازه از آن آگاه شده اید. برای همین است که نباید وقت را هدر دهید. سرعت داشتن خیلی مهم است. شما در حال نبرد برای زندگی آینده سیاره تان هستید. چیزی نمی تواند از این مهمتر باشد. دعا کنید که تنها با حقیقت هم طنین شوید و تمام تبلیغات آنها بی هیچ پرده پوشی برهمه آشکار شود. وقتی که پی ببرند دیگر دروغهایشان را باور نمی کنید ، تنها آنوقت است که شکست خود را می پذیرند. آن ضرب المثل قدیمی را به یاد بیاورید : « می توانید بعضی از مردم را برای مدتی فریب دهید ، اما نه همه مردم را و نه برای همیشه. »
براهمیت رفتن به تور Tor (نام محلی است که چاکرای قلب کره زمین در آن واقع است و آن برجی است کهن بر فراز تپه ای بس بلند) در گلاستونبری در دوم فوریه تاکید شد ، هنگامی که امروز در عالم روح ها چیزی را که در آنجا اتفاق افتاده ، به ورونیکا نشان دادیم.  بزودی او آن را با همه در میان خواهد گذاشت. روح او می دانست که باید به بالای تور (Tor) رفت و او این کار را انجام داد. او در حین بالا رفتن از آن تپه دچار ذات الریه شده و هم اکنون از آن رنج می برد. ویدیوی این دیدار تاریخی را اکنون می توانید در وب سایت ما ببینید. خواهید دید که در آن روز چه سوز و سرمایی بود. گرچه ما از او خواهش کردیم استراحت کند اما این کار نقطه عطفی در زندگی اش بود. او مصمم است که رسالت خود را در زندگی تکمیل نماید و با کمک شما این کار را انجام خواهد داد. 
از همه آنهایی که آرزوهای خوب داشتند سپاسگزارم زیرا تمام افکار انرژی دارند و مورد استقبال قرار می گیرند. هرگز برای لحظه ای اهمیت خطور لی (Ley Lines) را دست کم نگیرید. این کار می باید با بیشترین افراد ممکن انجام بگیرد. هم از روی صندلی راحتی منازل خودتان و هم با حرکت جمعی و رفتن به محل خطوط (در هر نقطه کره زمین) ، این امر امکان پذیر است. 
نبرد بزرگی که درگیر آن هستید ، به همکاری قلب و ذهن تان نیازمند است. شما اکنون کنترل زندگی خود را به دست می گیرید و از اطاعت کورکورانه خونریزان سر باز می زنید. در سالهای آینده در باره تاریخ این دوران ، سخن خواهند گفت. 
از گزارش ویدئویی «مارک» در باره دیدار از« تور Tor» لذت ببرید و برای تجربه پروژه بعدی خطوط لی (Ley Lines) آماده باشید. عزیزم ، لطفا کمی استراحت کن. ما در دنیای روح ها تو را با عشق و نور احاطه می کنیم. 
دوستدار همیشگی تو ، مونتی.   
مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Monday, February 17, 2014

09.02.2014


 Montague Keen, 9 February 2014

پیام مونتاگ کین - یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

ورونیکای عزیزم و همه آنهایی که قدرت درونی خود را به کار بردند ، اولین گامها را برای بازگرداندن انرژی الهی خطوط لی برای همه مردم دنیا ، برداشتند. این در حالی است که عده اندکی آن را به سوی خود تغییر جهت داده و ۹۹% مردم را از آن محروم کرده بودند. یک روز به عظمت آنچه که در دوم فوریه ۲۰۱۴ انجام گرفت پی خواهید برد. 
ما از مارک (Mark) به خاطر زمان زیادی که صرف مطالعه نقشه ها کرد تا مهمترین مکان های خطوط لی را مشخص کند سپاسگزاریم. ما این کار را ادامه خواهیم داد. برای محافظت از شما نمی توانیم تاریخ آن را تا چند روز قبل از آن اعلام کنیم. اما خبرنامه ای تهیه شده و پیش از آن به شما اطلاع داده خواهد شد. به این ترتیب فرصت خواهید داشت تا تصمیم بگیرید به کجا بروید و ملاقات ها در کجا انجام شوند و مواردی از این قبیل. وقتی با اتحاد گرد هم می آیید انرژی آزاد شده چندین برابر می شود. نخستین تلاش تان فراتر از حد تصور بود. ما شما را به عنوان تیم خود بر روی زمین می دانیم. این تیم به مرور زمان گسترش می یابد و همچنان که زمان می گذرد ومردم بیشتری به دستاوردهای مثبت آن پی می برند ، پیشرفت آن بیشترخواهد شد. 
اگر می دانستید که توطئه گران چه تلاشی به خرج می دهند تا مانع ارتباط شما با خطوط لی شوند حیرت می کردید. آنها تمام قدرتی را که می توانستند جمع کردند اما نتوانستند مانع انجام کاری شوند که از آزاداندیشان خواسته شده بود. 
به شما گفتیم که قدرت نیروهای تاریکی در حال محو شدن است. آنها ناامید شده اند. به شما گفتیم که برای احقاق حقوق تان نیازی به تفنگ و تانک ندارید. تنها می باید انسانهای خوب از سراسر دنیا با صلح و هماهنگی گرد هم آمده و به یکدیگر بپیوندند. هنگام طلوع آفتاب مانند آن بود که موجی عظیم از یک انرژی زیبا تمامی قاره های دنیا را فرابگیرد. آن، عشق ناب و نور بود. ما در عالم روح از هریک از شما که در این رویداد منحصر به فرد شرکت کردید سپاسگزاریم. هر بار که آن را انجام دهید قدرت بیشتری پیدا می کنید. امسال ، سال بسیار مهمی است. نباید زمان را از دست بدهیم.
برای همسر عزیزم بالارفتن از تپه « تور» در گلاستونبری در آن ساعتهای اولیه صبح مشکل بود. او از ناراحتی قلبی- تنفسی و عفونت ریوی شدید رنج می برد و من از« دیو» (Dave) و «مارک» (Mark) که دستهای او را گرفتند و در بالارفتن به او کمک کردند عمیقا سپاسگزارم. آن صعود ، در مسیری پرپیچ و خم و در تاریکی و سرمای شدید بود. او چندین بار مجبور شد بایستد و به سختی نفس بکشد. اراده او برای رسیدن به آن بالا تحسین دیو (Dave) و مارک (Mark) و دنیای روح را برانگیخته بود. من عمیقا مدیون دیو (Dave) و مارک (Dave) هستم به خاطر مراقبت کردن از همسر عزیزم. دیو (Dave) از طلوع خورشید فیلم گرفت و به این ترتیب می توان همه را در آن شگفتی سهیم نمود. 
اکنون وقت آن است که بفهمید سیاره شما تبدیل به اردوگاه اسیران شده است. اکنون شما در حال بیدار شدن و درک این واقعیت هستید. شما زندانیانی هستید که دیدن موانع را بوضوح آغاز کرده اید. آنان که کنترل شما را به دست دارند « قوانین » زیادی را وضع کرده اند. دوربین ها هر حرکت تان را زیر نظر دارند، وسایل الکترونیک با انرژی های کنترل کننده ، شما را احاطه کرده اند. شما را با تبلیغات بمباران می کنند و مانع ظهور هرگونه حقیقت برایتان می شوند. 
برای یافتن حقیقت در دنیایتان تلاش کنید. آب و هوا را نیز در کنترل گرفته اند و برای منحرف کردن شما از حقایق ، مورد استفاده قرار می دهند. بانکها حلقه ای برگردن تان افکنده و شما را در ترس نگه می دارند. مذاهب با ایجاد ترس و دادن اطلاعات جعلی که حقیقت ندارند و هرگز حقیقت نداشته اند خود را به پیش برده اند. تحریف. هنوز مردم از جدا شدن از آنها و پذیرش الوهیت حقیقی می هراسند. 
شجاع باشید و به روح خود بنگرید زیرا تنها آنجاست که عشق را خواهید یافت. همه ترس هایی که به دروغ و برای اسارت شما ایجاد شدند را دور بریزید. از شرکت در تخریب سیاره زیبایتان سر باز زنید. چطور می توانید با خود کنار بیایید و در چشم فرزندان خود نگاه کنید وقتی برای کشتن و تصاحب به کشورهای دیگر می روید؟ مواد شیمیایی خطرناک دراتمسفر پراکنده می شوند تا همه زمین هایی که برای زیستن به آنها وابسته اید را نابود کنند. اکنون وقت آن است که مسئولیت کارهای خود را قبول کنید. شواهد فراوانی موجود است که نشان می دهد این کار شما خیانت است. شما به اعتماد فرزندان و همنوعان تان خیانت می کنید. می باید چشم بندها برداشته شوند. هیچ بهانه ای برای اطاعت کورکورانه از دستورات، پذیرفته نیست. درعمق وجودتان می دانید که این نقض زندگی انسانهاست. 
دیگر نمی توانید بی تفاوت بمانید. شواهد بیشماری در دسترس تان قرار دارد. هیچگاه جستجوی حقایق و تصمیم برای انتخاب راه ، تا این اندازه آسان نبوده است. به یاد داشته باشید که زندگی بر روی زمین تنها یک لحظه است ، اما روحتان ابدی است. اجازه داده نمی شود که بر سیاره تان چیره شوند. 
توطئه گران برای رسیدن به اهداف خود به کمک شما نیاز دارند. بدون موافقت شما، آنها هرگز به این درجه از موفقیت که امروز شاهد آن هستیم نمی رسیدند. این موضوع واقعا جدی و قابل تامل است. بسیاری از شما به نابودی خود و انسانها کمک کرده اید. یک روز با این حقیقت روبروخواهید شد. 
عده زیادی در دنیای شما برای دیدن حقیقت کمک می کنند. افرادی که با عملکرد پیشگامانه خود حقیقت را برایتان آشکار می سازند. کسانی هم هستند که می گویند همه چیز خیلی آسان به پیش می رود. با این کار می خواهند یک حس امنیت دروغین ایجاد کنند تا شما را از عمل کردن باز دارند. خوب ، من می گویم که هیچ چیز فراتر از حقیقت نیست. این کار به سادگی انجام نمی شود!
از سوی دیگر چیزی نیست که با همیاری یکدیگر نتوانید آن را به انجام برسانید. شما ۹۹% هستید و بسیار قدرتمند تر از آنی هستید که توطئه گران می توانند باشند. شما توان انجام این کار را دارید اما آنها به کمک شما نیاز دارند و بدون شما نمی توانند کار کنند. 
ایمان داشته باشید که شما می توانید و خواهید توانست. توطئه گران برای از میان بردن شخصی که از این مسیر برگشته است ، سخت تلاش می کنند. از شما می خواهم برای این فرد که دوره بسیار سختی را می گذراند عشق و نور بفرستید. او ناخودآگاه برای آزاد ساختن خود تلاش می کند. بشریت نیاز دارد که او خود را بشناسد و از زنجیرهایی که او را دربند نگه داشته اند ، رها شود. آنگاه او می تواند کار خود را بر روی زمین آغاز کند. بشریت نیاز دارد که این اتفاق بیفتد. 
ما با همدیگر حرکت عظیمی را آغاز کردیم. هردوسوی زندگی در این زمینه با هم کار می کنند. اینکه با چه سرعتی به هدفمان برسیم به شما بستگی دارد. ما همواره برای یاری رساندن در دسترس تان هستیم.
از فیلم طلوع خورشید بر روی « تور» در ۲ فوریه لذت ببرید. ما از دیو (Dave) به خاطر شهامتی که به خرج داد و با وجود آن باد سرد ، آن را برایمان فیلمبرداری کرد ، تشکر می کنیم. ما به پیش می رویم ، برای استقرار نور در سرتاسر دنیا و زندگی شما.
عشق من ، به تو و کاری که انجام دادی افتخار می کنم. 
دوستدار ابدی تو ، مونتی. 

مترجم: مهنازTranslator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Sunday, February 9, 2014

12.01.2014


 Montague Keen, 12 January 2014


مونتاگ کین -  ۲۲ دی ماه ۱۳۹۲

علاقمندم گفتار امروز خود را با سپاسی صمیمانه از همه کسانی که به ندای ما برای بازسازی انرژی مقدس کره زمین پاسخ داده اند ، شروع کنم. پس از بازسازی و اعاده کامل این انرژی ، بسیاری از بیماریهایی که تعداد زیادی را شما را گرفتار کرده ریشه کن خواهند شد. بدن شما به این انرژی بمنظور تداوم یک زندگی سرشار و سلامت نیاز دارد. همچنین نباتات برای رشد بهتربدان نیازمندند ، تا به غذایی سالم و مملو از انرژی ناب برای شما بدل شوند. شما از برخورداری از این مهم محروم شده اید و بهمین سبب برای حفظ سلامت خود در زندگی درگیر مشکلات هستید. واکنشهای شما باشکوه و عظیم بود. سپاس فراوان بر شما باد. 

این تلاشی مشترک است. هر دو سوی زندگی در آن نقش دارند. همه موجودات زنده روی کره زمین از آن بهره مند خواهند شد. شما تغییر و تحول کامل همه چیزهای تاریک و منفی را به نور و هماهنگی تجربه خواهید کرد. از ورونیکا (همسرش) پرسیده شده که چرا این کار پیش از این صورت نگرفته؟ من می توانم پاسخ دهم که باید در انتظار زمان مناسب می بودیم. شما باید که باندازه کافی بیدار و هوشیار شده باشید تا این کار با موفقیت عملی گردد. سیاهکاران و جهانخواران (Cabal) موانع بسیاری بر سر راه شما قرار خواهند داد. آنها در محاصره انرژی منفی هستند ، آنها را نادیده بگیرید. اجازه ندهید که چیزی موجب کندی یا مانع اجرای این کار شود. آینده نژاد بشر بستگی به شما و تلاشتان در این دوران دارد. ورونیکا (همسرش) ترتیبی خواهد داد که دانسته های مربوط به شبکه و خطوط لی (Ley lines) بسادگی در وب سایت ما در دسترس همگان قرار گیرد. از یاری و کمک همه کس سپاسگزاری می شود. از شما خواهش می کنم برای خواندن و درک مواردی که آقای مارک (Mark) درباره خطوط لی (Ley Lines) نگاشته وقت بگذارید. 

جدیدترین بازنگری بوسیله آقای مارک (Mark) در اینجاست.

همسر عزیز من در حال کار روی پروژه های بسیار متفاوتی است ، که هریک برای شما بسیار مهم و حیاتی هستند. بنا بر این از شما خواهش می کنم هرگاه که برایتان امکان دارد به او کمک کنید. وضع سلامتی او چندان خوب نیست و او در عوض و بجای شما بشدت کار می کند. شما در زمان مناسب متوجه خواهید شد که چه هنگام باید در مورد خطوط لی اقدام کنید.  ما تاریخی را که شما باید در بازسازی انرژی مقدس سیاره خودتان ، تلاشها و اقدامات خود را متشکل کنید ، انتخاب خواهیم کرد. این مهم به شما امکان می دهد که خود را با آنچه که از شما انتظار می رود انجام دهید ، آشنا کنید. این حتی به شما امکان می دهد که با یکدیگر ارتباط برقرار نمایید. بدین ترتیب در هر کشوری یک گروه متشکل که آمادگی و تمایل همکاری با یکدیگر و کار روی این پروژه را دارند ، بوجود آید. برای مطالعه ، بررسی و آشنایی ژرفتر با این پروژه وقت بگذارید. 

ما با همکاری یکدیگر ، هرچه سریعتر و شایسته تر ، این پروژه را انجام خواهیم داد. ما دعوت خود را به همه کشورهای جهان برای پیوستن به این تلاش منحصر بفرد بمنظور بازسازی سیاره خودتان ، گسترش می دهیم. این کار را با عشق سرچشمه گرفته از قلبهای خود انجام دهید ، عشق به نوع بشر و عشق به سیاره زیبای خودتان.

نام کشورهایی که به ما پیوسته اند بشرح زیر است. اگر کشور شما نماینده ای در این جمع ندارد ، لطفا پیوستن به ما را مورد بررسی جدی قرار دهید:

آلبانی ، آرژانتین ، آروبا ، استرالیا ، اطریش ، بلژیک ، بوسنی و هرزگوین ، برزیل ، بلغارستان ، کامبوج ، کانادا ، چین ، کرواتیا ، کاستاریکا ، جزیره کورس ، جمهوری چک ، دانمارک ، جمهوری دومینیکن ، اکوادور ، مصر ، ال سالوادور، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هند ، ایرلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره ، لوکزامبورگ ، مقدونیه ، مکزیک ، میکرونزی ، نیوزیلند ، نروژ ، پاکستان ، لهستان ، پرتقال ، روسیه ، اسکاتلند ، صربستان ، آفریقای جنوبی ، اسپانیا ، سوازیلند ، سوید ، سوییس ، تایلند ، هلند ، ترکیه ، اکراین ، آمریکا ، ولز (مترجم: جای ایران بسیار خالی است!!).

این تنها یک کار و رویداد یک باره نیست. ما قصد داریم که این بازسازی خطوط لی (Ley Line) را بصورتی منظم و مداوم ادامه دهیم. نمی توانیم اجازه دهیم که این انرژی هرگز دوباره بروی شما بسته شود. اینک من شما را تنها می گذارم تا وقت بیشتری برای خواندن آنچه که آقای مارک (Mark) نگاشته داشته باشید. 

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو باید برای استراحت هم وقت بگذاری. من می دانم که چقدر به انجام این کار اشتیاق داری ، ولی ما برای ادامه کار همچنان به تو نیازمندیم. ما از جهان روحها به همه شما عشق و نور می فرستیم. تلاش شما ، هرچند بسیار کوچک ، ارزشمند و مهم است.

برای همیشه ، دوستت دارم ، مونتی    


مترجم: بهی 


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations