Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Sunday, April 27, 2014

13.04.2014


 Montague Keen 13.4.2014


مونتاگ کین – ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

ما در حال پیشرفت بزرگی هستیم. نور منتشر می شود و در مسیر خود حقیقت را گسترش می دهد. آنچه در ۲ فوریه آغاز گردید به زیبایی کار می کند. هر چه کشورهای بیشتری در آن سهیم شوند شدت نور بیشتر می شود. 
لطفا تا رسیدن به نتیجه دلخواه، به کار برروی ابلیسک ها ( Obelisks ) در رم ادامه بدهید.
از آنجایی که رم مرکز فساد است ، می باید منبع انرژی آن را قطع کنید. هرگز، هرگز زور به کار نبرید زیرا این کار نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. زور لازم نیست. تنها به قدرت ذهن شما نیاز است. من هرگز زور را تایید نمی کنم. 
عشق بزرگترین سلاح شماست. آن عده در میان سیاهکاران ، نمی توانند به شما آسیبی برسانند اگر که عشق خود را برای آنان بفرستید ، زیرا نمی دانند چگونه باید با آن روبرو شوند. 
هر روزی در ماه آوریل اهمیت دارد. متوجه خواهید شد که برخی از تاریخ های خاص توسط مذاهب مختلف انتخاب شده اند. زیرا اعتقادشان بر این بود که آن روزها قدرت خاصی دارند. بنابراین به شما پیشنهاد می کنم در آن روزها قلب و روحتان را در مدیتیشن بگذارید تا انرژی منفی ایجاد شده توسط مذاهب مختلف را خنثی کنید. آن را همچون یک بازی بنگرید که به تازگی آموخته اید. مهارت شما درآن در حال افزایش است. تا به امروز خیابانی یک طرفه وجود داشت: سیاهکاران تنها مسیر خود را داشتند اما اکنون آنها نور را دیده اند. شما زندگی را برایشان کمی دشوار کرده اید . آنها دست وپا زنان به سوی واتیکان می گریزند تا از آنها حمایت شود. در حالی که واتیکان ، خود از اینکه سوء استفاده هایشان در دادگاه  Kevin Annett افشاء شده ، گیج شده است. این مرد خدمت بزرگی به بشریت کرده است. تنها او می توانست بر علیه نهادی اقدام کند که از زمان شکل گیری اش در ۲۰۰۰ سال پیش ، از اختیار تام خود برای انجام هر چه که می خواسته لذت برده است. دنیا به افراد بیشتری مثل  Kevin Annett و David Icke و نیز افراد برجسته دیگری مانند آنها نیاز دارد که شجاعانه برخاستند و شواهد را ارائه کردند. بشریت صدای خود را یافته و از این بابت شاد است. شما زیردست نیستید . شما موجودات توانمندی از نور هستید که سرانجام راه خود را پیدا کرده اید. 
هرکس نقشی برای ایفا کردن دارد. هرکس یک ذهن دارد. آن را برای ایجاد صلح به کار ببرید. آینده را آنچنان که می خواهید ببینید. با استفاده از قدرت فکر آینده را بسازید. واژه ها قدرت دارند و نیز افکارتان قدرت دارند. از برنامه های بی معنا و کنترل کننده ذهن در تلویزیون پرهیز کنید. به هنر گفتگو و ارتباط بازگردید. خنده ، عصاره زندگی است.
به دقت آنچه را که می خواهید وارد زندگی تان شود ، انتخاب کنید. اطرافتان را برنامه های تلویزیون و آموزش های کنترل ذهن فراگرفته است. دیدن یک ذهن آزاد موهبتی است. 
در طی یک مدیتیشن قدرتمند درروز یکشنبه گذشته در خانه ما ، فروریختن قدرت واتیکان را نشان دادیم. اینکه به زانو درآمده و به همراه آن تمام ساختارهای قدرت حامی آن ، از میان خواهند رفت. به مدیتیشن ادامه دهید زیرا نتیجه را می بینید. نباید متوقف شوید. دوستان من ، شما تواناتر از واتیکان هستید. در این باره فکر کنید و قدرت درونی خود را دریابید. سیاره خود را به نور بازگردانید زیرا زمان زیادی برای بیداری شما انتظار کشیده است. ببینید که با شما چه کرده اند. شما نور را دیده اید و دیگر نمی توانید قربانی واتیکان و بانکهایی که درست کرده اند باشید. 
زندگی در نور یک ماجرای بزرگ خواهد بود. چیزهای زیادی باید آموخته و جذب نمایید. هیچکدام از چیزهایی که به شما آموختند ، حقیقت ندارد. پس بر روی جستجوهای شخصی خودتان تمرکز کنید. سیاره فوق العاده ای که در آن اقامت دارید را بشناسید. بسیار بیشتر از آنچه تصور می کنید در آن هست. شما آن را نخستین بار بدون چشم بندهای سیاهکاران خواهید دید. شما درسیاره خودتان زندانی بودید اما بی هیچگونه کشتار و خونریزی ، در حال آزاد کردن خود هسیتد. قدرتی که با مدیتیشن ایجاد می کنید تا جایی پیش میرود که مانع جنگ جهانی سوم شود. بی تردید ، تنها همین دلیل قدرت شماست.
شما برادران و خواهران نور هستید. شما بدون مانع نژاد و آئین با یکدیگر کار می کنید. شما جهانی ایجاد می نمایید که صلح و عشق ارزشهای اساسی آن هستند. آینده سیاره در دستان شماست. این یک وظیفه عظیم است. شما برای آن به زمین آمدید و من مطمئن هستم که موفق خواهید شد. هرچه بیشتر تلاش کنید آن را زودتر به واقعیت بدل می کنید. تنها آن هنگام است که از عظمت آنچه به آن رسیده اید آگاه خواهید شد. تمام سیاره ها آزاد خواهند شد و ارتعاش آنها به همراه شما افزایش خواهند یافت. این یک تعهد بسیار بزرگ است که پیش از بازگشت تان به سیاره زمین طراحی شده بود. 
بله عزیزم ، می دانم سیاهکاران همچنان در این راه مانع ایجاد می کنند اما اینها زودگذر هستند. ورونیکا ، آنچه که تو می دانی ، با روحت می دانی و بسیاربه آن پایبند هستی. آنچه امروز صبح به تو نشان داده شد دلیل محکمی برای این واقعیت بود .تو را شگفت زده کرد اما به پرسش تو پاسخ داده شد. مشکلاتی کوچک هرازگاهی خواهند بود اما هیچ چیز تو را از آنچه مقدر شده است باز نمی دارد. این امر مقدر شده است. همه چیز آنگونه که باید ، اتفاق خواهد افتاد. تاخیر پیش می آید اما توقفی در کار نیست. این را به عنوان یک الویت در ذهن خود نگه دار و همیشه آماده و گوش بزنگ باش. تو می دانی چه باید بکنی. اطرافیان تو به دقت انتخاب و آماده شده اند. به نظم الهی ایمان داشته باش. بشریت ازسیطره سیاهکاران رها خواهد شد. عده ای از سیاهکاران خود را در موقعیتی می یابند که آن را برای شما طراحی کرده بودند. آنها طرح جایگزینی برایش ندارند. آنها این را در تاریکترین لحظه های خود هم پیش بینی نمی کردند. 
زمان آنها بسر آمده است. آنها برخلاف میل خود شما را ترک خواهند گفت. پس برایشان طلب خیر کنید. انرژی باارزش خود را برای آنها هدر ندهید. درعوض ، به آینده بنگرید. گذشته را فراموش کنید که پایان یافته است. آن را رها کنید.
عزیزم ، تو راه خود را می شناسی. به آن ادامه بده. نتیجه نهایی به تو نشان داده شده است. وقتی به هدف خود برسید تمام جهان آن را جشن خواهد گرفت. پیوندی شادمانه میان همگان برقرار خواهد شد. آماده باش برای رفتن به پیش. 
عشق من ، همیشه درکنارت هستم. دوستدار تو مونتی. 
مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com
Friday, April 11, 2014

06.04.2014


 Montague Keen 6.4.2014مونتاگ کین – ۱۷ فروردین  ۱۳۹۳

ای کاش می توانستید مانند ما پیشرفتی که از زمان آغاز پروژه خطوط لی (ley lines) بدست آورده اید را ببینید. تلاشی که در زمینه ابلیسک ها (obelisk) وخطوط لی انجام دادید فراتر از حد تصور بود. هنگامی که تاریخ این دوران نگاشته شود ، از آن یاد خواهد شد. لطفا این کار را ادامه دهید زیرا سیاهکاران در تلاشند تا فعالیتهای شما را خنثی کنند. آنها برای هزاران سال در امنیت بودند و گمان نمی بردند چنین اتفاقی بیفتد. شما ، دوستان عزیزم ، نقطه ضعف آنها را یافته و بر روی آن کار کردید. برای بسیاری از شما این کار تجربه های قابل توجهی به همراه آورد و برای نخستین بار از قدرت خود آگاه شدید. فقط فکرش را بکنید که اگر ۹۹٪ مردم با هم مدیتیشن می کردند ، یک پاکسازی کامل صورت می گرفت.
اکنون می دانید که می توانید تمامی آن فساد را از میان ببرید. پس منتظر چه هستید؟ از شما خواسته شده که دست به کار شوید. به پیش بروید!
تنها باید به تمام آن اطلاعاتی که تا کنون از دسترس تان دور مانده بود نگاهی بیندازید. اکنون آن اطلاعات به میان مردم راه پیدا می کند و فاش می سازد که کسانی شما را در این سیاره به اسارت نگه می داشتند ، گروه رقت انگیزی هستند که به آینده خود اطمینانی ندارند. کنترل از دست آنها خارج شده و اکنون خود را درهمان موقعیتی می یابند که برای شما تدارک دیده بودند. 
شما با یکدیگر یک نیروی مقتدر خیر هستید. شما تغییرات مورد نیاز برای ایجاد یک جامعه عادلانه و قدرتمند را ایجاد خواهید کرد. اکنون هیچ چیز قادر به توقف شما نیست. به کار در زمینه « رم » ادامه دهید زیرا نیروی زیادی می طلبد تا به طور کامل فساد آن عمارت بزرگ که آنها سخت در پنهان کردن آن تلاش می کنند ، برملا شود. اینکه هر روز به فریب و اغفال افراد آسیب پذیر دست می زنند بیشتر به یک پانتومیم شبیه است. هر روز داستانی در باره قاچاق کودکان شنیده می شود که سعی در پوشاندن آن داشته اند. اکنون آنها خودشان ستمی که نسبت به آن کودکان بیگناه و معصوم روا داشتند را احساس خواهند کرد. هرچند که آن سیاهکاران وانمود می کنند همه چیزعادی است اما مطمئن باشید که در باره سرنوشت خود بسیار نگران شده اند. آنها باور دارند که تنها راه رستگاری شان آغاز جنگ جهانی سوم است. اما همانطور که می بینید جلوی این کار گرفته شده است. آنها برای آغاز آن به هر ترفندی دست می زنند. کشتار ، پاسخ آنها به همه چیز است. اما اکنون کنترل از دست آنها خارج شده است. شما ، دوستان من کنترل را به دست گرفته اید و تصمیم دارید در دنیایی صلح آمیز زندگی کنید. فقط فکر کنید که این تغییر بزرگ چه اندازه آسان خواهد بود! شما آن را انجام دادید و این تازه آغاز کار است. شما روز به روز قدرتمندتر می شوید. هیچ چیز خارج از دسترس شما نیست . شما شکست ناپذیرید.
متاسفانه باید اطلاع بدهیم که «مارک» تصمیم گرفته است دیگر با ما همکاری نکند. مارک موافق کار بر روی ابلیسک های رم نبود. تحقیقات او جنوب انگلستان و ایرلند را در بر می گرفت و او می خواست در همان مناطق کار کند. او درخواست کرد تمام منابع مربوط به کارهایش از وب سایت برداشته شود. این موضوع ورونیکا را غمگین کرد زیرا او کار مارک را بسیار تحسین می کرد و از دوستی صمیمانه با او لذت می برد. ولی ما نمی توانیم کارمان را به انگلستان و ایرلند محدود کنیم وقتی تمام دنیا در رنج است. 
مارک ... دردو سوی زندگی از همکاری تو سپاسگزاری می شود. ما برایت آرزوی خیر داریم و متاسفیم که به این زودی این پروژه را ترک کردی. 
خودتان را همچون سپاهیان نور بدانید. شما به اطراف جهان خواهید رفت و تنها از قدرت ذهن و از عشق در قلب هایتان برای آوردن صلح و امید برای آنان که رنج می برند بهره خواهید برد. هرکس در هرکجا از نیرویی که شما از طریق مدیتیشن وارد می کنید سود خواهد برد. این یک وظیفه عظیم است که شما برای آن فراخوانده شده اید. یک روز ، بزودی ، برگشته و به آن نگاه خواهید کرد و می بینید که آشکار کردن و تغییر دادن همه آنها به نفع بشریت چقدر آسان بود. فساد دیگر هرگز دوباره چهره زشت خود را نشان نخواهد داد. آن روزها به معنای واقعی به گذشته خواهند پیوست و هرکدام از شما می تواند سرخود را بالا بگیرد و بگوید من سهم خود را برای ایجاد آن تغییر ادا کردم . 
آگاهی خود را افزایش دهید و خود واقعی تان را پیدا کنید ؛ یک روح پاک که زمین را تغییر می دهد. رسالت شما نجات سیاره و آنهایی است که از دست نیروهای شررنج می برند. شما برای پیروی از دستورات ، شرطی شده بودید و هرگز در باره آنچه از شما خواسته می شد سوال نمی کردید. منفعل بودن شما به آنها اجازه داد که هر چه دلشان می خواهد به نام شما انجام دهند. شما ایستادید و تخریب هدفمند بشریت را تماشا کردید. باید مسئولیت آن را بپذیرید.
در باره همه چیز بپرسید: در باره هوایی که تنفس می کنید ، غذایی که (تا همین الان) مواد سمی به آن افزوده اند ، داروهایی که درد پدید می آورند و آب (که بسیار برای بقای نوع بشر اهمیت دارد) که مسموم است و شما با مالیات خود هزینه آنها را می پردازید. 
ورونیکا به سختی به خاطر شما کار می کند. او فقط بر روی خطوط لی کار نمی کند. اوپروژه های دیگری در دست دارد که نیازمند توجه بسیاری از جانب اوست. این کار سختی است و انتظار زیادی از او وجود دارد. اما او اراده کرده است که موفق شود. هرچند موانع زیادی بر سر راه او گذاشته شده یکی پس از دیگری ، اما او از همه آنها می گذرد و ادامه می دهد. لطفا برای او و آنهایی که در این پروژه اهمیت دارند عشق و انرژی شفابخش خود را بفرستید زیرا همه اینها می توانند اثر زیانباری بر جای بگذارند. مشکلاتی که ایجاد می شوند تا ذهن او را از کارش منحرف کنند. برای همین او به حمایت دوستان و خانواده اش نیاز دارد. 
ما گرد هم آمده ایم: همه ملیت ها و همه آئین ها. ما باهم با یگانگی کار می کنیم تا هرآنچه منفی است را از روی زمین برداریم. شما به این نکته رسیده اید که در حقیقت همه یکی هستید وهمگی شما با یکدیگر برای یک هدف کار می کنید. این یک پیشرفت عظیم است و باید به شما تبریک گفت. ما در عالم روح به شما افتخار می کنیم. شما با یکدیگر توانمند هستید. همیشه به یاد داشته باشید که تفاوتها را کنار بگذارید و با یگانگی برای بقای بشریت تلاش کنید. 
عزیزم ، روز خیلی شلوغی داشتی و زمانی که باید خواب باشی (شنبه شب) برای من کار می کنی. فردا (یکشنبه) روز پردردسری در پیش داری. باید در باره تصمیم های بزرگی بحث شود. من مثل همیشه پیش تو خواهم بود و تو را راهنمایی خواهم کرد. حالا سعی کن استراحت کنی. عشق مرا که هرگز تو را ترک نمی کند احساس کن. 
دوستدار همیشگی تو ، مونتی. 


مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.comWednesday, April 2, 2014

16.03.2014


 Montague Keen 16.3.2014مونتاگ کین- ۲۵ اسفند ۱۳۹۲

دوستان من ، بار دیگر زمان عمل فرا رسیده است. هرچند که کار در گلاستونبری را همچنان ادامه می دهیم ، باید طرح های دیگر را نیز به پیش ببریم. امروز از شما می خواهم که به خطوط عظیم لی LEY LINES در «رم» نگاهی بیندازید. دوستان من ، وقتی می گویم خطوط لی مهم هستند ، لطفا باورکنید. آنها راه ورود به دنیای صلح آمیز هستند. ورونیکا در این باره مطالعه کرده و پیشنهاد می کند شما نیز نگاهی به این مطلب بیندازید:
شیطان: هولوکاست واتیکان- بخش 1
اگر به اندازه کافی حوصله اش را دارید ، بهتر است همه بخش های آن را بخوانید. هشت OBELISK (ستون هرمی شکل سنگی) مصری در رم قرار دارند. از خودتان پرسیده اید که چرا؟
چرا آنها نیاز دارند تمام دانش باستان را تحت کنترل خود در آورند؟
چرا آنها نمی گذارند مردمی که ادعای خدمت به آنها را دارند ، به این منابع دسترسی پیدا کنند؟ این مطلب به شما کمک می کند به روشنی ببینید با شما چه کرده اند. دوران بی خیالی بسرآمده است. شما برای بقای خود در حال نبرد هستید. شما با هم می توانید کوهها را جا به جا کنید. اکنون می باید کوهی که مانع رسیدن نور به شما شد ه است را از جای برکنید. با این کار چشمان تان بر روی آنچه هوشمندانه از شما پنهان کرده بودند ، باز خواهد شد. اکنون زمان روبرو شدن با واقعیت هاست. اگر شما اقدام نکنید هیچ چیز عوض نمی شود. رویارویی باحقیقت می تواند برای بسیاری از شما دشوار و دردناک باشد اما این کار برای رفتن به پیش لازم است. 
نقشه خطوط لی و تمام اطلاعات مورد نیاز برای شما فراهم خواهد شد تا با ذهن خود این انرژی را به نفع تمام بشریت آزاد کنید. از شما می خواهم که در VERNAL EQUINOX  ( روز عید بشارت در 25 مارس 2014 ) و یا در حوالی آنروز ، هر طور که برایتان امکان دارد بر روی این موضوع تمرکز کنید.  این کار تلاش بسیار زیادی می طلبد ، زیرا امر بسیار عظیمی است. آنچه ما با صلح و قدرت در حال انجام آن هستیم ، به کار بردن ذهن و روحمان برای آزاد سازی خطوط معنوی انرژی است که شما را به مبدا هستی  پیوند می دهد. 
وقتی این انرژی از شما گرفته شد ، شما به تیرگی فرورفتید. اکنون ما در عالم روح ، چگونگی بازگرداندن این نور را به شما نشان می دهیم. اگر با ما کار کنید ، تغییراتی ایجاد خواهید کرد که بشریت را از اسارت خواهد رهانید. ما مناطقی که در دنیای شما تحت کنترل بوده اند رامشخص کرده و بتدریج برای ایجاد دنیایی صلح آمیز برای همگان تلاش می کنیم. آنچه که در این زمان بر شما تحمیل کرده اند ، نهایت شرارت است. تنها ابلهان و آنهایی که ذهن کنترل شده دارند ، آنچه به عنوان حقیقت به شما گفته می شود را باور می کنند. ۲۰۱۴ سال بازگشت صلح و حقیقت خواهد بود. وقتی جریان خون دررگهایتان متوقف شود ، بیمارخواهید شد. به همین ترتیب انسداد جریان انرژی در خطوط لی ، به دنیایی بسیار مریض منجر می شود. شما می باید آن را درمان کنید. مطمئن هستم که تعداد بیشتری از شما در این زمان به ما خواهند پیوست. ما با همدیگر موفق خواهیم شد. شما در می یابید که برداشتن انسدادها در رم انرژی بسیارزیادی می طلبد. برای همین لازم است که همگی با ذهن پاک و خلوص نیت برای اصلاح بشریت تلاش کنیم. 
وقتی درباره انرژی های تیره ای که به تازگی وارد دنیایتان شده اند تا سبب اضطراب ، نا امیدی ، درماندگی و تمایل به خودکشی شوند حرف زدیم ، بسیاری از شما از جاهای مختلف دنیا برای ورونیکا نوشتید که شما نیزچنین پدیده ای را تجربه کرده اید. این ثابت می کند که انرژی تیره ای را برای ایجاد استرس و ترس به کار گرفته اند. مراقب چنین تجاوزهایی به زندگی خود باشید. آنچه را که تجربه می کنید ، با دیگران در میان بگذارید. شما در زمانه بسیارسختی  بسر می برید. آنها از هرگونه تیرگی و شرارت سود می برند تا مانع بازگشت نور شوند. 
برای پیشرفت موفقیت آمیز می باید که با هم باشید و یافته های خود را به اشتراک بگذارید. به دیگران کمک کنید تا آنچه که قصد انجام آن را داریم ، درک کنند. عده ای از شما برای رهبری به این دنیا آمده اند ، آنها به پیش خواهند آمد و راه را به شما نشان خواهند داد. این افراد در همه جا ظاهر می شوند و شما را هدایت خواهند کرد. 
در برابر آنهایی که به تازگی در حال بیدار شدن هستند ، صبور باشید. بسیاری از آنها می ترسند و هنوز در افکار بعد سومی خود بسر می برند و از نزدیک شدن به آنچه که به نظرشان ناشناخته می آید هراس دارند. قبول کنید که این یک گام بزرگ است اما گامی است که باید بی درنگ برداشته شود ، زیرا زمان سیاهکاران رو به پایان است. همه آن طلاهایی که در طی سالیان بر روی هم انباشتند ، دیگر به دردشان نمی خورد. برای همین در تلاشند تا جنگهای بیشتری برافروزند ، با این امید که وقت بیشتری برای خود بخرند. اما اکنون زمان توقف کشتارها و اتحاد انسانها برای کارکردن با یکدیگراست.
برای دریافت راهنمایی و بینش برای آنچه که لازم است انجام دهید ، مدیتیشن کنید. شما راهنمایی خواهید شد. ما در عالم روح ، با شما همکاری می کنیم . هنگامی که نور باز گردد ، ارتباط بیشتری میان هر دو سوی زندگی برقرار خواهد شد و به درک بهتری از آنچه که مرگ می نامید و معنای حقیقی آن نائل خواهید شد. ما هرگز شما را ترک نخواهیم کرد. ما مراقب شما و در کنارتان هستیم.  
برای چگونگی کار برروی خطوط لی طرحی بریزید. تصمیم بگیرید کی و کجا همدیگر را ملاقات کنید و غیره. همواره با این باور که موفق خواهید شد ، از طریق ذهن و روح با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. زیرا هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند. سیاهکاران با هیچ حیله و نیرنگی نمی توانند مانع شما شوند. زیرا این کار بر همه امور دیگر مقدم است. 
یادتان باشد که « همه راهها به رم ختم می شوند.» حالا معلوم شده است که چرا.
ما در مسیر خودمان هستیم ، یک سپاه نور که تیرگی و فساد را برملا کرده و راه بازگشت نور را روشن می کنیم. شادمان باشید ، زیرا به همین خاطردر حال حاضر روی زمین هستید. این هدف زندگی شماست.
عزیزم ، آشفتگی های کوچک در خانه برای این ایجاد می شوند تا تو را ناراحت کنند. به تو کمک خواهد شد تا دوباره همه چیز را درست کنی. کار بر روی خطوط لی را یک ماجرای بزرگ ببین که پیامدهای آن تاریخ ساز خواهد بود. با این کار، سیاره یکپارچگی خود را به دست خواهد آورد. 
دوستدار همیشگی تو ، مونتی.  
مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com
gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations