Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Friday, May 9, 2014

04.05.2014


 Montague Keen 04.05.2014

مونتاگ کین – ۱۴ اردیبهشت  ۱۳۹۳ 

هفته گذشته برای همیشه در ذهن تو باقی خواهد ماند. اندوه تو، وقتی که فهمیدی یکی از بزرگترین حامیانت باید برای مدتی تو را ترک کند. این را بدان که او باید کار بسیارمهمی انجام دهد. او در زمان مناسب بر می گردد و در کنارتو کار می کند. او در امان خواهد بود. او دوست توست و برای حمایت و یاری تو همیشه حاضر خواهد بود.  
ما ذهن تان را نسبت به خطوط لی (ley lines) باز کردیم و اکنون نشان می دهیم که برای کنترل شما چه می کنند. ما ارتباط میان تو و «اندرو بارتزیس»Andrew Bartzis  را بر قرار کردیم. اندرو می توانست توضیح دهد آن سلطه گران برای تغییر مسیر زندگی شما چه کاری انجام می دهند. اندرو درباره روش بسیار موثری نوشته است که می تواند رشته ای که شما را به سیستم کنترل ، پیوند می دهد و به آن متصل نگه می دارد ، قطع کند.
اندرو آن روش را « فسخ قرارداد روحی » ( SOUL CONTRACT REVOCATIONS) می نامد.
این روش قدرت فراوانی دارد. تو ازاین حقیقت آگاهی. در تجربه هایی که روز اول ماه می با اندرو داشتی به این موضوع پی بردی. چشمان تو کاملا بازشد ، عزیزم. پس از انجام آن «فسخ ها» خیلی بهتر شدی. این کاربرای هرفردی برروی زمین ضرورت دارد. می توانید آن را دروبسایت اندرو پیدا کنید: اندرو بارتزیس تاریخدان کهکشانی Andrew Bartzis Galactic Hisorian )  (. از نتایج بدست آمده شاد و شگفت زده می شوید. 
این کار را ادامه دهید تا زمانی که بشریت از همه محدودیتهای ناروایی که به او تحمیل کرده اند، رها شود. کنترل کنندگان درهر قراردادی که شما در هر دوره زندگی بسته اید دست می برند. گاهی آنها یک کلمه را عوض می کنند و فقط همان یک کلمه مانع از انجام ماموریتی می شود که برای انجام آن به زمین باز گشته اید. این گره ها می باید هرچه سریعتر باز شوند. وقت خود را هدر ندهید. تردید نکنید. می باید از خود و خانواده خود محافظت کنید. شما در معامله قراردادهای روحی ، رودرروی سیستم کنترل و سلطه قرار گرفته اید.  
آنها می توانند در زمان به جلو وعقب بروند و به این ترتیب نتیجه را برای بسیاری از شما تغییر دهند. می باید از«فضای مقدس» خود محافظت کنید و برای آن مرزهایی را در نظر بگیرید. نگذارید که هدف واقع شوید و مورد سوء استفاده و کنترل قرار بگیرید. حالا فهمیده اید که آنها برای کنترل خطوط لی چه کرده اند. کار در این باره را ادامه دهید . این دو کار مکمل همدیگر هستند و باید با هم انجام شوند. شما برای بقای نوع بشر و سیاره زمین فعالیت می کنید.
توجه ورونیکا به سوی CERN (مرکز اروپایی تحقیقات هسته ای) جلب شد و امیدهایی که سیاهکاران در سر می پرورانند. آنها می دانند بازی برایشان تمام شده و پذیرفته اند که نابود شده اند. آنها مانند شما نیستند و مثل شما فکر نمی کنند. آنها می خواهند از Cern برای نابودی زندگی هزاران نفر از شما و نیز بخشی از دنیایتان استفاده کنند. فریب آنهایی را نخورید که می خواهند در شما یک حس امنیت دروغین ایجاد کنند. من هرگز و هرگز قصد ترساندن شما را ندارم. اما باید گام هایی را برای مراقبت از خودتان بردارید. 
توصیه های ما را دنبال کنید تا به بیداری کامل برسید. وقتی واقعا بفهمید که با شما چه کرده اند گام های لازم را برای آزادسازی خودتان برخواهید داشت. رسانه ها را برای تغییردادن ادراک شما برپا کرده اند. ازعناصر کنترل ذهن موجود در آن بهره می برند تا مانع دیدن واقعیت ها وقضاوت شما شوند. هر یک از واژه ها ، نوع بیان و همه ژست هایشان حساب شده اند تا شما را کنترل کنند. یادتان باشد وقتی موضوع کنترل مطرح می شود ، شما با انسانهایی مثل خودتان طرف نیستید و نمی توانید آنها را با معیارهای خودتان مورد قضاوت قرار دهید. آنها مثل شما فکر و رفتار نمی کنند. عزیزم ، آنها خیلی بزدل اند. بدون پشتیبانی کسانی که از آنها حمایت می کنند و سرپا نگهشان می دارند ، هیچ نیستند. آنها را مثل خرگوشهای ترسانی ببین که زیر نور چراغ حقیقت قرار گرفته اند: فاش شده و ترسیده از یک جمعیت ۹۹ درصدی. از آنها نترسید ، زیرا بدون حمایت شما نمی توانند حتی یک تارمو از سرتان کم کنند. شما اکنون تحت کنترل هستید اما با مهربانی و عطوفت با آن کنار بیایید زیرا این مسئولیت بسیار بزرگی است. قبل از هر حرکتی پیامد آن را در نظر بگیرید. 
تاریخ راستین دنیای شما زمانی نوشته خواهد شد که واتیکان سقوط کند. آنها می دانند که دیگر نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند زیرا دیگرهیچکس فریب شان را نمی خورد. روشن شدگان به پیش رفته اند و شگفت زده اند که چگونه مورد آن همه شرارت و سلطه جویی قرار گرفتند. در آنجاست که می بینند چگونه از ترس برای چیره شدن بر دنیایتان بهره بردند. واتیکان مذاهب دیگر را برای ایجاد تضاد ، اختلاف و کشمکش به وجود آورد. این روش کاملا موثر واقع شد تا زمانی که نور حقیقت ، نیت واقعی آنها را آشکار کرد. 
۲۰۱۴ سال روبرو شدن وتعامل شما با واقعیت هاست. نیروهای فساد از هر چه داشته استفاده کرده و هر کاری که می توانستند انجام دادند. اما به قول معروف ، ماه پشت ابر نمی ماند. 
ما در عالم روح بسیار خوشحالیم که عده زیادی از شما ، با دل و جان بر روی پروژه خطوط لی (Ley lines) و ابلیسک ها (obelisks) کار می کنید. شما کار شکوهمندی انجام داده اید. دست از تلاش برندارید تا زمانی که آخرین بقایای خرابکاری بر روی انرژی زمین از میان برود. می باید مواظب مکان های مقدس و دروازه های ستاره ای (stargates) باشید و نیز محافظین آنها ، خزندگان دوپا (Reptilians) را از میان ببرید. اینکه افراد زیادی در سرتاسر دنیا برای مشارکت در این امر مهم گرد هم آمده اند ، شادی آفرین است. شما به بشریت و سیاره زمین خدمت می کنید. بی تردید این کار تحسین برانگیز است. یک روز به گذشته نگاه می کنید و از آنچه می بینید شگفت زده می شوید.
 تو برای فسخ قراردها در وبسایت اندرو به وقت نیاز داری ، پس من باید بروم. 
عزیزم ، این هفته کارهای زیادی در پیش داری. کار ما باید ادامه پیدا کند وادامه پیدا می کند! مردم ، نور را می بینند و مسئولیت می پذیرند. خیلی کار داریم. 
من همیشه راهنمای تو هستم. دوستدار تو ، مونتی. 

مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com


Monday, May 5, 2014

27.04.2014


 Montague Keen 27.4.2014

مونتاگ کین – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

امروزصبح ورونیکا خبرغمگین کننده ای شنید. خانمی که به مدت 34 سال دوست صمیمی او بود ، اصلا حال خوبی ندارد. این بسیار ناراحت کننده است. لطفا برایش عشق و نور بفرستید. 
سیاهکاران بی احتیاط شده ند. اعمال شان نزد آنهایی که بیدار شده اند ، آشکارتر می شود. اکنون باید در باره همه کارهایی که زیر نقاب و پنهانی انجام می دادند جستجو و فعالیت کنید. من از ورونیکا خواستم ویدیوی « پشت نقاب سبز» (Behind the green mask ) که توسط  Rosa Koire  تهیه شده است را در یوتیوب تماشا کند. می خواستم او به روشنی ببیند که برای تسلط بر سیاره زمین چه کرده اند. آنها اعمال خود را با حرفهایشان طوری جلوه می دهند که گویی همه آن کارها به سود شماست. آنها می خواهند همه چیز را از شما بگیرند و نا امید و درمانده رهایتان کنند. 
آیا می خواهید اجازه دهید این اتفاق بیفتد بی آنکه برای حقوق مسلم خود ایستادگی کنید؟ آنهایی که به شما «طرح سبز» ( Green Agenda) را عرضه می کنند ، در حال اجرای « طرح 21» هستند. (Agenda21 طرحی برای قرن ۲۱ بود که سازمان ملل در پی کنفرانس محیط زیست و توسعه که درسال ۱۹۹۲ در برزیل برگزار شد ، ارائه کرد.) آنها از هر نوع استتاری استفاده می کنند تا شما را گیج کنند و با یک احساس امنیت دروغین فریب دهند. 
شما موجودات روشن و هوشمندی هستید که اکنون به درون نور قدم گذاشته اید. شما دیگر زیردستانی که به آسانی فرمانبرداری می کنند ، نیستید. باید این را بفهمید که آنها هرگز ، هرگز به سود شما کار نمی کنند. آنها شما را نمی خواهند ، فقط آنچه که دارید را می خواهند. 
آنها خواهان کنترل دنیای شما هستند. می خواهند عده اندکی از شما را زنده نگه دارند تا برده هایشان باشید. زمانی برای تلف کردن ندارید. به یاد داشته باشید که با همدیگر نیرومند هستید. بسیاری از افراد ارتش کم کم به این نتیجه می رسند که آنها فقط ماشین های کشتار و در حال پیشبرد « طرح ۲۱» هستند. برخی از این سربازها دیگر نمی پذیرند که دست به کشتار بزنند. همین واقعیت به تنهایی گامی به پیش است. 
خواهش می کنم به مدیتیشن برای ابلیسک ها ( obelisks) و خطوط لی (Ley lines ) ادامه دهید. نتیجه آن را می بینید ، هرچند که شاید کاملا از آن آگاه نشده باشید. شما در حال آزادسازی انرژی های زمین هستید. هر تلاشی هرچند کوچک ، مهم وضروری است.
روز اول ماه می ( ۱۱ اردیبهشت) روز Beltane است (جشنواره ای با محوریت آتش که در اول ماه می ، بر اساس یک سنت باستانی در اسکاتلند و ایرلند برگزار می شود.) در آن روز نیروی خود را مضاعف کنید زیرا سیاهکاران انرژی خود را بر علیه شما به کار خواهند برد. کافی است آنچه می فرستند را به سوی خودشان برگردانید. به شما گفته بودم که ۲۰۱۴ سال بسیار مهمی است. چند ماه آینده اهمیت زیادی دارند ، پس لطفا نیروی بیشتری در مدیتیشن خود بگذارید. نژاد و مذهب را فراموش کنید: شما نوع بشر هستید که برای بقای خود تلاش می کنید.ما اطمینان می دهیم که اگر با هم متحد باشید سیاره تان در برابر حمله های سیاهکاران محفوظ خواهد ماند. مهم است که براساس ظاهر امور قضاوت نکنید ، هرچند که آن را برای فریفتن شما آراسته باشند. آنها هیچ علاقه ای به کمک کردن به شما در هیچ زمینه ای ندارند. 
آنها افرادی که رسالت آزادسازی انسانها را بر عهده دارند به تله می اندازند. از شما می خواهم برای فردی که در حال حاضر زیرکنترل در آورده تا مانع تکمیل ماموریت او شوند ، عشق و نور بفرستید. هر روشی را بر علیه او به کار برده اند: کنترل ذهن ، محروم کردن از خواب ، مواد مخدر در غذا و از این قبیل. او دوران وحشتناکی را می گذارند و برای رها شدن از این دام به کمک شما نیازمند است.
بار دیگر به شما یادآور می شوم که «هیچ چیز آنگونه که به نظر می رسد نیست.» این را در ذهن خود داشته باشید بویژه وقتی شاهد تبلیغاتی هستید که برای گول زدن شما طراحی کرده اند. دنیای تبلیغات توسط سیاهکاران اداره می شود ، با این هدف که شما را قانع کنند بدون کالاهایشان قادر به زندگی کردن نیستید. سنگین ترین مبادله ها در زمینه کالاهایی صورت می گیرد که بیشترین آسیب را به شما می رسانند. آنچه واقعا برایتان مفید است را برداشته و به کنترل خود در آورده اند. 
آنها هدفمندانه سیاره شما را به سوی نابودی می برند و بسیاری از شما با آنها مشارکت می کنید. اما هیچ حرفه ای ارزش نابود کردن آنچه برای بقای بشرضروری است را ندارد. نکته مهم این است که شما نژاد خود را نابود می کنید. آیا می توانید به تصویر خود در آیینه نگاه کنید و بگویید: « من هرگز کاری که بشریت را به خطر بیندازد انجام نداده ام ». شما در دوره خیانت آمیزی بسر می برید. اگر اقدام مثبتی صورت ندهید همه چیز از دست می رود. ما در عالم روح ها ، تا جایی که می توانیم به شما یاری می رسانیم اما اقدام شما هم لازم است. ما با هم آن را انجام می دهیم. 
بپاخاستن برای حقیقت و عدالت نیاز به شجاعت دارد و نیز چشم پوشیدن از وعده های دروغین و دورنمای یک زندگی آسوده. از مسموم کردن همنوعان خود از طریق افزودن فلوراید به ذخیره آب پرهیز کنید. تمام غذاها را از نظر مواد افزوده شده سمی بررسی کنید . بیشتر وقتها این کار را با نام های مختلف و برای گیج کردن شما انجام می دهند. آنها نام مواد افزودنی که می توانند موجب بیماری و استرس شوند را تغییر می دهند. یادتان باشد که « عوارض جانبی » واقعیت ندارد ، آنها فقط « عوارض» هستند. 
همه فرقه های سیاهکاران  به نزاع میان خود مشغولند. آنها برای بقای خود در حال جنگیدن هستند. برای همین مرتکب اشتباه خواهند شد. پس لطفا در هر لحظه مراقب باشید. دزدها شرافت ندارند. به آن سوی چهره اجتماعی آنها نگاه کنید و تصویر حقیقی را ببینید. این جنگ داخلی آنها را غافلگیر کرده است. آنها آمادگی اش را نداشتند. 
تمام دروازه های ستاره ای (stargates) در سیاره شما توسط پلیدترین خزندگان دوپا (reptilians) به شدت محاصره شده اند. شما به نیروهای های روحی قدرتمند برای ازمیان بردن آنها نیاز دارید. اما شما هم می توانید ذهن خود را برای تکمیل کار آنها به کار ببرید. خطوط لی می تواند آنها را آشفته کند. پس انرژی خود را بر استارگیت ها متمرکز و با اگاهی آنها را آزاد کنید. خزندگان دوپا را از میان بردارید. «قدرت عشق» را برای ارتباط با استارگیت ها به کار ببرید زیرا خزندگان دوپا نمی توانند در اتمسفرعشق زنده بمانند. فقط ترس و استرس شما آنها را قوی تر می کند. 
می باید با ابلیسک ها و خطوط لی و Arc of convenant مرتبط شوید و به سرعت آنها را فعال کنید. شما آنچه برای از میان بردن شرارت و نجات سیاره و انسانها لازم است را دارید.
منتظر چه هستید؟ 
قدرت ذهن خود را بیابید : آن را برای بازگرداندن صلح و سلامتی و سعادت به دنیای خود به کار برید. عده زیادی برای انجام ماموریت های خود به زمین باز می گردند. اغلب آنها ازمسیر خود منحرف می شوند. این گیج کننده است ؛ زیرا با وجود تغییر مسیرشان شما همچنان می خواهید به آنها ایمان داشته باشید. اما آنها به راه درست باز نخواهند گشت. آنها دارای «اراده آزاد» هستند. پس توجه داشته باشید که آیا آن شخص در راه درست قرار دارد یا نه . 
عده ای ازآنها از ایستادگی در برابر سیاهکاران به هراس می افتند و یا در برابر پول و مادیات خود را می بازند. ترس ، اسلحه سیاهکاران است و عده ای از آنها در کنترل کردن افراد خبره هستند و سالهای زیادی در این زمینه تجربه داشته اند. 
رم
بر رم تمرکز کنید ، زیرا که سرنگونی واتیکان تمامی فساد را در دنیای شما نابود خواهد کرد. چهره ای که آنها به شما نشان می دهند کوچکترین شباهتی ندارد به آنچه که واقعا رخ می دهد و یا طرح آن را ریخته اند. فریب واژه هایی را نخورید که به امید تسلیم نگه داشتن شما به دقت انتخاب شده اند. آنها فقط حرف هستند ، هیچ محتوایی ندارند و نباید به آنها اعتماد کرد. یک روز ، بزودی به گذشته نگاه خواهید کرد و شگفت زده می شوید از اینکه توانستید انرژی زمین را به انسانها بازپس دهید. 
عزیزم با خودت مهربان باش. باید نیروی خودت را حفظ کنی. می خواهم از همه آنهایی که در این کار از ما حمایت می کنند تشکرکنم. ما یک تیم فوق العاده هستیم. 
همیشه باعشق ، دوستدار تو مونتی.
مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.comgtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations